TERMINOLOGIA

SŁOWNICZEK
i znormalizowana pisownia terminów zoroastryjskich

Znormalizowano pisownię w tekstach, aby zachować spójność i ułatwić wyszukiwanie. Gdziekolwiek to możliwe, użyto pisowni FM Kotwal i J. Boyda, A Guide to the Zoroastrian Religion, Scholars Press, 1982.


 1. SŁOWNICZEK i znormalizowana pisownia terminów zoroastryjskich
  1. Języki – skróty:
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I

Języki – skróty:

 Ar.arabski
 Av.Awestyjski
 Guj.Gudżarati
 OP.Staroperski
 Paz.Pazand
 Pers.perski
 Phl.Pahlawi
 St.sanskryt

A

A
Aban (Phl., Pers.):woda; imię jazata kierującego wodą; nazwa dziesiątego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym; nazwa ósmego miesiąca.
ab-zohr (Phl.):oświetlony. „libacja do wód”; odcine Jasny (Y62.11-Y70).
Achemenidzi:dynastia rządząca Iranem od czasów Cyrusa Wielkiego (559 pne) do inwazji Aleksandra Wielkiego (330 pne) (Var. „Achemenid”)
Adar:ogień, jazat ognia; nazwa dziewiątego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym. (Var: ader, Pah. „Atash, atesh, adur”, Av. „Atar”)
Adar Burzin (Phl.):jeden z trzech największych świętych ogni zaratusztrianizmu (pozostałe dwa to „Adar Farnbag” i „Adar Gushasp”). Sam Kaj Wisztaspa umieścił go w świątyni po tym, jak „ujawnił wiele rzeczy w widoczny sposób, aby szerzyć wiarę” (GBd 18.14). (Var: „Adur Burzen-Mihr”)
Adar FarnbagŚwięty ogień.
Adar GuszaspŚwięty ogień. (var. Ader Gouszasp)
Adarbad Mahraspandan (Phl.):arcykapłan Zoroastrianin, premier Shapura II (309–379 AC)
Aeszma (Wyłącz):Imię demona. Zobacz Eshm
Afrasijab (Pers.): [Użyj Franrasyan ]Król Turanu który wielokrotnie próbował zniszczyć Irańczyków. (Var: „Franrasyab”)
afrin (Phl.):oświetlony. „błogosławieństwo, błogosławieństwo”, konkretne modlitwy błogosławieństwa (w Pazand). ( Porównaj z nafrin , przekleństwem.
afrinagan (Phl.):(1) Wieloczęściowa ceremonia błogosławieństwa; (2) konkretne modlitwy w Aweście które odmawia się podczas ceremonii afrinagan; (3) naczynie ceremonialne, w którym płonie święty ogień. (Var: „afringan, afargan”)
Agerept:Szczególny stopień skalania.
Agiary (Guj.):oświetlony. „miejsce ognia”, świątynia ognia. Bardziej tradycyjny termin to „Dar er Mihr” (Var: „agiari”)
Aryman (Phl.):Arcydemon zła, wrogi, nieprzyjazny, napastliwy „Wrogi / niszczycielski duch”. (Var: Phl. „Ahreman”, GAv. „Angra Mainyu”, StdAv. „Anra Mainyu”).
Ahu (Av.):(„pan”) duchowy pan lub mistrz, często spotykany w połączeniu z „Ratu ”.
Ahunawad:nazwa pierwsze Gathy ; nazwa pierwszego dnia Gatha.
Ahunwar (Phl.):najświętsza modlitwa Zoroastrian. Zaczyna się od Av. wyrażenie „yatha ahu vairyo”. (Var: „Ahunvar, Ahunawar”, Av. „Ahuna vairyo”).
Ahura Mazda (Av.):Bóg dobra i światła „Mądry Pan/Pani”, Najwyższa Istota Zoroastrian. (Var: Phl. „Ohrmazd”)
Airik:(pr n) Son of Faridoon (Var. Iraj)
Airyaman:Jazat przyjaźni i uzdrowienia.
Airjanem Waedża (Av.):Zobacz Iranwedż.
aiwjaonghana (Av.):liść palmy daktylowej, służący do wiązania razem gałązek barosmu.
Alatgah:Stół rytualny. Zobacz Khwan.
Alburz:kosmiczna góra, znana również jako „Haraiti” lub „Hara Berezaiti”; rzeczywiste pasmo górskie w północnym Iranie.
Amahraspand (Phl.):oświetlony. „Dobroczynny Nieśmiertelny”, najwyższe istoty duchowe stworzone przez Ahurę Mazdę. Czasami nazywane „archaniołami”. Ich imiona to (Phl.): Vohuman, Ardwahiszt, Szahriwar, Spandarmad, Hordad, Amurdad. (Var. „Amaszaspand, Amahraspand”, Av. „Amesza Spenta”)
Ameretat (Av.)patrz Amurdad.
Amesza Spenta (Av.)Zobacz Amahraspand.
Amurdad (Phl.): „Nieśmiertelność”, Amahraspand, kierujący Ziemią; nazwa siódmego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym; nazwa piątego miesiąca. (Var: Av. „Ameretat”, Phr. „Amardad”)
