ZAND-AKASIH (WIELKI BUNDAHISZN)

Rozdział I.A

O STWORZENIU ISTOT.

1. Stało się to kiedy Duch Zła był nieaktywny z powodu otępienia, Zły duch leżał w osłupieniu przez trzy tysiące lat.

2. Podczas tej bezczynności Ducha Zła, Ahura Mazda stworzył istnienia w ich materialnej formie;

Stworzył Ogień z Niekończącego się Światła, Eter z Ognia, Wodę z Eteru, Ziemię i wszelką cielesność Materialną z Wody.

3. Jak mówi Pismo Święte: „Po pierwsze, całe stworzenie było kroplą Wody;” to znaczy, wszystko pochodziło z Wody, z wyjątkiem nasion ludzi i zwierząt; ponieważ te nasiona są z esencji Ognia.

4. On (Ahura Mazda) najpierw stworzył Niebo, aby powstrzymać tą opoką Ducha Zła;
jest ktoś, kto mówi: „po pierwsze”;

po drugie, stworzył wodę, w celu porażenia żądzy zła „Drudż”;

po trzecie, stworzył Ziemię, i całą materialność;

po czwarte, stworzył Drzewo, by wspomóc dobre stworzenie Dobroczynnego-Zwierzęcia;

po piąte, stworzył Dobre Zwierzę, by pomagało pierwszemu Świętemu Człowiekowi;

po szóste, stworzył Świętego Człowieka, dla zniszczenia próżni i bezczynności (bezkreatywnoości) Ducha Zła i wszystkich Dewów;

następnie stworzył ogień Khvarag (wieczny);
Przywiązał do niego promień z Niekończącego się Światła, i tak dobre jest jego ciało astralne, jak pragnienie Ognia;

następnie stworzył eter, w astralnej formie piętnastoletniego młodzieńca, który unosi i utrzymuje wszystko: Wodę, Drzewo, Dobroczynne-Zwierzę i Świętego Człowieka.

5. I wskazał im ich miejsce

6. Najpierw wytworzył świetliste i widzialne niebo, które jest bardzo odległe,

Jest jak ze stali, olśniewającej stali, której substancją jest męski diament; jego wierzchołek jest połączony z Niekończącym się Światłem;

Stworzył także wszystkie stworzenia w Niebie.
Fortyfikacje, przypominające worek, w którym znajduje się każde z narzędzi, niezbędnych w starciu (ze złem), a także miejsce przypominające mieszkanie, w którym wszystko pozostaje;

Podpora podstawy Nieba, której szerokość jest równa jego długości, a długość wysokości, jest zupełnie jak niezmierzona pustynia, otchłań i las nie do przebycia zarazem;

Duch Nieba jest medytacyjny, mówiący, aktywny, wiedzący, dobroczynny i roztropny (Wohuman – Dobra Myśl, Dobry Umysł).

Przyjął rolę trwałego szańca przeciwko Duchowi Zła, to znaczy, że nie pozwolił mu tam się przedrzeć, jest jak waleczny wojownik, który założył zbroję, aby móc zostać zbrojonym bez lęku przed bitwą, Duch Nieba utrzymuje i chroni niebo;

Stworzył Rozkosz, za pomocą: Nieba; ponieważ, z Rozkoszą, stworzył ją, a ona nawet teraz, w stanie zmieszanym, zachwyca wszelkie stworzenie, a stworzenie żyje w Zachwyceniu Niebiosami.”

7. Po drugie, stworzył Wodę z substancji Nieba; [na podobieństwo człowieka, który obie ręce kładzie na ziemi i chodzi po niej na rękach i nogach, a wody przepływają sięgając aż na wysokość jego brzucha]*; Wody za jego pomocą zostały obdarzone formami takimi jak Wiatr i Deszcz, a także: chmury, śnieg i błyskawice

8. Po trzecie, z Wody stworzył okrągłą Ziemię, na której ścieżki, nie mające początku ni końca, ani nie zdążały w dół, ani nie wznosiły się (bowiem ziemia była równiną), a długość ziemi równa była jej szerokości i wysokości, i umieścił ją w centrum Niebios.

