Teksty święte zaratusztrian

Spis treści

Tłumaczenia i komentarze

Awesta

Awesta Gathy
 1. Manthra Aszem Wohu
 2. Jatha ahu wairjo –manthra
 3. GATHY – Jasna, Gatha Ahunawaiti, HA 29
 4. GATHY – Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 30
 5. GATHY – Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 31
 6. GATHY – Jasna, WYBRANE CYTATY
 7. GATHY (stare tłumaczenie 2009 r.)
 8. GATHY – Jasna PDF (pełny tekst stare tłumaczenie.)
Awesta Vendidad

OPOWIEŚĆ O YIMIE

Awesta – Khorda Awesta

 1. Manthra Hołd dla Ziem
 2. Ceremonia Sedreh Puszi – przyjęcie wiary
 3. HormaHormazd Jaszt 20 imion Boga
 4. Manthra Wispa Humata

Teksty średnioperskie

 1. Czidag Andarz i Porjotkeszan
 2. BUNDAHISZN księga „Stworzenia” – Rozdziały 1, 2, 3
 3. BUNDAHISZN księga „Stworzenia” – Rozdział 15
 4. ZAND-AKASIH (WIELKI BUNDAHISZN)
 5. Proroctwo dla świata czyli Zand-i Vahman Yasht rozdział 4
 6. WIELKI BUNDAHISZN FRASZOKERETI