Anagran:„niekończące się światło”, imię Jazata ; nazwa trzydziestego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym; (Var. Aneran)
Andarz (Phl.)(dosłownie „gnomiczne, wskazanie”) zbiór aforyzmów, szczególnie pragmatycznych rad lub pouczeń moralnych
Aneran:Zobacz Anagran.
Angra Mainyu:Zobacz Arymanm Bóg zła, zły duch, duch kłamstwa i ciemności
andżoman (Pers.):stowarzyszenie („andżuman”)jednostka organizacji religijnej zaratusztrian
anuszarawan (Phl.):dusza zmarłej osoby, w przeciwieństwie do Zind-arwan , żywej duszy. (Var: „anoszeh-ravan”)
Aosznar(pr. n) Nazwisko wybitnej osobistości
ard:oświetlony. „dobre błogosławieństwa, nagrody”, imię Jazat który przewodniczy błogosławieństwom; nazwa dwudziestego piątego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym. (Var: „Asziszwandż, Arsziszwang”, Av. „Aszi Vanguuii”)
ardafrawasz (Phl.):Asza posiadająca farohar tj. Farohar (anioł, geniusz, stróż) świętej osoby.
Ardaszir (Pers.):król starożytnego Iranu, założyciel dynastii Sasanidzkiej . (Var. Ardeszir)
Ardawan(pr. n) Artabanus IV / V)
Arda Viraz (Pers.):kapłan wczesnego okresu sasanidzkiego , autor książki Pahlavi, która opisuje jego wizje nieba i piekła (Var: Phl. „Ardag Wiraz”)
Ardibeheszt (Pers.):patrz Ardwaiszt.
Ardwahiszt (Phl.):Amahraspand nadzorujący Aszę i ogień; nazwa trzeciego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym; nazwa drugiego miesiąca (Var. Av. „Asza Vahiszta”, Phl. „Aszwah, Urdwah, Urdibeheszt”)
Aredwi Sura Anahita (Av.):„silna, niepokalana Anahita”, imię żeńskiej Jazatki ; nazwa mitycznej rzeki. (Var: Arduisur)
Arezahi:Zobacz Karshwar
Ardżasp:(pr. n) Król Turkestanu
Arnawaz:(pr. n.)
Arsacydzi:dynastia królewska założona przez Aszka. Jest również znana jako dynastia Partów (247 pne-226 n.e.)
Asza (Av.):podstawowa koncepcja zaratusztrianizmu; nie ma odpowiedniego tłumaczenia, chociaż często stosuje się: porządek świata, prawdę, prawość, prawość, świętość; Ardwahiszt (Skt. „Rta”)
Asza Vahiszta (Av.):patrz Ardwahiszt
Aszavan:„posiada Aszę ”, Prawa lub sprawiedliwa osoba lub istota.
aszem wohu (Av.):jedna z najświętszych modlitw zaratusztrianizmu, która chwali Aszę
Aszirwad:błogosławieństwo, modlitwa napomnień skierowana do małżeństwa. (RCC 37)
Asziszwangh [Ard]:Jazat
Aszk (Phl.):założyciel dynastii Arsacydów (Var: „Arszak”, grecki „Arsaces”)
Aszmogh (Phl.):Odstępca, heretyk. (Av. Aszemaogha)
Asztad (Phl.):„prawość, sprawiedliwość”, imię Jazata sprawującego sprawiedliwość; nazwa dwudziestego szóstego dnia miesiąca zgodnie z zoroastryjskim kalendarzem religijnym. (Var. „Arshtat”)
Asman (Phl.):„niebo”, imię Jazata przewodniczącego niebu; nazwa dwudziestego siódmego dnia miesiąca zgodnie z kalendarzem religijnym zoroastryzmu.
Astwihad (Phl.):demon śmierci. (Var: Phl. „Astvihad, Astovidad”, Av. „Astovidhotu, Asto-widhatu”).
Astyages:(pr. n.) król, także dziadek Cyrusa wielkiego, król Medii
Aspandyar (Pers. Press):wczesny bohater religii zoroastryjskiej, syn Kaja Wisztaspy . (Var. Pers. „Spanish, Spanish”)
atesz (Phl., Pers.):Zobacz Adar
Atasz Adaran (Pers.):środkowy stopień konsekrowanego ognia.
Atasz Bahram (Pers.):oświetlony. „zwycięski ogień”, najwyższy stopień konsekrowanego ognia.
Atasz Dadgah (Pers.):najniższy stopień konsekrowanego ognia.
athornan (Paz.):klasa kapłańska mężczyzny (Var: „athrawan, athravan”).
Auzobo(pr. n.)
Awesta (Pers.):święte pisma zaratusztrianizmu (Var: Phl. „abestag, abistag”); język Avesta (Var. „Avestan”);
Ajathrem:święto (gahambar) przyprowadzania stad do domu.
Az (Phl., Pers.):demon chciwości.