9. Powiedziane jest: „Po pierwsze przygotował jedną trzecią tej ziemi, tak twardą jak pazury orła; po drugie przygotował jedną trzecią tej ziemi, jakby była, pyłem i prochem; po trzecie, przygotował jedną trzecią tej Ziemi tak miękką jak filc”.

10. Przygotował na w ziemi substancję Gór, która następnie jęła rosnąć aż góry wyrosły z Ziemi; dla pożytku Ziemi stworzył w niej żelazo, mosiądz, siarkę, boraks, wapień, a także wszystkie zasady twardej ziemi, różne od zasad Istakra, ponieważ mają one odrębne pochodzenie; dał moc powierzchni Ziemi, stworzył ją na podobieństwo człowieka, który założył szczelną szatę, ze wszystkich stron, blisko ciała; w taki sposób Woda może pozostać wszędzie pod tą Ziemią.

11. Po czwarte, stworzył Drzewo; najpierw wyrosło ono na środku tej Ziemi, na kilka stóp wysokości, bez gałęzi, bez kory, bez cierni, świeże i słodkie; miało w swoim zarodku moc wszelkiego rodzaju drzew; Przygotował Wodę i Ogień by osłonić Drzewo; a każdy kawałek kory tego drzewa miał na powierzchni kroplę wody, a przed nią ogień w odległości czterech palców; który rósł wiecznie z wraz z drzewem i jego mocą.

12. Po piąte, stworzył jedyną stworzoną Gaw (wołu/krowę duszę stworzenia, także ziemia) w Eranwedż, w centrum ziemi, na brzegu rzeki Weh-Daitja. które były na środku ziemi; A Gaw była biała i lśniąca jak Księżyc, a jej wzrost wynosił trzy trzciny średniej długości; Przygotował dla niej Wodę i Drzewo; by z nich czerpała siłę i wzrost w świecie zmieszanym.

13. Po szóste, stworzył Gajomarda świecącego jak Słońce; jego wysokość wynosiła cztery trzciny średniej długości; jego szerokość była symetryczna jak wysokość; a stało się to na brzegu rzeki Daitja, to znaczy w po środku ziemi; Gajomard był po lewej stronie, Gaw po prawej; a każde z nich było oddalone od wody rzeki Daitja na odległość własnego wzrostu; (Gajomard) miał oczy, uszy, język i znamię; Posiadanie znamienia Gajomarda oznaczało, że ludzkość narodzi się z jego nasienia, na jego podobieństwo; (Ahura Mazda) pozwolił mu odpoczywać i spuścił na niego Sen; Ormazd stworzył Sen w postaci astralnej wysokiego piętnastoletniego, promiennego mężczyzny; Gajomard był stworzony z ziemi „Gaw”; (Ormazd) stworzył nasiona ludzi i zwierząt ze Światła i zieleni Nieba; te dwa nasiona są z zasady ognia, a nie z zasady wody; Wytworzył je w materialnym ciele „Gaw” i Gajomarda, a z tego nastąpiło wielkie rozmnożenie ludzi i zwierząt.

14. Stworzył też te sześć kreacji (miesięcy) dla sześciu Gahambarów, obliczonych dla roku, który miał trzysta sześćdziesiąt pięć dni, i podzielił rok na dwanaście miesięcy, przy czym każdy miesiąc ma trzydzieści dni, a jeden miesiąc trzydzieści pięć dni; Każdemu z dni nadał imię Miłosiernego Nieśmiertelnego i oddał go pod tegoż opiekę.

15. Wspomnę o ich miejscu pobytu.

16. Najpierw (Ormazd) stworzył Niebo w ciągu czterdziestu dni: od dnia Ohrmazd miesiąca Frawardin do dnia Aban miesiąca Ardwahiszt; Za czym odpoczywał przez pięć dni: do dnia Daj-pa-Mihr; jest to pięć dni „Gahambaru”: nazywającego się Maidjozarem; jego wyjaśnienie jest następujące: zamanifestowała się siedziba Słońca i Księżyca oraz zieleń.

