BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

O naturze rodzenia

ROZDZIAŁ 16.

1. O naturze rodzenia jest powiedziane w objawieniu, że kobieta, u której kończy się z menstruacja, w ciągu dziesięciu dni i nocy, kiedy następuję zbliżenie płciowe, wkrótce zachodzi w ciążę. 2. Kiedy zostaje oczyszczona z menstruacji i kiedy nadejdzie czas ciąży, zawsze, gdy nasienie mężczyzny jest silniejsze, powstaje z niego syn; kiedy moc kobiety jest silniejsza, córka; kiedy oba nasiona są równe, bliźniaki i trojaczki. 3. Jeśli męskie nasienie pojawia się wcześniej, dodaje się do żeńskiej, a ona staje się silna; jeśli nasienie żeńskie pojawi się wcześniej, stanie się krwią i z niego wywodzi się chudość żeńskiej.

4. Nasienie żeńskie jest zimne i wilgotne, wypływa z lędźwi, a kolor jest biały, czerwony i żółty; a męskie nasienie jest gorące i suche, jego wypływ pochodzi z mózgu, a kolorjego  jest biały i błotnisty (hashgun). 5. Całe nasienie żeńskie, które wychodzi wcześniej, zajmuje miejsce w łonie, a nasienie męskie pozostanie nad nim i wypełni przestrzeń łona; cokolwiek się od tego powstrzymuje, ponownie staje się krwią, wchodzi w żyły żeńskie, a gdy ktoś się rodzi, staje się mlekiem i odżywia go, ponieważ wszelkie mleko powstaje z nasienia mężczyzn, a krew jest krwią kobiet.

6. Jak mówią, są cztery pierwiastki męskie, a te żeńskie: niebo, metal, wiatr i ogień i nigdy nie są inne; Natomiast woda, ziemia, rośliny i ryby są to pierwaiastyki żeńskie i nigdy nie są inne; pozostałe stworzenie składa się z mężczyzny i kobiety.

7. O rybach mówi się, że w czasie podniecenia idą do najprzód na ląd i wracają do wody, obydwie, na długość mili (hasar), co stanowi jedną czwartą ligi (parasang). , w bieżącej wodzie; w tym przychodzeniu i odchodzeniu ocierają się o siebie ciałami, a między nimi kapie rodzaj potu i obie zachodzą w ciążę.