KHORDA AWESTA

Rapithwan Gah

[Ku] zadowoleniu Ahura Mazdy!

Aszem Wohu (x3)

Wyznaję, że jestem czcicielem Ahura Mazdy,
wyznawcą Religii ogłoszonej przez proroka Zaratusztrę,
wyrzekającym się Dewów oraz wyznawcą prawa i nauk Pana [naszego] Ahury.

W czas świętego i nieskazitelnego Rapithwana1, dla niego nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała. Podczas tego świętego i nieskazitelnego czasu, kiedy Fradat-fszu2 i Zantuma3 działają dla upodobania i przyjemności Ahura Mazdy, dla nich nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała,

Rapithwinai ashaone ashahe rathwe, yasnaicha, vahmaicha khshnaothrāicha frasastayaēcha. Fradat-fshave zantumāicha ashaone ashahe rathwe, yasnāicha vahmāicha khshnaothrāicha frasastayaēcha.

i dla uwielbienia Aszy Vahiszty4 oraz Athara5 dla nich nasze: uwielbienie, cześć, przebłaganie i pochwała

6Zaotar7 winien wtedy rzec: Yatha Ahu Vairyo.
– Ashavanowie8 powinni wtedy rzec: Atha Ratush Ashat Chit Hacha.

Wielbimy Ahura Mazdę, uświęconego Aszą mistrza Aszy. Wychwalamy także Zaratusztrę, obdarzonego Aszą mistrza Aszy. Oddajemy cześć Frawaszi (geniuszowi i duchowi) obdarzonego Aszą Świętego Zaratusztry.

Poświęcamy nasze modlitwy, obdarzonym łaską Aszy Łaskawym Nieśmiertelnym9.
Czcimy obdarzone Aszą, dobrych, potężnych, świętych Frawaszi, materii i duchów.
Czcimy najskuteczniejszego z mistrzów,

najaktywniejszego z Jazatów i najbardziej godnego z mistrzów Aszy który najlepiej
potrafi osiągnąć cel, jakim jest satysfakcja (i szczęście),

które jest uświęcone Aszą,

Oddajemy cześć Rapithwinowi,
obdarzonego Aszą, osądzającego zgodnie z Aszą,
Czcimy Gathę Ahunavaiti,

obdarzoną Aszą, osądzającą zgodnie z Aszą,
Czcimy Gathę Usztavaiti,

obdarzoną Aszą, osądzającą zgodnie z Aszą,
Czcimy Gathę Spenta-Mainyu,

obdarzoną Aszą, osądzającą zgodnie z Aszą,
Czcimy Gathę Vohu-Khszathra,

obdarzoną Aszą, osądzającą zgodnie z Aszą,
Czcimy Gathę Vahisztoiszti,

obdarzoną Aszą, osądzającą zgodnie z Aszą.


Oddajemy cześć Fradat-fszunie i Zantumie,
obdarzonym Aszą, osądzającym zgodnie z Aszą,
Oddajemy cześć mantrze Fszusza10,
Oddajemy cześć dobrze wypowiedzianemu słowu,
Oddajemy cześć dobrze wypowiedzianym słowom,
Oddajemy cześć zwycięskim świętym wersom porażającym Dewy,
Oddajemy cześć wodom, ziemiom i roślinom,
Oddajemy cześć niebiańskim Jazatom, obdarzonym Aszą i obdarzających dobrem.

Oddajemy cześć Łaskawym Nieśmiertelnym11, obdarzonych Aszą.


Oddajemy cześć doskonałym, heroicznym i dobroczynnym Fravashi prawych ludzi, obdarzonych Aszą.

Czcimy najwyższą Ashę Vahistę i Najznakomitszą Mantrę Religii czczącej Ahura Mazdę, które są najdoskonalsze w działaniu, najdoskonalsze w realizowaniu każdej czynności, w wykonywaniu sprawiedliwych czynów i osiąganiu czegokolwiek.

Dla uwielbienia Zantumy i jego pochwały, oddajemy cześć temu spotkaniu i zgromadzeniu Łaskawych Nieśmiertelnych, które znajduje się na wysokościach (tamtego) nieba.
Oddajemy cześć Zantumie, obdarzonego Ashą, osądzającego zgodnie z Ashą.

Czcimy Ashę Vahisztę i Athara oczyszczającego wszystkie rzeczy
(alt. : Athara, syna Ahura Mazdy12), należącego do Ahura Mazdy.


Oddajemy cześć tobie, O Atharze, synu Ahura Mazdy, obdarzonemu Ashą, osądzającemu zgodnie z Ashą.
Oddajemy cześć tej Baresmie13, która razem z kapłanem i świętym pasem rozprzestrzenia Ashę.
Oddajemy cześć Apam Napatowi14, Neryosandze15 i walecznemu Jazacie Damiemu Upanamie16.

Oddajemy cześć duszom zmarłych, Frawaszi obdarzonych Aszą.

Wielbimy wielkiego Pana, Ahura Mazda, najdoskonalszego w Aszy. Oddajemy cześć wszystkim naukom Zaratustry,
Oddajemy cześć wszystkim dobrym uczynkom, tym dokonanym i tym, które dokonane być mają.

17Zaiste Ahura Mazda zna lepiej każdą osobę wśród mężczyzn i kobiet za ich pobożność.