B

B
baga (Pers.):Bóg
Bahman (1) (Pers.):zobacz Vohuman
Bahman (2) (Pers.):imię króla Achemnidy.
Bahram (1) (Pers.):zobacz Warharan.
Bahram (2) (Pers.):Imię noszone przez kilku królów w historii Iranu.
Baj (Pers.)rytualna cisza, lit. „kadrowanie”, rytualna wypowiedź lub modlitwa, która oprawia czynność z mocą mantry; wysoka służba liturgiczna; miesięczny lub rocznicowy dzień zmarłego.
bandagi (Pers.):modlitwa.
barashnom (Phl.):główny rytuał oczyszczenia trwający dziewięć dni. (Var. „Bareshnum, barashnum, barashnum-i no shab”).
baresman (Av.):patrz barsom.
barsom (Phl.):wiązka gałązek, związanych sznurkiem z palmy daktylowej, tradycyjnie trzymana przez świeckich i kapłanów podczas modlitwy, zwłaszcza podczas posiłków. Używany przez kapłana podczas wysokich liturgii. Tradycyjnie robiona z granatu lub tamaryszku (Var. Av. „Baresman”)
behdin (Pers.):lit. „z Dobrej Religii”, zaratusztrianin, osoba świecka.
behesht (Pers.):raj, dom pieśni Ahura Mazdy.
Bhagaria (Guj.):grupa kapłanów znanych ze starożytnych tradycji. Ich siedziba znajduje się w Navsari.
bhandarcentralna studnia dakhmy, w której są składane suche kości zmarłych (kostnica)
Bharucha (Guj.):grupa kapłanów z siedzibą w Bharuchu.
bhasam:konsekrowany popiół ze świątyni ognia, używany rytualnie.
bi-namaz„Bez modlitwy” termin określający kobiety w okresie menstruacyjnym.
boy (Phl.):„ofiarowanie kadzidła”, ceremonia ofiarowania drewna sandałowego i kadzidła konsekrowanemu ogniu podczas każdej z pięciu straży dnia. (Var. ‚Bui, nirang-i bui dadan, boy dadan’)
Bradrok-resh(pr. n.)
Bundahishn (Phl.):tekst Pahlavi z IX wieku
Bushasp (Phl.):demon lenistwa (Var: Av. ‚Bushyasta’)

