Gatha Ahunawaiti

 1. źródła 
 2. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 28
 3. Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 29
 4. Komentarz do Ha 29;
 5. Jasna, Gatha Ahunawaiti Oracja w HA 30
 6. komentarz 1.
 7. Komentarz 2.
 8. Komentarz 3.
 9. Komentarz 4.
 10. Komentarz 5.
 11. Komentarz 6.
  1. HA 30. tekst awestyjski
 12. Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 31
 13. Komentarz; 
 14. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 32
 15. Kmentarz i wyjaśnienia do wersu 8
 16. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 33.

Publikujemy pierwszy fragment nowego tłumaczenia gath Zaratusztry z komentarzami pozwalającymi zrozumieć głębię jego przesłanie dla ludzkości. W tekście i komentarzu staraliśmy się w miarę możliwości przetłumaczyć i wytłumaczyć pojęcia i znaczenie zwrotów używanych przez niego w języku awestyjskim. Poetycka i skondensowana treść gath jest trudna do zrozumienia dla czytelnika nie znającego wielu kontekstów oczywistych dla ludzi 3500 lat temu wyznających tak bardzo odmienną, mimo pozorów, religię. W nawiasach zwykłych umieszczone są tłumaczenia słów i zwrotów posiadających wiele znaczeń w języku awestyjskim. W nawiasach kwadratowych umieszczone są dodane przez nas dla jasności podtytuły identyfikujące osoby biorące udział w dialogu.

Podstawą do tłumaczenia tej wersji Gath były różne tłumaczenia Gath na język Angielski a także częściowa analiza porównawcza pojęć, słów, i zwrotów w języku awestyjskim.

źródła 

Gathy w języku angielskim 

 • The Gathas The Hymns of Zarathushtra  http://www.Zarathushtra.com By D. J. Irani
 • GATHAS OF ZARATHUSHTRA {ENGLISH VERSION} by Dr.IRACH J.S.TARAPOREWALA,
  AUCKLAND, NEW ZEALAND 2016
 • The Heritage od Zarathustra A New Translation of His Gathasn, Helmut Humbach & Palan Ichaporia Heidelberg 1994
 • Zbiór prac z innych głównych dzieł zachowanej literatury Avesta: Jasna
 • Opublikowane z funduszów Panczaya i Parsi ,Bombay 1997
 • Sacred Gathas of Zarathushtra & the Old Avestan Canon by Pablo Vasqez, Vinchester, Washington 2022,
 • Translation of Gathas, The Holy Songs Of Zarathushtra  By Mobed Firouz Azargoshasb, http://www.Zarathushtra.com, 1980,
 • AVESTA: YASNA: Sacred Liturgy and Gathas/Hymns of Zarathushtra, by L. H. Mills (from Sacred Books of the East, American Edition, 1898), http://www.avesta.org/yasna/index.html
 • AHUNAVAITI GATHA (Y28-34). The Gâthas of Zarathushtra (Zoroaster) in metre and rythm, Lawrence H. Mills, D.D., Hon. M. A  LEIPZIG 1900, Translation of Gathas by „C. Bartholomae”, from I.J.S. Taraporewala, The Divine Songs of Zarathushtra, Bombay, 1951, however, this seems to be based almost entirely on Moulton, Early Zoroastrianism, London, 1913, which was in turn based largely on Bartholomae’s translation. http://www.avesta.org/yasna/index.html#y28,
 • The Gathas of Zarathushtra, by Ali A. Jafarey, London 1996  https://zoroastrian.org/GathaSongs/index.htm,
 • Avesta: Gathas Yasna 28, tłumaczenie Harlez-Goertzel https://allahuhaqqblog.wordpress.com/2016/05/30/avestas-gatha-yasna-28-harlez-goertzel-translation/28.
 • Yasna 29, the Cow’s Lament, Linguistics Research Center (LRC) translation and exercise bvy Scott L. Harvey, Winfred P. Lehmann, and Jonathan Slocum, https://lrc.la.utexas.edu/eieol/aveol/10

Źródła pomocnicze

 • Awesta Reader, First series by A,V, Wiliams Jackson. New York Columbia Collegr, Stuttgart 1893
 • Annales du Musee Guimet, le Zend – Avesta par James Datmesteter, Paris 1892,
 • KHORDEH AVESTĀ TRANSLITE RATED AND TRANSLATED INTO ENGLISH Prepared by Prof. Ervad MANECK FURDOONJI KANGA M.A. from the Gujarati original Khordeh-Avestā-Bā-Māyeni of Ervad KAVASJI EDULJI KANGA. first edition in english 1362 A.Y. – 1993 A.C. Corrected edition 1381 A.Y. – 2013 A.C.
 • Monna – Gathan Lexicon_text, 1978
 • Dictionary of most common AVESTA words, Joseph H. Peterson, 1995, http://www.avesta.org/avdict/avdict.htm
 • Introduction to Avestan By Javier Martínez Michiel de Vaan, Leiden|Boston 1973

Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 28

 • Werset 0: [Potrójna zasada życia i błaganie Zaratusztry]

(Oto jest) Dobra myśl (ýânîm  manô)
Dobre słowo (ýânîm  vacô)
Dobry uczynek (ýânîm  shyaothnem)
świętego Zaratusztry (stworzone wespół)
z Świętymi Nieśmiertelnymi (Amesza Spentami)
przyjmij (zatem te)  hymny (gathy)
(Niech będą) pozdrowione (te) pieśni święte

 • Werset  1: [Modlitwa do Mazdy, Aszy, Wohu Manah]

O Mazdo, wznoszę ręce w modlitwie, aby wielbić błogosławieństwo Prawdy (Aszy),
dzięki którym zdolność mojego umysłu została wielce wzbogacona,
a duch krowy (duszy Stworzenia) jest pełen szczęścia i został otoczony czcią
Duchu niewidzialnej Mazdy, przed wszystkim święty.
Święty, hojny, [dający] wzrost dobrego bytu, którego działanie jest korzystne.
Aszo najlepsza [pełna] wszelakiej prawości i prawdy, o myśli uważnej
i dbającej o wszystko dzięki władzy rozumu.
[Wesprzyjcie] mój rozum i zapał, i chęci i zamiar [plan],
ten na który się porwę z Dobrą Myślą (Vohu Manah),

 • Werset 2

 Jestem tutaj, aby ci pomóc, Ahura Mazdo przez Wohu Mana,
który otwarł dla mnie drzwi do błogosławieństwa Aszy,
w królestwie myśli i ducha, a także królestwie materii,
gdzie oddani ci ludzie doznają ukojenia.

Werset 3

 • O Ahura Mazdo, którego moc nigdy nie słabnie
 • Aszo! Wohu Manah! i Armaiti, proszę was wszystkich
 • Przyjdźcie mi z pomocą, a będę was chwalił jak nikt przedtem!
 • Werset 4

Pragnę by wszyscy dostąpili poznania i pojęli jakie nagrody
przygotował Ahura Mazda dla nich· za ich czyny.
Poprowadzę ich duchy ku Aszy z pomocą Wohu Manah,
i za pomocą moich skromnych umiejętności..

 • Werset 5 

Och Aszo, czy dzięki Wohu Manah mogę dostrzec twoją chwałę?
[Tak, Skoro] Ahura Mazda zamieszkał we mnie poprzez mantry,
które kierują nawet niecnotliwych, podłych i brutalnych ku prawdzie,
przez którą wzmacnia mnie Sraosza

 • Werset 6

Przyjdź do mnie, o Wohu manah, aby Asza mógł obdzielić mnie, Zaratusztrę i wszystkich wierzącym, wiecznym błogosławieństwem chwalebnej nauki Mazdy i obiecanej pomocy, dzięki której pokonamy atakujących nas wrogów.

 • Werset 7

O Aszo, obdziel nas błogosławieństwem Wohu .Manah!
O Armaiti, daj mi i Wisztaspie siłę i krzepkość.
O Mazdo, pobłogosław nas i przekaż nam twe manthry,
dzięki którym poznajemy Twoją chwałę

 • Werset 8

O wspaniały Ahuro!  Który pozostajesz w harmonii z chwalebną Aszą,
proszę z miłością o wieczne błogosławieństwo Wohu Manah,
proszę byś nimi obdarował bohaterskiego Fraszaoastrę,
proszę o nie, nie tylko dla siebie, ale także dla wszystkich,
Którzy żyli na przestrzeni wieków i zapracowali na wasze błogosławieństwo.

 • Werset 9

O Ahurna Mazdo i Aszo, którzy sprawiacie,
Że dostępujemy mocy [waszego] wspaniałego umysłu,
Wy którzy macie moc pokrzepiania i udzielania nam błogosławieństw,
Ufamy, że poprzez nasze pieśni którymi was chwalimy
Odegnamy od was rozczarowanie [nami], które znosiliście.

 • Werset 10

 O Ahura Mazdo, przynieś pomyślność tym, którzy są sprawiedliwi i godni,
Którzy są sprzymierzeni z Aszą poprzez swoje cnotliwe myśli,
Którzy świadczą o tobie, ponieważ wiem, że nasze modlitwy są skuteczne,
A ich słowa doprowadzą do rozpowszechnienia twych darów.

 • Werset 11

Och Ahura Mazdo, którego duchowe nauki
Objawiaj ponadczasowe prawdy Aszy
I Wohu Manah, oświeć nas słowami modlitwy,
Które odsłaniają przed nami samą istotę, esencję istnienia.

Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 29 na następnej stronie