17. Po drugie (Ormazd), stworzył Wody w ciągu pięćdziesięciu pięciu dni: od dnia Mihr w miesiącu Ardwahiszt do dnia Aban w miesiącu Tir; Za czym odpoczywał przez pięć dni: do dnia Daj-pa-Mihr; jest to pięć dni „Gahambaru”: nazywającego się Maidjoszahem, wyjaśnienie jest następujące: On sprawił, że woda rozbłysła, ponieważ na początku było ciemna.

18. Po trzecie, stworzył Ziemię w siedemdziesiąt dni: od dnia Mihr w miesiącu Tir do dnia Ard w miesiącu Szahriwar; Za czym odpoczywał przez pięć dni: aż do dnia Anagrana; jest to pięć dni Gahambaru: nazywającego się Paitiszahem; jego wyjaśnienie jest następujące: On uczynił podstawę i postęp stworzeń zamanifestowanych na Ziemi.

19. Po czwarte, On stworzył Drzewo w ciągu dwudziestu pięciu dni: od dnia Ormazd miesiąca Mihr aż do dnia Ard; Za czym odpoczywał przez pięć dni: aż do dnia Anagrana; jest to pięć dni „Gahambaru”: nazywającego się to Ajathrem, a wyjaśnienie jest takie: liście, zapach, kolor i zieleń stały się widoczne.

20. Po piąte, On stworzył Dobroczynne Zwierzę w siedemdziesiąt pięć dni: od dnia Ormazd miesiąca Aban do dnia Day-pa-Mihr miesiąca Daj**; Za czym odpoczywał przez pięć dni: do dnia Warharan; jest to pięć dni ‚Gahambaru: nazywającego się Maidjarem, którego wyjaśnienie jest następujące: On uczynił zapasy na zimę dla swoich własnych dzieł.

21. Po szóste, stworzył Człowieka, to jest Gayomarda, w siedemdziesiąt dni: od dnia Ram w miesiącu Daj aż do dnia Anagrana w miesiącu Spandarmad; Za czym odpoczywał przez pięć dni: aż do pięciu dni Gathyjskich; jest to pięć dni „Gahambaru”; Zwane są pięcioma skradzionymi dniami, zwą te skradzione dni Hamaspathmaidjem, wyjaśnienie jest następujące: Święte wojska Mazdy zamanifestowały się na Ziemi; gdy Faroharowie (Frawaszi) ludzi ruszyli razem w szyku bojowym (przeciwko złu).

22. Nazwy pięciu skradzionych dni, zwanych dobami gathyjskimi, zwą je dobrą pentadą, są to jak mówi Pismo: Ahunawad Gah, Ushtawad Gah, Spentomad Gah, Wohukhszathra Gah i Wahistoiszt Gah.

23. Nazwy trzydziestu dni w miesiącu to: dzień Ormazd, Vohuman, Ardwahiszt, Szahriwar, Spandarmad, Hordad, Amurdad, Daj, Adar, Aban, Khwarszed, Mah, Tir, Goszorun, Daj , Mihr, Srosz, Rasznu, Frawardin, Warharan, Ram, Wad, Daj, Den, Ard, Asztad, Asman; Zam, Mahraspand, and Anagran.

24. Nazwy dwunastu miesięcy od tych samych Dobroczynnych Nieśmiertelnych to: miesiąc Frawardin, miesiąc Ardwahiszt, miesiąc Hordad, miesiąc Tir, miesiąc Amurdad, miesiąc Szahriwar, miesiąc Mihr, miesiąc Aban, miesiąc Adar, miesiąc Daj, miesiąc Vohuman, miesiąc Spandarmad.

25. Wspomnę dalej o miejscu pobytu każdego z nich.

* fragment niejasny. Być może starsza przed-zaratusztriańska antropomorfizacja obiegu wód. Morza–ręce, brzuch–chmury na niebie, ręce–spływ wód na ziemię

** Daj– dawca awest. Datar– Ormazd

Kolejny rozdział na następnej stronie