C

Czeczast (MP)Mityczne jezioro. Av. odpowiednikiem jest ‚Chaechasta’ (‚ caEcasta ‚, atsacEac ) (Var: ‚Cecast’, ‚Čečast’)
Zhinavat (Av.), Czinwad (MP)Most, przez który przechodzą dusze zmarłych i przedktóryn są one osądzane przez Mitrę, Ratu i Rasznu (Var: Chinvat, Chinvar, Av. „Czinawat peretu”, „ cinwaT-pvrvtu ” u

D

daena (Av.)1. „religia”, 2. „Dusza – wewnętrzne ja/sumienie”, imię Jazata, personifikacja i opiekun religii; nazwa dwudziestego czwartego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego. Odpowiednikiem MP jest „ den ”.
daeva (Av.)Demon, Zły człowiek idący ścieżką Angra Mainju. Odpowiednikiem MP jest pahlawijskie „ rosa ”. (OP „daiva”)
dagli (Guj.)Biała część garderoby przypominająca marynarkę, tradycyjnie noszona przez parsyjskich/irańskich świeckich i księży podczas uroczystości Porównaj jamę . (Var. daglo )
Dahak (MP)(pr n) Mityczny tyran. smok, człowiek smok Av. odpowiednikiem jest „Azi Dahaka” . (Var: ‚Dahag’, ‚Dahāg’, ‚Azdaha’, ‚Aždahā’, ‚Azdahag’, ‚Azdahāg’, ‚Zahhak’, pers. odpowiednikiem jest Zohak
Dahaka (Av.)Patrz „Azi Dahaka” . Mityczny tyran. akAhad,iZa (odpowiednik MP to Dahak)
Dahm (MP) (pl. ‚dahman’)Jazat czczony czwartego dnia po śmierci liczba mnoga „dahman” jest synonimem hamkar .
Dahman AfrinUcieleśnienie modlitwy
Daitja (Av.)Święta rzeka w Eranwedż w Eranvej .
dakhma (Aw.)Przypominająca wieżę konstrukcja, na której umieszczane są zwłoki zmarych, zwana też „wieżą ciszy”.
Damawand (MP, pers.)legendarna góra w Iranie w górach Elburs ,Wulkan drzemiący, najwyższy szczyt Iranu 5 610 m n.p.m., położony około 70 km na północny wschód od Teheranu  związana z zaratusztrianizmem. (Var: „Demawand”)
Dar-e Mihr (os.)mniejsza świątynia ognia; obszar świątyni ognia, w którym odprawiane są wysokie liturgie. Oświetlony. „Miejsce Mihra (var. Dar-i Mihr, Dar-i-Meher)
dashtan (MP, os.)Miesiączka.
dastur (pers.)Arcykapłan, honorowy tytuł cieszącego się wiekim autorytetem mobada (var: MP ‚dastwar’)
dawar (os.)Sędzia. (Var: poseł „dadwar”)
Day-pa-AdarNazwa ósmego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego.
Day-pa-denNazwa dwudziestego trzeciego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego.
