Teksty święte zaratusztrian – spis treści

Spis treści

Tłumaczenia i komentarze

Awesta

Jasna

*Ha 19.1 – 10

GATHY ZARATUSZTRY

Manthra Aszem Wohu
* Ha 19.1–10 Manthra Jata Ahu Wairjo (Ahunwara)
Gatha Ahunawaiti,
Ha 28
Ha 29
Ha 30
Ha 31
Ha 32 (wersety 1 – 8)
Gatha Wahisztoiszti
Ha 53 (w przygotowaniu)

GATHY – Jasna, WYBRANE CYTATY
***
GATHY – pełny tekst w przygotowaniu

Awesta fragmenty

FRAGMENTY (odnalezione oderwane faragmenty Awesty)
Hadhokht Nask (los duszy po śmierci)

Awesta Vendidad

Fargard 1. 16 DOSKONAŁYCH KRAIN (…)
Fargard 2. OPOWIEŚĆ O YIMIE
Fargard 3. ZIEMIA
Fargard 4. UMOWY I WYKROCZENIA
Fargard 5. PRAWA CZYSTOŚCI
(…)
Fargard 13. PIES (Fragment)
Fargard 19 I – II

Awesta – Khorda Awesta

 1. Krotkie modlitwy (1) (2)
  i Hymn Kem na Mazda – Manthra Hołd dla Ziem
 2. Padyab-Kusti (ablucja i formuła wiązania kusti)
 3. Badż przed posiłkami
 4. Badż odpowiadając na zew natury
 5. Nirang-i Abezar
 6. Gah Wdzięczności
 7. Srosz Badż
 8. Hoszbam (modlitwa o świcie)
 9. Doa Tan-Dorostri (błogosławieństwo)
 10. Patet Paszemani (modlitwa skruchy)
 11. Gahy (modlitwy na każdą porę dnia)
  Havan Gah – (od świtu do południa)
  Rapithwin Gah – (od południa do popołudnia)
  Uzirin Gah – (od popołudnia do zachodu słońca)
 12. Ceremonia Sedreh Puszi – przyjęcie wiary
 13. Hormazd Jaszt 20 imion Boga
 14. Manthra Wispa Humata

Teksty średnioperskie

 1. Czidag Andarz i Porjotkeszan – KSIĘGA RAD
 2. BUNDAHISZN księga „Stworzenia”
  Rozdział 1 – Pierwotne stworzenie Ohrmazda; antagonizm złego ducha; natura stworzeń świata
  Rozdział 2 – O formowaniu się świateł niebiańskich
  Rozdział 3 – Natarcie Niszczyciela na stworzenie
  Rozdział 4 – Goszorun, pierwotny wół (Dusza Stworzenia)
  rozdział 5 – Planety i kosmologia
  rozdział 6 – Bitwa z niebem
  rozdział 7 – Bitwa z wodą
  rozdział 8 – Bitwa z ziemią
  rozdział 9 – Bitwa z roślinami
  rozdział 10 – O bitwie z pradawnym wołem
  Rozdział 11 – O naturze ziemi
  Rozdział 12 – O naturze gór
  rozdział 13 – O naturze mórz
  Rozdział 14 – O naturze pięciu klas zwierząt
 3. BUNDAHISZN księga „Stworzenia” część 2.
  Rozdział 15 – Pierwsi ludzie
  Rozdział 30 – O naturze zmartwychwstania i przyszłej egzystencji
 4. WIELKI BUNDAHISZN –Zand Akasih
  Czyli wiedza z Zand, albo tradycja
  – Rozdział I.A,
  Stworzenie materialnego świata
  – Rozdział XXXIII i XXXIV, (wprowadzenie)
  – Rozdział XXXIII 33-36 i XXXIV
  – Klęski, które spadną na Iranszahr w kolejnych tysiącleciach.
  – Zmartwychstanie i ostateczne życie wieczne
 5. ZAND-i VAHMAN YASHT Proroctwo dla świata
  – rozdział 4