BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

O naturze drzewa Gokaren

ROZDZIAŁ 18 

1. O naturze drzewa, które nazywają Gokaren, jest powiedziane w objawieniu, że był to pierwszy dzień, kiedy drzewo, które nazywają Gokaren, wyrosło z głębokiego młu pośrodku rozległego oceanu Vourukasza; Jest ono ostoją i niezbędnym nieśmiertelności jako źródło odnowienia wszechświata, ponieważ oni zeń przygotują nieśmiertelność (haomę). 2, Zły duch wszedł tam gdzie roso drzewo jako najgorszy z jego przeciwników, i umieścił w tej głębokiej wodzie potwornego jaszczura jako przeciwnika drzewa, by zraniła Haomę. 3. Aby powstrzymać owego jaszczura, Ormazd stworzył tam dziesięć potężnych ryb Kar, które przez cały czas nieustannie krążą wokół Haomy, tak że głowa jednej z tych ryb jest nieustannie skierowana w stronę jaszczura. 4. Wraz z jaszczurem zarówno ryby te jak i Jaszczur spożywają jedynie pokrm ducha, to znaczy nie potrzeba im żadnego materialnego pokarmu aż do odnowienia wszechświata. Pozostają w stanie zawieszenia grożąc sobie nawzajem, ale nic nie czyniąc. 5. Są miejsca, gdzie ta ryba jest opisana jako „Ariz wody”; jak mówią, ta ryba jest największym ze stworzeń Ohrmazda, a największym z ze storów, które pochodzą od złego ducha, jest ten Jaszczur; Co więcej, swoimi szczękami i potężnymi ciałami łamią na pół każde ze stworzeń obu duchów, które odważy się wtargnąć pomiędzy ich cielska, z wyjątkiem tej jednej ryby, którą jest Was Panczasadwaran. 6. Mówi się również, że ryby Was Panczasadwaran są wielce  podobne do do węży  z rogami na kształt poroża jelenia, znają każdą rysę (malishn) mniejszą od czubka igły, o którą wody się zwiększają lub zmniejszają 7. Odnośnie Was Panczasadwaran powiedziano też, że porusza się ona po całej przestrzeni rozległego oceaniu, a jej długość jest równa odległości, jaką człowiek w szybkim biegu może przebyć od świtu do zachodu słońca. Jest tak ogromna, że nie porusza się na całej długości swojego wielkiego ciała. 8. Mówi się również, że weszelkie stworzenia wodne żyją pod jej specjalną opieką.

9. Drzewo Gokaren, które wyrosło pośrodku rozległego oceanu, jest zwane także dzrzewem o wielu nasionach, bowiem w jego nasieniu są wszystkie rośliny. Powiadają zatem niektórzy, że dlatego jest właściwe leczenie za pomocą tego co wyrosło z jego nasion, niektórzy twierdz, iż to jego energia leczy, jeszcze inni. ono samo może wyleczy wszystko.

10. Pomiędzy drzewami , które wyrosły obok niego, a są jego rodzaju utworzył się góra z zagłębieniami, w liczbie 9999 tysięcy miriadów, z których każda miriady liczy dziesięć tysięcy. 11. Ta góra chroni wszelkie wody, a woda wypływa stamtąd kanałami strumyków do wszystkich ziem siedmiu regionów, To jest źródło całej wody morskiej. Stamtąd są wody morskie w ziemi siedmiu regionach ziemi.