Day-pa-MihrNazwa piętnastego dnia miesiąca według religijnego kalendarza zoroastryjskiego.
den/din (MP, os.)1) „religia”, 2) „wewnętrzne ja/sumienie”, 3) imię Jazata, personifikacja i opiekun religii 4) nazwa dwudziestego czwartego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego. (Var: Av. Daena).
Din DabirehAlfabet Awestyjski. Nazwa tradycyjnego pisma używanego do zapisu języka awestyjskiego. System pisma opracowany w czasach w okresie sasanidzkim 226–651 n.e.).(Var: Din Dabiri, Den Dabiri, Den Dabireh)
Denkard (MP)Tekst z IX wieku w MP, zobszerne kompendium dotyczące religii mitologii i historii religii. (Var. Dinkard, Dinkart, Denkart)
rosa (MP)Demon. Av. odpowiednikiem jest „daeva”. (Var: „dev”, OP. „daiva”)
dharma-śala (Guj.)Instytucja charytatywna.
dibache (os.)Oświetlony. „przedmowa”, wstępna modlitwa (w Pazand), która wymienia istotę duchową, której poświęcona jest ceremonia. Podaje również imię dobroczyńcy i osoby, na cześć której odbywa się ceremonia, oraz miejscowość, w której się ona odbywa. Znany również jako (MP) Nirang Ashoan („rytuał dla prawych dusz”), (MP) Nirang i Boy Dadan lub (Guj.) Dhup Nirang („rytuał ofiarowania kadzidła”). Znany również jako Nirang Peroz Bad od pierwszych słów.
divo (Guj.)Lampa naftowa (var. Divô, divô)
dozak (os.)Piekło. Av. odpowiednikiem jest ‚daozhangh’ ( daoZaMh , hMaZoad ); Odpowiednik MP to „dushokh”, „dušox”.
dron (MP)Konsekrowany płaski przaśny chleb; nabożeństwo, podczas którego konsekrowany jest chleb. (Var: „darun”). Av. odpowiednikiem jest „draona, draonangha” ( draona , anoard ).
Druj (Av.)Ucieleśnienie zła i skażenia, demon kłamstwa, fałszu. (OAv. druxS , Sxurd ; Av. druj , jurd lub draoGa , aGoard ; MP ‚druz’; Var: ‚drug’, OP. ‚drauga’)
druj i nasush (MP)Zwłoki demona.
Dughdova (Av.), Dogdo (MP)(pr n) Imię matki Zaratusztry. (Av. duGDOwL , LwODGud ; MP var: ‚Dukdaub’, ‚Dugdāw’, ‚Dugdaw’, ‚Dugdov’, ‚Dughdov’, ‚Doghduyah’, ‚Dugdova’)
Durasrobo (MP)(pr n) Imię karba arb (Av. ‚Karapan’). lub czarownik, wróga Zaratusztry (Var: Durasrob)
duwazdah homast (MP)Liturgia składająca się z 12 części, podczas których recytuje się Vendidad i Yasna . (Var. ‚dwazdah-homast, dvazdeh-homast, davazdah hamast’)