Oddajemy cześć wszystkim takim mężczyznom i kobietom.

Yatha Ahu Vairyo (x2)

Wielbię cześć, chwałę, żywość i moc Ashy Vahiszty oraz Athara, należącego do Ahura Mazdy.

Ashem Vohu

(Ahmai Raeshcha; Hazangrem; Jasa me Avanghe Mazda; Kerfeh Mozd)18

Tłumaczenie Kuba Tomczak

PRZYPISY

1 Rapithwan – Jazat; przewodzi trzeciemu czuwaniu modlitewnemu; nazwa trzeciego czuwania modlitewnego (gah) każdego dnia (od południa do popołudnia, czyli 15:00)

2 Fradat-fshu – Jazat; obdarzający zwierzęta ulgą i odpoczynkiem

3 Zantuma – Jazat; patron, opiekun plemienia/klanu/rodu/osady

4 Asha Vahishta – również Ardibehesht (pahl.) oraz Arta Vahishta (st. pers.); dosł. najlepszy (avest. vahishta) w uproszczonym znaczeniu ład, prawo, porządek, prawda (avest. asha, arta); Amesza Spenta

5 Athar – ogień; Jazat; patron ognia; w Aweście Athar jest nazywany synem Ahura Mazdy, ze względu na to, że jest najdoskonalszym tworem Mazdy

6 Ta część to instrukcja dla mobadów sprawujących rytuał: Mobad siedzący naprzeciwko Zaotara,

zwraca się do niego tak: „Yathã Ahu Vãiryõzaotã frã me mrute”, sugerując, że Zaotar może wyjaśnić mu doskonałość „Yathã Ahu Vãiryõ” i Religii Zaratusztry. Zaotar odpowiada i wyjaśnia.

Rãspi(kapłan asystujący) po pełnym zrozumieniu doskonałości i zrozumieniu istoty Religii Zaratusztry wprowadza ją w życie i wyjaśnia innym”.

SłowaYathãAhuVairyõZaotã (…)vidhvaomraotu, które recytuje się w każdym Niyãyesh,GãhiYashtpo „fravarãnemazdayasnõ”, zostały zapożyczone z Jasny.

7 Zaotar – kapłan; kapłan pełniący obowiązki; przewodzący (wół)

8 Ashavan – Aszawan – (Awest. liczba mnoga) kapłani obdarzeni Aszą, uświęceni przez Aszę, również w znaczeniu wyznawcy mazdajasny – dobrej religi (napełniony prawdą posiadający prawdę) w odróżnieniu od dregawant (dregvañt) – wyznawca dewów, zwolennik Angra Mainju (dosłownie: bezbożnik we władzy kłamstwa, napełniony kłamstwem, posiadacz kłamstwa).

9 Amesza Spentom

10 Manthra Fszusza – tak nazywana jest Yasna HA 58

11 Amesza Spentom

12 patrz – przypis nr 5

13 Baresma – przedmiot rytualny, który pełni ważną rolę w praktykach religijnych, stanowi łącznik między światem materialnym (getig) a duchowym (menog); pierwotnie gałązki roślinne, współcześnie używa się częściej jej symbolicznej formy w postaci wiązki cienkich metalowych prętów

14 Apam Napat – Jazat; opiekun wody; „Wysoki, który jest Synem Wód” (Zatspram 3,18); rozprowadzający wodę ze zbiorników (morza) do wszystkich ziem, chroniący stworzenia przed wzburzonymi falami podczas przeprawy przez morze; czuwający nad Chwareną (Bundahiszn 26,91); obok Mazdy i Mithry jest tytułowany „Panem” (avest. Ahura)

15 Neryosang – Jazat; posłaniec Ahura Mazdy, związany z modlitwą; również imię jednego z ogni

16 Dami Upanama – Jazat; patron mądrości

17 Manthra Yenghe Hatam

18 Modlitwy, które należy odmówić bezpośrednio po skończeniu tejże

UZIRIN GAH NA NASTĘPNEJ STRONIE

 1. (Księga wspólnej modlitwy)
 2. GAHY – modlitwy – MANTHRY obejmujące określoną porę dnia
 3. JASZTY – HYMNY DO AHURA MAZDY, AMESZA SPENTÓW I JAZATÓW
 4. SIROZA (Dedykacje na trzydzieści dni miesiąca)
 5. AFRIGAN (MODLITWY BŁOGOSŁAWIĄCE)
 6. Jasa Me Avanghe Mazda
 7. Ahmai Raeszcza
 8. Hazanghrem
 9. Kerfeh Mozd
 10. Hymn. Kem Na Mazda – Manthra Obronna: Awesta/Khorda Awesta
  1. 1. Kem Na Mazda
  2. 2. Ke verethrem-ja:
  3. 3. Pata-no:
 11. Wyjaśnienia pojęć
 12. GAHY – MODLITWY NA KAŻDĄ PORĘ DNIA
 13. Rapithwan Gah
 14. PRZYPISY
 15. Uzirin Gah
 16. PRZYPISY
 17. HORDAD AWESTA SIROZA PIERWSZA – MODLITWA WYLICZAJĄCA ŚWIĘTE BYTY przewodniczące 30 dniom miesiąca.
  1. Zwracam się ku:
 18. HOSZBAM 
 19. PATET PASZEMANI

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s