BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 8.

0. Bitwa z ziemią.

1. Gdy zły duch wtargnął w świat stworzony przez Ormazda, cała ziemia zatrzęsła się lecz przciw niemu została stworzona substancja gór.
2. Najpierw wypiętrzyła się potężna góra Alburz; po niej inne pasma gór (kofaniha) po środku ziemi; gdy rósł Alburz, wszystkie inne góry poruszały się i drżały, ponieważ wszystkie wyrosły z korzenia niebotycznej Alburz.
3. I tak oto, w tym czasie góry wschodziły z korzenia Alburz rosnąc z ziemi niby drzewa sięgające obłoków, a korzenie ich rozrastały się we wszystkie strony kiełkując jeden od drugiego i układały się we wzajemnym związku.
4. Powiadają, że gdy góry otrząsały się z ziemi, Wielka Góra Alburz ustanowiona została węzłem lądów; a przejście dla wód uczynione zostało w korzeniach gór, tak by wody; opuszczają górne partie, mogły płynąć jak w korzeniach drzew; tak jak (anguni-aitak) krew w tętnicach ludzi, który daje siłę całemu ciału.
5. Poza górą Alburz, wszystkie inne góry wyrosły z ziemi w ciągu osiemnastu lat, z czego wynika doskonałość wieku dojrzewania ludzi.

ROZDZIAŁ 9.
Bitwa z roślinami

1. Gdy zły duch wtargnął w świat stworzony przez Ormazda wszystkie rośliny całkiem wyschły.
2. Ale Święta Nieśmiertelna Ameszaspenta Amerdad, ktorej opiece podlegała wszelka roślinność, zmiażdżyła najmniejsze z roślin i zmieszała je z wodą, którą pochwycił JazatTisztar, on to sprawił, że woda ta opadła na całą powierzchnię ziemi.
3. Na całej ziemi rośliny jęły na nowo rosnąć jak włosy na głowach ludzi.
4. Z nich wyrosło dziesięć tysięcy roślin–ziół w jednym szczególnym celu, i spisano je aby powstrzymać dziesięć tysięcy rodzajów chorób, które zły duch wypuścił na stworzenia; a z tych pierwszych dziesięciu tysięcy wyrosło 100 tysięcy gatunków roślin.
5. Z tego samego zarodka roślin które uczyniła Amerdad w bezkresnym oceanie wyrosło jeszcze drzewo wszystkich zarodków roślin, z którego to (drzwa?, oceanu?) odtąd zawsze wyrastały zarodki wszystkich gatunków roślin.
6. A w pobliżu tego drzewa wszystkich zarodków wyrosło jeszcze drzewo Gokard, aby obronić rośliny przed wszelkimi deformacjami i ułomnościami sprowadzonymi przez Arymana (dushpad); i w ten oto sposób powstała pełna doskonałość świata (roślin).

ROZDZIAŁ 10.
O bitwie z pradawnym wołem.

1. Gdy zostały ustanowione zasady i prawa dotyczące roślin (chiharak) z każdej kończyny (zabitego przez złego ducha) pierwotnego stworzenia wołu, z ziemi wyrosło jeszcze pięćdziesiąt pięć gatunków zbóż i dwanaście gatunków roślin leczniczych, a ich wspaniałość i siła ich nasion została obdarzona wielką energią. (tokhmih) i mocą pierwotnego wołu.
2. A nasienie przeniesione na stację księżyca, gdzie zostało przez księżycowe światło dokładnie oczyszczone i w pełni przygotowane pod każdym względem, a wtedy poczęło ono życie w ciele.
3. Z tego nasienia wyrosły dwa woły, jeden samiec i jedna samica; a z nich następnie na ziemi pojawiły się dwieście osiemdziesiąt dwa gatunki każdego rodzaju zwierząt.
4. Dom (manist) ptaków znajduje się w powietrzu, a dom ryb w wodzie.