E

EranvedżDosłownie „Przestrzeń irańska, obszar irański”,.Mityczna ojczyzna Ariów. (odmiana „Eran-wez”) Av. odpowiednikiem jest ‚Airyanem Vaejah’ , ‚Airyana Waejah’ ajeaW,mvnayria .
Erenawak(pr n):patrz Arnawaza
ervad (Parsi Guj.)Kapłan, pierwotnie tytuł używany dla wyższych duchownych, obecnie używany w odniesieniu do kapłana, który przeszedł pierwszy etap szkolenia do kapłaństwa (nawar). (Var: MP ‚erbad’, ‚herbad’) Av. odpowiednikiem jest „aethrapati”.
EszmDemon Furii/Gniewu. Av. odpowiednikiem jest ‚Aeszma’ , ‚ aeCma ‚, amCea ; (MP var: ‚xeshm’, ‚xešm’, ‚Xeshm’, ‚Kheshm’ )

F

Farangdżi (os.)(pr n) Córka Afrasijaba
fargard (MP)Dosłownie. „rozdział, sekcja”, termin określający sekcje Vendidad i innych ksiąg Avesty . Porównaj z kardah . (War. „fragard”)
Farhad(pr n)
Faridoon (os.)(pr n) Imię bohaterskiego króla starożytnego Iranu, który rozkwitał na wieki przed Zaratusztrą. Av. odpowiednikiem jest „Thraetaona”; Odpowiednikiem MP jest Fredon. (wersja pers.: ‚Feredun’, ‚Faridun’, ‚Fereydun’, ‚Fariydun’, ‚Thritun’)
farohar (os.)Przed-dusza, Genisz opiekuńczy, duch stróż żywych i umarłych. duch wszystkich bytów jakie istnieją (odpowiednik MP to „frawahr, frohar, fravard, fravahr”; średniioperski odpowiednik to „frawaszi” )
farochszi (Guj.)Parsi nazwa ceremonii poświęconej faroharom.
FarvardinPatrz Frawardin.
farzijat (ar.)Obowiązkowe modlitwy odmawiane podczas każdej z pięciu pór („gah”) dnia.
Farr, Farrah (MP)Zobacz chwarenah .
Fasli (pers., ar.)Kalendarz wyrównany sezonowo; Zoroastrianie, którzy przestrzegają kalendarza religijnego, który jeden dzień przestępny co cztery lata, wzorowany na kalendarzu gregoriańskim. (Porównaj z Kadimi i Szahanszahi ).
Firdausi, Abu’l-Qasem (pers.)Autor perskiego eposu Shah-nama („Księga królów”), w którym zapisano wiele mitów zoroastryjskich. (Var: Ferdowsi)
fireshte (os.)Istota duchowa stworzona przez Ahura Mazdę, święty byt,(pomniejszy byt boski) personifikacja, opiekun strażnik dziedziny-pojęcia używane zamiennie z Jazat . (Var. ‚fireshta, fereshte’) utożsamiany nieprawidłowo do chrześcijańskiego anioła, ze wzgłędu na patronowanie czemuś, bliższy roli świętego patrona w katolicyzmie, czczony w swoim podobnie jak święci chrześcijańscy względami .
FradadhafszuNazwa jednego z siedmiu regionów (kontynentów) w mitycznym podziale świata znanego starożytnym Zaratusztrianom. Zobacz karszwar .
Franrasyan (Av.)(pr n) Imię turańskiego króla, który wielokrotnie próbował zniszczyć królestwo Irańczyków. (Odpowiednik pers. to „Afrasiyab” ; odpowiednik MP to „Frasiyav” ; Av. Var: Frangrasyan/Fraŋrasyan nAysarMarf )
Fraszaostra (Av.)(pr n) Teść Zaratusztry. Odpowiednikiem MP jest „Fraszostar”.
Fraszegird (MP), Fraszo-kereti (Av.)dosłownie „uczynienie cudownym”, odnowienie wszechświata, porównywany z sądem ostatecznym
Fraszostar (MP)(pr n) Teść Zaratusztry. Av. odpowiednikiem jest „Fraszaostra”.
Frasijaw (MP)(pr n) Av. odpowiednikiem jest „Franjasjan” ; os. odpowiednikiem jest „Afrasijab” ; (MP var: Frasiyak, Frangrasyak)
frawaszi (Av.)Przed-dusza, Genisz opiekuńczy, duch stróż żywych i umarłych. duch wszystkich bytów jakie istnieją (odpowiednik MP to „frawahr, frohar, fravard, fravahr”; średnioperski odpowiednik to „frawaszi” )
Frawardigan (MP)Ostatnie dziesięć dni kalendarza religijnego, podczas których wspomina się faroharów zmarłych, „dni zaduszne”, Mukhtad. (Pierwotnie „rozan Frawardigan”).
FrawardinNazwa dziewiętnastego dnia miesiąca według kalendarza religijnego zoroastryjskiego; nazwa pierwszego miesiąca. os. odpowiednik: „Frawardin”. (Var: „Farwardin”)
Fredon (MP)(pr n) Imię bohaterskiego króla starożytnego Iranu, który panował pradawnych czasach przed Zaratusztrą. Av. odpowiednikiem jest „Thraetaona”; os. odpowiednikiem jest „Faridoon”.

