ZAND-AKASIH (WIELKI BUNDAHISZN)

fragment: Rozdział I.A

O STWORZENIU ISTOT.

1. Stało się to kiedy Duch Zła był nieaktywny z powodu otępienia, Zły duch leżał w osłupieniu przez trzy tysiące lat.

2. Podczas tej bezczynności Ducha Zła, Ahura Mazda stworzył istnienia w ich materialnej formie;

Stworzył Ogień z Niekończącego się Światła, Eter z Ognia, Wodę z Eteru, Ziemię i wszelką cielesność Materialną z Wody.

3. Jak mówi Pismo Święte: „Po pierwsze, całe stworzenie było kroplą Wody;” to znaczy, wszystko pochodziło z Wody, z wyjątkiem nasion ludzi i zwierząt; ponieważ te nasiona są z esencji Ognia.

4. On (Ahura Mazda) najpierw stworzył Niebo, aby powstrzymać tą opoką Ducha Zła;
jest ktoś, kto mówi: „po pierwsze”;

po drugie, stworzył wodę, w celu porażenia żądzy zła „Drudż”;

po trzecie, stworzył Ziemię, i całą materialność;

po czwarte, stworzył Drzewo, by wspomóc dobre stworzenie Dobroczynnego-Zwierzęcia;

po piąte, stworzył Dobre Zwierzę, by pomagało pierwszemu Świętemu Człowiekowi;

po szóste, stworzył Świętego Człowieka, dla zniszczenia próżni i bezczynności (bezkreatywnoości) Ducha Zła i wszystkich Dewów;

następnie stworzył ogień Khvarag (wieczny);
Przywiązał do niego promień z Niekończącego się Światła, i tak dobre jest jego ciało astralne, jak pragnienie Ognia;

następnie stworzył eter, w astralnej formie piętnastoletniego młodzieńca, który unosi i utrzymuje wszystko: Wodę, Drzewo, Dobroczynne-Zwierzę i Świętego Człowieka.

5. I wskazał im ich miejsce

6. Najpierw wytworzył świetliste i widzialne niebo, które jest bardzo odległe,

Jest jak ze stali, olśniewającej stali, której substancją jest męski diament; jego wierzchołek jest połączony z Niekończącym się Światłem;

Stworzył także wszystkie stworzenia w Niebie.
Fortyfikacje, przypominające worek, w którym znajduje się każde z narzędzi, niezbędnych w starciu (ze złem), a także miejsce przypominające mieszkanie, w którym wszystko pozostaje;

Podpora podstawy Nieba, której szerokość jest równa jego długości, a długość wysokości, jest zupełnie jak niezmierzona pustynia, otchłań i las nie do przebycia zarazem;

Duch Nieba jest medytacyjny, mówiący, aktywny, wiedzący, dobroczynny i roztropny (Wohuman – Dobra Myśl, Dobry Umysł).

Przyjął rolę trwałego szańca przeciwko Duchowi Zła, to znaczy, że nie pozwolił mu tam się przedrzeć, jest jak waleczny wojownik, który założył zbroję, aby móc zostać zbrojonym bez lęku przed bitwą, Duch Nieba utrzymuje i chroni niebo;

Stworzył Rozkosz, za pomocą: Nieba; ponieważ, z Rozkoszą, stworzył ją, a ona nawet teraz, w stanie zmieszanym, zachwyca wszelkie stworzenie, a stworzenie żyje w Zachwyceniu Niebiosami.”