ZAND-AKASIH (WIELKI BUNDAHISZN)

CZĘŚĆ II.

WIELKI BUNDAHISZN O FRASZOKERETI

Jeden z ważniejszych tekstów opisujących koniec czasów (końcowy fragment rozdziału XXIII i rozdział XXIV w całości)

ROZDZIAŁ XXXIII

Jeśli chodzi o nieszczęścia, które dotknęły Iranszahr, w każdym tysiącleciu.

(…)
33. Następnie, pod koniec tysiąclecia Uszedarmaha, Dahak {Zohak} będzie wolny od kajdan. Bevarasp zaszkodzi wielu bytom i stworzeniom z woli demonów. 34, I w tym czasie pojawi się Soszjant, syn Zaratusztry. I przez trzydzieści dni i nocy słońce będzie stać w zenicie nieba. 35. Z ziemskich istot, najpierw wzbudzą martwe ciało Karszaspa, syna Sama, który uderzy Bevaraspa buławą, zabije go i powstrzyma przed skrzywdzeniem stworzeń. Rozpocznie się wiek Soszjanta budującego ciała (tj. odnowiciela, wskrzeszającego) który będzie trwać tysiąc lat, a jego epoka trwać będzie pięćdziesiąt siedem lat.

36. Jeśli chodzi o tych trzech synów Zaratusztry (zbawicieli), takich jak Uszedar, Uszedarmah i Saoszjant, to powiedziane jest: „Zanim Zaratusztra poślubił kobietę, chwałę (nasienie) Zaratusztry zachowano, w morzu Kajanszah na chwałę wód, oddano opiece Jazatki Anahity Eadwisur Anahita). ” 37. Powiedziane jest: „ Nawet teraz widać ją jako trzy lampy świecące w nocy na dnie morza. Każdy z Saoszjantów przybędzie, gdy będzie to jego przewidziana era. ”38. Tak się stanie, że dziewica wejdzie do wody Kajanszah, aby umyć głowę; ta chwała (Zaratusztry) {khwarrah} połączy się z jej ciałem a Ona stanie się brzemienną. Będą się kolejno rodzić [Saoszjantowie] w swoich cyklach.

ROZDZIAŁ XXXIV

W odniesieniu do zmartwychwstania i ostatecznego życia materialnego.

1. Pismo mówi: „Kiedy Maszje i Maszjana (pierwsza para ludzi) wyrośli z ziemi, najpierw pili wodę, potem jedli warzywa, potem pili mleko, a potem jedli mięso. Ludzie również, zanim nadejdzie ich śmierć, powstrzymują się najpierw od jedzenia mięsa, potem od picia mleka, a potem nawet od jedzenia chleba [i] będzie pił człowiek wodę [tylko] aż do śmierci ”.

2. Tak więc również w tysiącleciu Uszedarmaha (jeden z wielkich zbawicieli) siła apetytu nie wzrośnie tak, że ludzie będą nasyceni przez trzy noce i dni jedząc jeden posiłek. 3. A potem przestaną jeść mięso i będą jeść warzywa i pić mleko zwierząt; Aż wreszcie będą powstrzymywać się nawet od diety mlecznej, [a następnie] będą powstrzymywać się nawet od jedzenia warzyw i będą pić jeno wodę. I dziesięć lat przed przyjściem Saoszjanta (zbawiciela) pozostaną bez jedzenia i nie umrą, a w ten czas Saoszjant obudzi umarłych.

4. Mówi się że: >Zaratusztra zapytał Ahura Mazdę:„ Skąd mają one (dusze) wziąć materię by uformować ciało, którego proch wiatr zdmuchnął, a woda spłukała, jak zatem nastąpi zmartwychwstanie? ” 5. Ahura Mazda odpowiedział: „Gdy stworzyłem ziemskie niebo bez filarów (je podtrzymujących), w świecie duchowym, z nieskończenie daleko oddalonymi krańcami, lśniące substancją diamentowej stali, tak jak ja stworzyłem ziemię, na której [każde] materialne życie, nie ma żadnego materialnego wsparcia; kiedy sprawiłem, że słońce, księżyc i gwiazdy jęły krążyć na firmamencie z blaskiem obdarzonymi innymi ciałami astralnymi; gdy uczyniłem zboża, aby mogli je posiać w ziemi i gdy powracały kiełkując, i znowu rosnąc, nawet gdy stworzyłem różnego rodzaju rośliny o nieskończonej ilości barw, nawet gdy stworzyłem ogień który płonął nie spalając roślin i innych tworów; nawet gdy tworzyłem i karmiłem dziecko w łonie matki i czyniłem jego [włosy,] skórę, paznokcie, krew, stopy, oczy, uszy i inne członki; tak jak wartkość i kierunek wodzie, aby mogła płynąć; [tak jak ja] stworzyłem [eteryczną] chmurę, która nosi ciężką materialną wodę która opada gdziekolwiek zechce; i nawet gdy stworzyłem powietrze, które wieje do woli, poniżej i powyżej, siłą wiatru pędzone, jako to jest widoczne dla oka; – ale nie można go złapać rękami; – Uczyniłem każdą z tych rzeczy, a ich stworzenie było dla mnie trudniejsze do osiągnięcia niż wskrzeszanie zmarłych. Gdyż przy wskrzeszaniu umarłych mam pomoc tego, czego nie miałem, czego nie było, zanim [je] stworzyłem. To, co było, może być znowu. Oto, jeśli mogę uczynić to, czego nigdy nie było, jak mogę ponownie nie sformować tego, co było? Bo w onym czasie zażądam szkieletu od ducha ziemi, krwi od wody, włosów od roślin i życia od wiatru, które one otrzymały na początku stworzenia ”.<

