Staoma

Rytuał uwielbienia i ku czci Dusz i Duchów – Frawaszi, śmierteników i istot nieśmiertelnych

Tłumaczenie Jakub Tomczak

STŪM (Av. staoma -, śr. Pers. stūm , satūm , stum , pers. satumi , Gudż. astam ) „(rytuał) uwielbienia” w zaratusztrianizmie, upamiętniający duszę śmiertelnych (Av. uruuan -, śr. Pers . ruwān , Pers. i Gudż ravān ) oraz nieśmiertelnego ducha ( Av. frauua ṣ̌i – , śr. Pers. frawahr , Gudż. farōhar ) każdego Zaratusztrianina. Utrzymuje się we współczesnej praktyce indyjskiej, a także ma równoważny obrządek irański. W przedstawionej wersji jest zmniejszoną wersją Frawardin Jaszt z Khorda Awesty. Stūm to rytuał zewnętrzny, wykonywany na zewnątrz świątyni ognia lub nawet w czystym miejscu w domu, często na dywanie lub stole.

Sam akt wykonywania tego rytuału nazywany jest przez Parsów Stūm-nō kardō , natomiast ceremonia z konsekracją ofiary pokarmowej Stūm – nu bhōnu . Uważano, że ofiary, zwykle gotowane produkty spożywcze lub surowe owoce, a także zapachy tych przedmiotów przyciągają frauua ṣ̌ i – (Frawaszi) do zebrania się i mogą być wtedy przebłagane przez żyjących zaratusztrian, którzy proszą o ich błogosławieństwo. Więc stūmstał się obowiązkowym rytuałem modlitwy za zmarłych. Stūm można wykonać również dla osób żyjących jako rytuał zapobiegawczy, aby upewnić się, że religijna ścieżka do życia pozagrobowego została odpowiednio przygotowana dla śmiertelnej duszy i nieśmiertelnego ducha jednostki na wypadek śmierci w miejscu, w którym obrzędy pogrzebowe nie mogą być odpowiednio odprawione W tej sytuacji wspomina się o cielesnej egzystencji (zīndag – ruwān , Guj. zinda – rawān ) osoby (osób), której Urwan – i Frawaszi – są honorowane przed śmiercią. Praktyka Parsów zezwala na stūmdla żywej osoby wykonywany w połączeniu z całorocznym zinda – ravān oraz kiedy obchodzone są święta (gāhambār) Stūm składa się z pięciu etapów:

Ku zadowoleniu Ahura Mazdy!

Recytuję to z pomocą imienia Stwórcy, Ahura Mazdy, hojnego Pana całego świata.
Niech potęguje i wzrasta Jego chwała!

Niech święci Fravashi przybędą na tę modlitwę!

Odstępuję od wszelkich skalań i wyrzekam się ich;
wszystkich niegodziwych myśli, które pojawiły się w moim umyśle,
wszystkich niegodziwych słów, które wypowiedziałem,
wszystkich niegodziwych czynów, które popełniłem.

Odstępuję i wyrzekam się wszystkich skalań, które spowodowałem i które ode mnie pochodzą
Odstępuję i wyrzekam się wszystkich skalań, które odnoszą się do myśli, słowa i czynu, mojego własnego ciała, mojej własnej duszy oraz odnoszących się do tego świata i świata nade mną
O Ahura Mazdo! Odrzucam wszystkie te skalania i trzymam się od nich z daleka.
Z pomocą dobrej myśli, dobrego słowa i dobrego czynu, żałuję.

Ku zadowoleniu Ahura Mazdy!

Niech wzgardzony będzie Angra Mainju, Zły Duch! Jakiekolwiek życzenie czyniących dobrze, nadrzędne jest wobec wszystkich innych życzeń. Wychwalam sprawiedliwość i prawość.

3 x Aszem Vohu

Wyznaję, że jestem czcicielem Ahura Mazdy, wyznawcą Religii objawionej przez proroka Zaratusztrę,
wyrzekającym się Dewów i działającym zgodnie z Prawem Ahura Mazdy [w tym miejscu recytuje się krótszą wersję odpowiedniego Gah).
Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie dla Ahura Mazdy, posiadacza wspaniałych skarbów,
dla chwalebnych Hojnych Nieśmiertelnych, dla bohaterskich i triumfujących frawaszich ludzi działających zgodnie z Aszą oraz dla frawaszich Porjotkeszów i następnych pokoleń Zaratusztrian
(1) Wychwalam i przywołuję dobrych, bohaterskich i dobroczynnych frawaszich
ludzi postępujących zgodnie z Aszą. Wyśpiewuję ich chwałę. Czcimy frawaszich należących do domu, ulicy, miasta, prowincji i Frawaszi arcykapłanów.

