GATHY – WYBRANE CYTATY

Gathy[1] są najstarszą częścią Awesty świętej księgi wyznawców Zaratusztrianizmu. (pełny tekst Gath zratusztry PFD)

O tlumaczeniu cytatów:

W tłumaczeniu zastąpiono oryginalne wieloznaczne zwroty i personifikacje, polskimi odpowiednikami, by ułatwić czytelnikowi zrozumienie przekazu cytatów. Przykładowo imię boga Ahura Mazdy zastąpiono słowem Bóg, rożne aspekty Aszy[2], słowami wynikającymi z kontekstu i niuansów języka Awestyskiego: ład, prawość, porządek, wzorzec.To samo dotyczy pojęć reprezentowanych przez jazata[3] Sraoszę[4], czy Ameszaspenta Armaiti, czy przeciwnika boga Drudż. Dla zaznaczenia miejsca takiego zabiegu słowa te w tekście zaczynają się wielką literą). Cytaty zostały ułożone tematycznie w innej niż w Gathah kolejności.

Cytaty

O zasadach

 • Dobra myśl, dobre słowo, dobry uczynek.

O Szczęściu i dobru

 • Ład i Prawość są dobrem najlepszym. Są szczęściem. Szczęście osiąga ten, kto czyni ład i prawość dla najlepszego Ładu i prawości.

Mantra Aszem Wohu

 • Dobry człowiek jest bogaty w dobre myśli, słowa, i działania.
 • Szczęście jest odpłatą, dla tego co pracuję dla szczęścia innych.

O złu

 • Nauczyciel Zła niszczy najpierw zrozumienie, potem Zło niszczy Wzorzec umysłu.

♦Tym, którzy powstrzymują ludzi od dobrego działania,

Tym, którzy dokonują zniszczenia z kamiennym sercem,

Tym, którzy przedkładają złych i niegodziwych ponad prawdę i prawość,

Tym, którzy tęsknią do rządów Kłamstwa,

Bóg oświadcza: „Wszyscy należycie do Zła”.

 • Zły Duch przemawia do kłamliwej duszy, przy pomocy Złej Myśli i Złego Słowa namawiając ją do złych uczynków, obiecuje jej zwycięstwo, doprowadzając ją na koniec do ruiny!

O przemocy

 • Precz z przemocą! Precz z okrucieństwem! Porzućcie niechęć i waśnie! Byście byli pewni przyszłej Nagrody Dobrej i Sprawiedliwej

O ziemi i zwierzętach

 • Zwierzętom zapewnij dobrą opiekę, aby dobrze się miały, by mogły nas wyżywić.
 • Ona (Ziemia) daje nam zaprawdę dobre do życia miejsce, ona daje nam moc i energię, miła jest Dobroci Boga. Ze względu na nią Bóg ustanowił Porządek przyrody na początku pierwszego życia

O prawości

 • Bardzo tęsknię by przejść przez życie z Miłosierdziem i Duchem Prawości.
 • Tak długo, jak to jest w mojej władzy, będę cenił dar Sprawiedliwości.

O rządach

 • Zarówno rządzący, jak i przywódca powinni być wybierani ze względu na ich Sprawiedliwość(…).

Mantra Jataa Ahu – fragment

 • Swym panowaniem kapłani (aw. karpan) i królowie (aw. Kavi) styranizowali ludzkość, ich złe działania niszczą życie.
 • Niechaj nie rządzą źli władcy. Niechaj rządzą nami dobrzy władcy, którzy działając kierują się Dobrą Wiedzą i Miłosierdziem.

O wątpliwościach

 • Przemawia, zarówno głoszący prawdę, jak i głoszący kłamstwo, ten który wie i ten, który nie wie. Każdy czyni to według swego serca i umysłu, więc niechaj Dobrotliwa Dalekowzroczność przemówi do dusz, które (w tej sytuacji) drżą w wątpliwościach.

O kłamstwie

 • Jeśli (ktoś) spotka obcego człowieka i rozpozna go jako zwolennika Kłamstwa, winien ujawnić mu zasady szlachetnego, Prawego życia.
 • O mężczyźni i kobiety! To prawda, że kłamstwo i niegodziwość, wydają się atrakcyjne i korzystne. Lecz wyobcowują człowieka z jego własnej natury. Kończą się zaś smutkiem i złą opinią.
 • Zatraca się szczęście tego kogo posiadło kłamstwo i kto okaleczył prawdę. Poprzez takie uczynki, słowa i myśli niszczy on życie swojego umysłu.”

O prawdzie

 • Niechaj Dobra Myśl ustanowi rządy świetego prawa Prawdy
 • O tym co najlepsze w tym życiu powiem wam teraz, działać zgodnie z Prawdą.

O ludziach niegodziwych

 • Nie idźcie na kompromis ze złoczyńcami ani nie usiłujcie ich przebłagać, ponieważ złoczyńcy traktują prawych jak wrogów.
 • Ten, kto spogląda na niegodziwca z tolerancją, sam jest spomiędzy złoczyńców.
 • Wy źli ludzie, jesteście wytworem bezmyślności, Arogancji i Niemoralności i takimi są też, którzy was darzą szacunkiem!

O sumieniu

 • Dzięki inspiracji, głosu sumienia, zbliżę się najbardziej do dobroczynnego Boga

O religii

 • Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w wydarzeniach wielkich, przez twoją Doskonalą Inteligencję, o Boże stworzyłeś najpierw nas mających ciała i Duchową świadomość, i przez Twoją Myśl daleś nam władzę Myśli, słowa i czynu. W ten sposób pozostawiłeś nam wolność, by wybrać naszą wiarę samodzielnie.

O Bogu

 • O to Cię pytam, powiedz mi prawdę Boże!
 • Czy coś co ja teraz głoszę jest rzeczywiście prawdą?
 • Naucz nas Boże jak mamy pytać Ciebie, ponieważ Twoje odpowiedzi nas pocieszają.
 • Wiem dobrze, o Boże, jak niewiele znaczę… Mój dobytek jest mały, a przyjaciele nieliczni, więcej tych co mi źle życzą… Więc wołam do ciebie Boże, jak przyjaciel, co od przyjaciela wsparcia oczekuje.
 • Ten, kto uczy innych Prawej Ścieżki prawdy i szczęścia, Zarówno w materialnym świecie jak również duchowym, Ścieżki prowadzącej do Twego Domu, o Boże; On osiągnie koniec lepszy niż dobry.

O zbawieniu

 • Ci są Zbawicielami[5] Krain, którzy kierując się dobrą myślą, poprzez czyny, o prawdo, spełniają swą powinność, zgodnie z twoim, Boże rozkazem. Oni są, zaprawdę, wojownikami wyznaczonymi do walki z terrorem Zła.