G

gah (MP, os.)1) Jedna z pięciu części lub okresów dnia (o nazwie „ushahin”, „hawan”, „rapithwin”, „uzerin” i „aiwisruthrem”); 2) „miejsce” lub „obszar”; 3) inne słowo oznaczające gahambar. (Var: „heh”)
gahambar (MP, os.)Sześć głównych świąt sezonowych, zwanych „maidyozarem” (połowa wiosny), „maidyoshahem” (połowa lata), „paitishahem” (przynoszenie kukurydzy), „ayathrem” (powrót bydła do domu), „maidyarem” (środek zimy ) i „hamaspathmaidyem” (przybycie całej wszystkich [faroharów]). (War. ‚gahanbar’ rAbNahag , gasanbar)
Gaokerena (Av.)Mityczne kosmiczne drzewo. (Av. anvrvkoag ). Odpowiednikiem MP jest „Gokaren”.
garothman (Parsi Guj.)„Dom Pieśni”, „dom Ahura Mazdy”, czyli niebo. Av. odpowiednik: „Garo-nmana”; Poseł „garodman”, „garotman”.
Garsiwaz (os.)(pr n) Brat Afrasijaba (Av. Keresavazda)
Gathy [Gaty] (Av.)1) Pięć świętych hymnów Zaratustry (Jasna, rozdziały 28-34, 43-51, 53), część Awesty ; 2) pięć dodatkowych dni na koniec religijnego kalendarza zoroastryjskiego i przewodniczące im ognie.
gaw (MP, pers.), gao (śr.)Imię Jazata uosabiającego bydło; woły, byki lub krowy.
Gayomard (MP), Gayo-maretan (Av.)dosłownie „śmiertelne życie”, mityczny pierwszy człowiek według niektórych tekstów MP.
geh-sarnu (Parsi Guj.)Recytacja Gath podczas nabożeństwa pogrzebowego. (Var: MP ‚geh-sarna, gahan-srayishn’)
gehan, gehan (MP)Żelazne mary, na których wynosi się zwłoki (var: „gekan”, „gekân”)
getig (MP)Materialna egzystencja; świat. (Porównaj z „ menog ”).
getig-kharid (pers.)Ceremonia odkupienia, składająca się z odmówienia dziewięciu nabożeństw Jasny.
Geusz Urwan (Av.)dosłownie „dusza krowy”, Dusza Stworzenia” (lub osady, miejscowości zasiedlonej przez ludzi, personifikacja wszystkich istot żywych w Uniwersum nazwa czternastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego. Odpowiednikiem MP jest „Goszorun” . (Śr. „ gVuS urwan ”, ,nawru,SuVg )
GewraCeremonia, która kwalifikuje kapłanów do inicjacji jako kandydat do kapłaństwa. Polega na wykonywaniu rytuału Jasna przez sześć kolejnych dni. (RCC, s. 202) (Var: Gewrâ)
giriban (os.)Mała kieszonka na na górze sedreh ( świętej koszuli), znanej również jako „kissa-e kerfa” („torba dobrych uczynków”).
BógZobacz Ahura Mazda .
Godavara (Guj.)Jedna z świątynnych grup kapłanów stanu Gudżarat, obsługująca duży obszar wiejski, z siedzibą w Anklesar.
Gokaren (MP)Mityczne kosmiczne drzewo. Av. odpowiednikiem jest Gaokerena. (Var: ‚Gokārēn’, ‚Gogirn’, ‚Gokarn’, ‚Gokerano’.)
gomez/gōmēz (MP)(niekonsekrowany) mocz byka. Av. odpowiednikiem jest „gao-maeza” (Av. Var: „gaomaeza”, „geush maesman”)
gorz (os.)Berło, maczuga, pastorał, buzdygan z głową wołu. Występują wparze lu pojedynczo, także jeden lub dwa miecze, często umieszczane na wewnętrznych ścianach pokoju ze świętym ogniem. Patrz Modi, RCC, s. 226 . Av. odpowiednikiem jest ‚vazra’, arzaW ; Odpowiednikiem MP jest „warz”. (Var: „gorza”, „gorz-e gavsar”. Porównaj sanskr. „wadżra”, tybetańskie „dordże”)
Goszorundosłownie „dusza krowy”, Dusza Stworzenia” (lub osady, miejscowości zasiedlonej przez ludzi, personifikacja wszystkich istot żywych w Uniwersum nazwa czternastego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego. Odpowiednikiem MP jest „Goszorun” , av Geusz Urvan
Gusztasp (os.)(pr n) os. odpowiednik Av. „ Visztaspa ” i poseł „ Visztasp ”, król patron Zaratusztry (Var: Goshtasp, Goštasp)
GowadDosłownie „wiatr, atmosfera”, Imię Jazata opiekuna wiatru 2) nazwa dwudziestego drugiego dnia miesiąca według zoroastryjskiego kalendarza religijnego. (Var. „Govad”; MP: „Wad”, „Vat”) Av. i Skt. odpowiednikiem jest „Vata”