(2) Jako pierwszemu ze wszystkich frawaszich oddajemy cześć frawaszi Stwórcy, Ahura Mazdy, który jest najświętszy, najuczciwszy, najpotężniejszy, najmądrzejszy, praktykujący najlepsze z dobrych uczynki i którego doskonałość jest wielka.

(3) Oddajemy cześć dobrym, bohaterskim i dobroczynnym frawaszim ludzi działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć frawaszim Świętych Nieśmiertelnych, oddanych dobrym uczynkom, o pomyślnym spojrzeniu podniosłych, przychodzących na pomoc, potężnych, działających zgodnie z Aszą, którzy czynią według praw Ahura Mazdy.

(4) Oddajemy cześć życiu, sumieniu, inteligencji, duszy i frawaszim działających zgodnie z Aszą mężczyzn i kobiet pośród Porjotkaeszów oraz pierwszych wyznawców religii, którzy z powodzeniem walczyli o sprawiedliwość i prawość. Oddajemy cześć duszy byka pierwotnego stworzenia

(5) Oddajemy cześć frawaszi Gajomarda, działającego zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć świętości Świętego Spitamy Zaratusztry i jego frawaszi. Oddajemy cześć frawaszi Kawiego Wisztaspy, działającego zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć frawaszi Isatwastrze, najstarszego syna Proroka Zaratusztry, działającego zgodnie z Aszą, który triumfalnie walczył o sprawiedliwość i prawość.

(6) Oddajemy cześć życiu, sumieniu, inteligencji, duszy i  frawaszim działających zgodnie z Aszą mężczyzn i kobiet pośród Nabanazdisztów, którzy triumfalnie walczyli o sprawiedliwość i prawość, wraz ze wszystkimi świętymi frawaszi działających zgodnie z Aszą, którzy odeszli i którzy żyją oraz kolejnych Saoszjantów, którzy narodzą się w przyszłości.

(7) Oddajemy cześć duszom zmarłych i ich frawaszim. Oddajemy cześć frawaszim działających zgodnie z Aszą mężczyzn i kobiet wśród wszystkich zmarłych, najbliższych krewnych, nauczycieli, uczniów, mężczyzn i kobiet.

(8) Oddajemy cześć frawaszim wszystkich nauczycieli działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć frawaszim wszystkich uczniów działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć frawaszim wszystkich mężczyzn działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć frawaszim wszystkich kobiet działających zgodnie z Aszą.

(9) Oddajemy cześć frawaszim wszystkich świętych młodocianych, wykonujących pobożne czyny. Oddajemy cześć frawaszim działających zgodnie z Aszą spośród tych, którzy mieszkali na tej ziemi i poza nią.

(10) Oddajemy cześć frawaszim działających zgodnie z Aszą mężczyzn i kobiet. Oddajemy cześć wszystkim doskonałym, bohaterskim i dobroczynnym frawaszim ludzi działających zgodnie z Aszą, począwszy od Gajomarda aż po zwycięskiego Saoszjanta.


<Niech to przebłaganie dokonane z pomocą mojej dobrej myśli, dobrego słowa i dobrego uczynku dotrze do Świętych Frawaszich!
Niech chwała dobrej religii Ahura Mazdy będzie obecna we wszystkich siedmiu regionach ziemi!
Niech zwycięstwo i szczęście dosięgną mieszkańców tego miasta! Niech ich dusze będą szczęśliwe!
Niech przyjemność płynąca z tej ceremonii dotrze do Świętych Fravashi i niech zostanie uznana w obecności Stwórcy, Ahura Mazdy! Obyśmy zdobyli szczęście i pokój życia!

Wspominamy duszę [należy tu podać imię zmarłej osoby, za którą się modlimy]!
Wspominamy świętego frawaszi Spitamy Zaratusztry i jego czcigodną duszę!
Wspominamy czcigodną duszę Isatwastry, syna Proroka Zaratusztry!
Wspominamy czcigodną duszę króla Wisztaspy, syna króla Loraspa!
Wspominamy czcigodne dusze: Dżamaspy Habuba, Ardawiraza, Adurbada-i Mahraspanda, Mobeda Szapura, Mobeda Szeheriara, Mobeda Hormazdiara, Erwada Ramjara, Mobeda Narjosanga Dhawala!
Wspominamy duszę [należy tu podać imię zmarłej osoby, za którą się modlimy]!
Wspominamy wszystkich Świętych Frawaszi!

Niech udział w chwalebnych czynach dosięgnie [należy tu podać imię osoby], który/-a odprawia tę ceremonię!