6. Najpierw wzrośnie jako wzorzec Gayomard (pierwszy człowiek, nie mylić z pierwszą parą ludzi), a następnie [oni zostano wskrzeszeni i podniesieni] Maszje i Maszjana, a następnie inni ludzie (osoby, istoty). [7] Za pięćdziesiąt siedem lat Soszjant wskrzesi wszystkich umarłych. I czy byli to ludzie prawi, czy niegodziwcy, wszyscy się obudzą. Wszystkie osoby obudzą się tam, gdzie odeszło od nich ich życie [lub po raz pierwszy zstąpiło na ziemię]. 8. Następnie, przywrócone im będą ich fizyczne i astralne ciała i wszelkie materialne życie, zapewnią one im zaródź (iskrę bożą); i [dadzą] połowę tego światła towarzyszącego słońcu dadzą Gayomardowi, a połowę innym ludziom. 9. [Wtedy ludzie] rozpoznają [ludzi], to znaczy dusza rozpozna [duszę, ciało] inne ciała, rozpoznaja, że to jest mój ojciec, to jest moja matka, to jest mój brat, to jest moja żona, i to jest jakikolwiek z moich bliskich i krewnych.

10. Wtedy nastąpi spotkanie ich wszystkich zgromadzenie Isadvastar, to znaczy wszyscy ludzie na tej ziemi powstaną ( z Martwych). 11. Na tym zgromadzeniu każdy ujrzy raz jeszcze swoje dobre i złe uczynki. Sprawiedliwi będą tak samo widoczni wśród niegodziwych jak białe owce wśród czarnych. 12. Na tym zgromadzeniu, każdy sprawiedliwy, który był przyjacielem niegodziwca na świecie, będzie przez niegodziwca pytany, a nikczemnik będzie narzekał na sprawiedliwego: „Dlaczego nie poinformowałeś mnie w mym życiu materialnym o cnotliwych czynach, które sam spełniałeś? „Jeśli ten prawy człowiek nie poinformował go [rzeczywiście], będzie musiał spotkać się z hańbą na tym zgromadzeniu”.

13. Następnie oddzieleni będą sprawiedliwi od niegodziwych; i [będą przenoszeni] sprawiedliwi do siedziby harmonii, a niegodziwych wrzucą z powrotem do niegodziwej egzystencji (piekła) i przez trzy dni i trzy noce [ci z nikczemną egzystencją] w materialnym ciele i [materialnym życiem] będą podlegać karze w niegodziwym istnieniu. A sprawiedliwi, w ciele materialnym, ujrzą boską rozkosz i dostąpią rozkoszy w siedzibie harmonii przez te trzy dni. 14. Mówi się: „W dniu, w którym sprawiedliwi nie będą częścią wśród niegodziwych, łzy spłyną na aż pod nogi każdej osoby, kiedy oddzielony będzie syn od towarzystwa ojca, brata od brata i przyjaciel od swojego przyjaciela.” 15. I wszystkie istoty przejrzą własne czyny. Sprawiedliwi będą płakać nad niegodziwcami, a niegodziwcy będą płakać nad sobą. Może być tak, że ojciec, jest sprawiedliwy, a niegodziwy syn, albo może być, że jeden z braci, jest sprawiedliwy, a drugi niegodziwy, tacy jak Dahak {Zohak}, Frasijav, [Vamun i] nawet inni grzesznicy tego rodzaju zasługujący na śmierć, którzy z powodu swoich własnych czynów podlegać będą [takiej] karze, której nikt przedtem nie przeżył, którą nazywają karą „trzech nocy”.