H

Hadisz Święta istota wspomniana w Denkard Dk7.12.
hamaspatmaidjem (Av.)dosłownie „nadejście wszystkich [ faroharów ]”, święto Zaduszne. (Var: „Hamaspathmaedaya”).
hamazor (MP)Rytualne powitanie. (Var: ‚hamazor’)
hamistagan (MP)Neutralne miejsce między niebem a otchłanią Arymana, do którego idą dusze, gdy ich dobre uczynki są równe ich złym uczynkom. (Var: „Hameshta-gehan”) porównywane z koncepcją Czyśćca
Hamkar (MP)dosłownie „współpracownicy”, współpracownicy Jazata , który jest patronem danego dnia. Stosowany jest również termin „dahman”.
haoma (Av.)nazwa rośliny o właściwościach leczniczych i duchowych; imię Jazata, który jest opiekunem rośliny haoma. Odpowiednikiem MP jest „hom”.
Haptoring (MP)Konstelacja Wielkiej Niedźwiedzicy Jazatka opiekunka gwiazdozbioru Av. odpowiednikiem jest „haptoiringa”, „ haptOiriNga ”, agNiriOtpah .
Hara (Av.)Mityczna góra. (Var: „Hukairya”, „Hara berezaiti”) Odpowiednik MP to „Harborz”.
Hasar (MP)Miara odległości, a także czasu. Av. odpowiednikiem jest „hathra”.
Hathêvâro/hathaevaroSpinanie rąk; część ceremonii zaślubin ( RCC 33 ).
Hathra (Av.)Miara równa połowie charetu, czyli około 3,5 stadia. Odpowiednikiem MP jest „hasar”. (Av. ‚ haqra ‚, arqah )
Haurvatat (Av.)dosłownie „Doskonałość lub zdrowie”, równowaga psychiczna imię żeńskiego Amesza Spenta . Odpowiednikiem MP jest ‚ Hordad ‚; os. „Kordada”. (Av. ‚ haurwatAT ‚, Tatawruah )
Hawan (MP)Nazwa drugiej pory dnia ( gah ) każdego dnia (od wschodu słońca do południa, tj. 12 w południe); Jazat opiekun przedpołudnia. (Var. ‚havan’, Av. ‚havani’, ‚hawani’)
hawanim (Av.)Moździerz, w którym rozciera się haomę. (Var. Havanim, hâvanîm)
herbadZobacz ervad .
dom (MP)Święta roślina. Av. odpowiednikiem jest haoma
Hooszang (os.)Mitologiczny władca starożytnego Iranu, założyciel dynastii Peszdadian, przypisuje się mu odkrycie ognia. (Var: „Hushang”, „Hušang”, „Hoshang”). Av. odpowiednikiem jest ‚Haoshanha’ ‚ haoKyaMha ‚, ahMayKoah .
Hordad (MP)dosłownie. „Doskonałość lub zdrowie”, 1) imię żeńskiego Amesza Spenta ; 2) nazwa szóstego dnia miesiąca według kalendarza religijnego zoroastryjskiego; 3) nazwę trzeciego miesiąca. Av. odpowiednikiem jest „Haurvatat”.
Hormazd (os.)Imiona różnych królów z dynastii Partów i Sasannidów
Hoszedar(pr n) Jeden z przyszłych Soszjantów, zbawicieli, zobacz Uszedar.
Hoszedarma(pr n) Jeden z przyszłych Soszjantów, zbawicieli, zobacz Uszedarmah
HukairyaZobacz Hara
Hutaosa (Av.), Hutos (MP)(pr n) Żona króla Wisztaspy i matka Esfandiara. (Av. asoatuh . Odpowiednik MP to „Hutos”. (Var: Hutosh, Hutoš, Khodus.)
Hwow (MP), Hvovi (Av.)(pr n) Żona Zaratusztry (var: Hwowi)
Hvova (Av.)Nazwisko rodowe Fraszostary, Dżamaspy i kilku innych mitycznych postaci (Var: Hwowa)

I

Ilm-i KhshnoomRuch okultystyczny wśród Parsów, będący pod silnym wpływem teozofii i pseudo-zoroastryjskiej sekty Azar Kayvani . (Var: Ilme-Khshnoom, Ilm-e-Khshnoom)
Indar (MP), Indra (Av.)Imię demona (daeva). (Var: sanskr. „Indra”) głównym zajęciem jest odciąganie myśli ludzi od cnotliwych czynów i nakłonienie ich do porzucenia świętej koszuli i pasa, 
Iraj (MP)Syn Faridoona, patrz „Airika”
Iranszah (os.)Najstarszy święty ogień (Atasz Bahram) w Indiach, obecnie w Udvada.
Isadvastar (MP), Isat-Vastra (Av)(pr n) syn Zaratusztry. (Var: Av. artsAW-Tasi ; MP: Isat-vastar, Isadwastar)