Wspominamy dusze: przodków, matek, ojców, dzieci, krewnych i przyjaciół!
Wspominamy czcigodną duszę [należy tu podać imię zmarłej osoby, za którą się modlimy]!

Ceremonia odprawiana jest przez [należy tu podać imię osoby, która odmawia modlitwę], więc niech dosięgnie go/ją udział w chwalebnych czynach!
Niech ten, który odprawią tę ceremonię będzie miał wspólnotę w chwalebnych czynach wszystkich wiernych w siedmiu regionach Ziemi!

Szczęśliwym niech będzie dzień ceremonii przeznaczonej dla tej duszy!

Wyrzekam się wszystkich grzechów, odstępuję od nich i żałuję za nie.>

Oddajemy cześć wszystkim frawaszim ludzi działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć dobrym, bohaterskim i dobroczynnym frawaszim ludzi działających zgodnie z Aszą. Oddajemy cześć wszystkim Świętym Jazatom.

(W porze Hawan należy wyrecytować:)
Haawnim paiti ratuum, Saawanghaeem wjisjimcza paiti ratuum.

(W porze Rapithwin należy wyrecytować:)
Rapithwinem paiti ratuum, fraadat-fszaaum zantumemcza paiti ratuum.

(W porze Uzirin należy wyrecytować:)
Uzjeirinem paiti ratuum, fraadat-wjirem dakjumemcza paiti ratuum.

(W porze Aiwisruutremem należy wyrecytować:)
Aiwisruutremem aibigaaim paiti ratuum, fraadat-wjispaam hudżjaaitim Zaratusztrootememcza paiti ratuum.

(W porze Uszahin należy wyrecytować:)
Uszahinem paiti ratuum, beredżjim nmaanimcza paiti ratuum.

1 x Jenghe Hatam

O, Panie nasz i Stwórco, Ahura Mazdo, który dajesz rozwój człowiekowi, ludzkości oraz stworzeniom wszystkich innych rodzajów!
O, Hojny Panie wszystkich wiernych dobrej Religii!
Obym ja, wierny wśród wyznawców Mazdy, zdobył wiedzę płynącą z Religii i był jej wierny! Niech dosięgnie mnie dobro!

Niech stanie się to, o co się modlę!

Niech będzie chwała, cześć i uwielbienie dla Ahura Mazdy, posiadacza wspaniałych skarbów,
dla chwalebnych Hojnych Nieśmiertelnych, dla bohaterskich i triumfujących frawaszi prawych ludzi działających zgodnie z Aszą i dla frawaszi Porjotkaeszów i następnych pokoleń.


Ahmai Reszcza, Hazangrem, Dżasa Me Avanghe Mazda, Kerfeh Mozd

Przypisy końcowe

 1. Nieba
 2. Czciciele Ahura Mazdy żyjący przed Zaratusztrą
 3. „Dobro-oki”, tj. którego spojrzenie może wywołać dobry efekt; przeciwieństwo złego oka (Darmesteter)
 4. Gaawjodad
 5. Gajomard (Kajomars) był pierwszym człowiekiem. Pierwotne znaczenie tego imienia to „śmiertelne życie”, „życie podlegające zniszczeniu”.
 6. Pierwsi wyznawcy religii objawionej przez proroka Zaratusztrę, potomkowie Porjotkaeszów
 7. Odnowiciele świata (Harlez, Mills, Darmesteter)
 8. Herbad, Erwad, uczony lub biegły w nauczaniu  religii zoroastryjskiej, mistrz wiedzy, nauczyciel wiedzy o religii, nauczyciel  religii
 9. Lub dzieci, niemowląt – małoletnich; jego antonimem jest perenayu = pełnoletni
 10. Lub zrodzonych  z pobożnych  rodziców (Darmesteter)
 11. Iran
 12. Kraje  poza Iranem
 13. Fragment od “<” do “>” będący oryginalnie w Pazand, powinien być recytowany w baaz – niskim tonem
 14. Arcykapłan , minister  Kawiego Wisztaspy
 15. Główna postać “Księgi pobożnego Wiraza” (Ardā Wirāz nāmag)
 16. Wpływowy arcykapłan  żyjący za panowania króla Szapura II (309 – 379 r.)
 17. Kapłan, urodzony ok. 1060 r., zwrócił się z prośbą do króla Dżadi Rana o schronienie w Gudżaracie
 18. Kapłan, urodzony ok. 1030 r., Sugeruje się czasem, że jest tą samą osobą co książę Persji – Szahridżar
 19. Kapłan, urodzony ok. 1130 r., Przetłumaczył teksty zoroastryjskie na sanskrytSkomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s