ZARATUSZTRIANIZM strona polskich wyznawców dobrej religii

1. CO ZNAJDZIECIE NA NASZEJ STRONIE

Na naszej stronie znajdziecie głównie tłumaczenia tekstów ksiąg zaratusztriańskich opatrzone komentarzami

Strona jest systematycznie rozbudowywana i uzupełniana. Koncentrujemy się na dalszej części słownika terminów i na uzupełnianiu przetłumaczonych na Polski ksiąg Zaratusztriańskich. Tłumaczenie jest procesem, żmudnym, ale cały czas przybywa nowych przekładów. Nie posiłkujemy się istniejącym dwoma przekładami Awesty na język Polski, ponieważ pierwszy dokonany prze Pietraszewskiego w XIX w jest archaiczny i obarczony romantyczną błędną interpretacją, a drugi przekład wydany przez wydawnictwo Armoryka, jest po prostu haniebny i został już skrytykowany prze polskich i zagranicznych orientalistów. Tłumaczeń dokonujemy głównie na podstawie tekstów anglojęzycznych jednak staramy się częściowo chociaż sprawdzać ich brzmienie w starożytnym języku Awestyjskim.
Teksty Pahlawijskie są tłumaczone na język Polski po raz pierwszy w historii, poza księgą Viraza (Arda Viraz Namag). Wszystkie tłumaczenia staramy się robić jak najbardziej rzetelnie, ale siłą rzeczy napewno mogą zostać skrytykowane co do szczegółów. I każdą rzeczową i fachową uwagę przyjmiemy z pokorą i wdzięcznością.
Na pewno jednak trzon ich religijnej interpretacji jest zgodny z religią Zaratusztry, a terminy i pojęcia odzwierciedlają ich pochodzenie i przemiany historyczne. Zdajemy sobie sprawę że sposób myślenia i podejścia do wiary samych Zaratusztrian jest zupełnie odmienny niż w religiach Abrahamowych takich jak Judaizm, Chrześcijaństwo czy Islam. Dlatego staramy się obszernie tłumaczyć terminologię i dodawać przypisy i komentarze uzupełniające. Te interpretacje i objaśnienia opieramy na literaturze stricte naukowej, takich wybitnych badaczek zaratusztrianizmy jak Mary BoyceSchool of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim , czy Almut Hintze Uniwersytety Cambridge i School of Oriental and African Studies na Uniwersytecie Londyńskim (SOAS), oraz badaczy Prodsa Oktora SkjaervoUniwersytet Harwarda, Martina Schwartza, -– Uniwersytet Berkeley, Michaela StausbergaUniwersytet w Bergen, ale także na interpretacjach uczonych Zaratusztriańskich takich jak Mobad Kersey Antia  Universytet w Bombaju, Dastur Dr. M. N. Dhalla Uniwersytet Kolumbia, Dinshaw J. Irani, Uniwersytet w Bombaju.

NA PODSTRONIE PONIŻEJ TEKST WPROWADZAJĄCY do religii Zaratusztry
Zacznij od przeczytania tego tekstu