16. Podczas odnowy wszechświata {Fraszegird}, święci mężowie, o których jest pisane, że żyją gdzieś, tych piętnastu mężów i piętnaście dziewic przyjdzie z pomocą Soszjantowi. 17. A gdy [smok] Goczir ze sfery niebieskiej spadnie i runie z podstawy księżyca na ziemię, ziemia będzie cierpieć tak, jak owce, gdy wilk zdziera z nich skórę i wełnę. 18. Wtedy ogień „Atar” i Jazat Arjaman stopią metal, który znajduje się w górach i głębinach ziemi, i stanie się on na tej ziemi jak rzeka. 19. Wszyscy ludzie przejdą przez tę rzekę stopionego metalu a ona uczynią ich czystymi. A temu, który jest sprawiedliwy, będzie się wydawało, że chodzi w ciepłym mleku; lecz temu, kto jest niegodziwy, wyda się, że chodzi po świecie w stopionym wrzącym metalu. 20 Potem z największą miłością spotkają się wszyscy ludzie, ojciec i syn i brat oraz wszyscy przyjaciele. Człowiek zapyta człowieka: „Gdzie byłeś przez tak wiele lat? Jaki był stan twojej duszy? Czy byłeś sprawiedliwy czy niegodziwy?” 21. Wtedy dusza ujrzy najpierw ciało, zapyta o nie. Po czy spowiedzą się ludzie jednogłośnie, przyznają się (do swoich niegodziwości) i będą głośno wychwalać Ahura Mazdę i dobroczynnych nieśmiertelnych {Amesza Spenta}.

22. Ahura Mazda będzie w tym czasie doskonalicielem stworzeń, to znaczy, że nie będzie musiał wykonywać żadnej wyższej pracy, dopóki nie nastąpi zmartwychwstanie. 23. I Saoszjant wraz ze swymi towarzyszami odprawi obrzęd przywracania na zawsze życia umarłych; I zabiją „Białego byka” w tym obrzędzie ostatniej ofiary; a z tłuszczu tego „gav” i białej haomy, przygotują napój nieśmiertelności i podadzą go wszystkim ludziom; Wtedy wszyscy ludzie staną się nieśmiertelni aż po wieczności i wieczny postęp. 24. Także mówi się: „Przywrócą w wieku czterdziestu lat tych, którzy osiągnęli dojrzałość. I odtworzą w wieku piętnastu lat tych, którzy byli nieletni i nie osiągnęli wieku dojrzałego. I dadzą wszystkim na powrót ich żony i dzieci, i a oni będą okazywać szacunek swoim żonom i czcić je, tak jak teraz w życiu materialnym, ale nie spłodzą już dzieci ”.

25. Wtedy Saoszjant na polecenie Stwórcy da wszystkim ludziom nagrodę i wynagrodzenie zgodnie z ich uczynkami. Mówią też, że ten, który jest [tak] sprawiedliwy, powie wtedy: „Czy zaniesiecie mnie do siedziby harmonii Domu Pieśni Ahura Mazdy?” I jak przystało, wzniesie go Tam jego ciało astralne i pójdzie naprzód, on i jego towarzysze, aż do wieczności i wiecznego postępu.

26. Także mówi się: „Ten, kto nie sprawował kultu, nie nakazał „ geti-kharit ” i nie dał szat jako sprawiedliwego daru [godnemu], będzie tam nagi; jeśli wielbił i czcił Ahura Mazdę duchowe gaty zaprawdę będą mu służyć jako ubranie ”.

27. A gdy się to stanie Ahura Mazda schwyta Ducha Zła, Vohu Manach pochwyci Akomana, Asza Vahiszta Indrę, Chszatra Wairja Sauru, Spenta Armaita Taromata, czyli Naonhaithya, Hurwatat i Amertat pochwycą Taurvi i Zairiego, prawdziwe słowo pochwyci kłamliwe słowo i [święte] przejmie Aeszmę {Eszm} [o okrutnej włóczni]. 28. I wtedy pozostanie dwóch drudżów (kłamców), Aryman i Az. 29. Ahura Mazda przyjdzie na świat, sam jako Zot, a [święty] Srosza jako Raspi, i będzie miał w rękach święty pas {kusti}. 30. A Zły Duch i Az powrócą w mrok i ciemność przez otwór i pomost ziemskiego nieba, przez który weszli, i udaremnione będą jego knowania z pomocą zaklęcia gath {nirang}. 31. A smok Goczir zostanie spalony przez ten stopiony metal, a metal spłynie w głąb niegodziwej egzystencji, a ziemia, na której istniała niegodziwość, zostanie pochłonięta przez ten metal i stanie się czysta. Otwór, przez który wszedł Duch Zła, zostanie zamknięty tym metalem. 32. Zrzucona będzie niegodziwa egzystencja do swej nory w przestrzeni świata, a we wszechświecie nastąpi odnowa {fraszegird}, świat stanie się nieśmiertelny wedle woli, aż po wieczność i dla wiecznego postępu.

33. Mówi się też: „Ziemia stanie się równiną, bez wysokości i bez dna; i nie będzie wzgórza ani szczytu, ani doliny, ani wyżyny, ani niziny”. (…)

Tłumaczenie: Jacek

CZĘŚĆ IV na następnej stronie