Proroctwo dla świata czyli Zand-i Vahman Yasn

rozdział 4.
ZARATUSZTRIAŃSKA
APOKALIPSA

Zand-i Wahman Jaszt to Zaratusztriański apokaliptyczny tekst w języku Pahlawi . Jest to, dzieło opisujące proroctwo, w którym Ahura Mazda przedstawia Zaratusztrze to, co miało się stać z behdinami ( wyznawcami „dobrej religii”, tj. Zaratusztrianami) i ich religią w przyszłości. Najstarszy zachowany rękopis (K20 w Kopenhadze) pochodzi z około 1400 roku, ale sam tekst jest starszy, napisany i redagowany przez wiele pokoleń.

1. Zaratusztra zapytał Ahura Mazdę: „O Duchu wielki i życzliwy Stwórco materialnej egzystencji! Jakie będą znaki z obwieszczające nadejście dziesiątego wieku?”

2. A na to, Ahura Mazda, odrzekł: „O Spitamo Zaratusztro! Wyjaśnię zwiastuny, omeny i znaki, które będą zwiastować nadejście końca i tego tysiąclecia.

3. „W czasie u podstawy nadejdzie sto rodzajów skrzywień, tysiące rodzajów zaniedbań i dziesięć tysięcy rodzajów czynów demonicznych, takie będzie nadejście dewów o skórze ciemnej i wzburzonych włosach posiadających władzę mieszania i wypaczania wszystkiego jakby plątania i wzburzania ułożonych dotąd włosów, a zrodzeni będą z z nasienia wielkiego nieszczęsnego „demona krwawej maczugi”: Aeszmy demona gniewu, wściekłości, złości i zawiści [wroga prawdy Aszy, tego, który przewodzi w kłamstwie i gniewie, odwraca uwagę od właściwego oddawania czci, zniekształca intencję i znaczenie poświęcenia, poprzez brutalność wobec stworzeń. Tego, którego imieniem jest gwałt i przemoc wojna i odurzenie]. (4) Ci mężowie i kobiety dotąd bez znaczenia pochodzenia marnego zrodzeni z woli demonów i wiedzy nieszlachetnej nadciągną w wielkiej liczbie pędząc od strony wschodniej od Chorsanu ziem skąd pochodzi słońce (od wschodu z Indii, Tybetu, Chin) do świętych Ziem Ariów; będą mieli podniesione liczne sztandary, nosić będą czarną broń, trzymać będą splątanie i to co ukryte za plecami i będą w większości dziećmi ludzi nieszlachetnych i marnych, o niewolniczej naturze, mentalności zawistnego chłopa, „zavishes” i pazernego pracownika.

5. O Spitamo Zaratusztro! To Potomstwo Eszma będzie zlego rodu, ich rodowód będzie będzie krótki i niewidoczny. 6 Przybędą[107] z czarami do tych wsi i ziem Ariów, Ziem, które ja Ahura Mazda, stworzyłem 7 Ponieważ ziemie te za ich sprawą zapłoną i zniszczone będzie wiele rzeczy i spraw, domy właścicieli domów i wsie. Władcy ziem i wsi: dobrobyt, szlachetność, tradycji, wierność religii, wiara, bezpieczeństwo, radość i wszystkie twory, które ja, Ahura Mazda uczyniłem, i stworzyłem, i ta święta Religia kultu Mazdy i ogień Varahram ustanowiony godnie, wszystko zniknie, a Tybetańczycy* i włóczędzy zyskają na znaczeniu. (8) Wielki kraj stanie się miastem, wielkie miasto wsią, wielka wieś nędzną chałupą rodziny, a z licznej wielkiej rodziny ostanie się jej szkielet.

9. „O Spitamo Zaratusztro!! Zniszczą te ziemie, miasta i wsie Ariów, które ja, Ahura Mazda, stworzyłem. Zniszczą to za sprawą swych szkodliwych pragnienień i i naturze despotycznej” [złe zarządzanie będzie ich domeną]. (10) „Ci konstruktorzy i budowniczowie mający rozczochrane włosy będą oszustami” [to znaczy, nie będą czynić tego, co mówią] a ich nowe religie i kulty będą religiami i kultami podłości, „[to znaczy będą czynić to, czego nie powiedzą]. (11) „Nie będą mieli prawdziwej tradycji i uprawnień potwierdzonych przez mędrców, nie będzie w nich prawdziwej wiary, prawdy i obrzędu; nie zachowąją bezpieczeństwa lecz was na nie narażą i nie dotrzymają i za nic będą mieli umowy z wami zawarte, śmiać się będą z waszej stanowczości. (12) Spustoszą te ziemie Ariów i wioski, które ja, Ahura Mazda, stworzyłem. Zrobią to podstępnie, z chciwości i źle rządząc.

13. „W tym okresie, O Spitamo Zaratusztro! Wszyscy prawie wszyscy ludzie zostaną zdrajcami i oszustami” [to znaczy za plecami, będą sobie życzyć choroby i zguby sobie nawzajem;] ”, a wielka przyjaźń będzie miała inny słaby odcień. (14) I cześć, miłość i szacunek dla duszy odejdzie od świata. (15) Uczucia ojca odejdą od syna, a brata od jego brata; sprawiedliwość będzie oddzielona od – prawa, a matka zostanie oddzielona od córki i z woli podłych i obcych[108]

16. „Kiedy twój dziesiąty wiek dobiegnie końca, O Spitamo Zaratusztro! Promienie słoneczne będą padać na ziemię równo równe, będą słabe i dla części ludzi ukryte; a rok, miesiąc i dzień będą krótsze. (17) A żywa święta ziemia Spendarmat będzie bardzo wąskim pasem życia i drogi do niej będą bardzo skomplikowane. (18) A uprawy nie przyniosą ziarna; z dziesięciu upraw zbóż osiem upadnie, a dwa dwa wzrosną, ale to, co się rozwinie, nie dojrzeje. (19) I rośliny drzewa i krzewy zmniejszą się; jeśli ktoś będzie trzymał sto, dziewięćdziesiąt zmniejszy się, a dziesięć rozkwitnie; ludzię, którzy dorosną, nie będą zdrowe, rośliny będą skażone, niezdrowe i niesmaczne (20). A ludzie, którzy się wtedy urodzą będą skarleli duchem i ciałem i słabego zdrowia. Będą mieli małe umiejętności i mało energii, a za to będą bardzo kłamliwi i bardzo niemoralni; nie będą wdzięczni za dobro nie uszanują cię za chleb i sól, i nie będą się wzajemnie pytać o dobro i jak je wyświadczać drugiemu.

21. „W tym najgorszym okresie ptak będzie okazywał więcej czci dla wiary niż Aria. (22) Wierzący Otrzymają niewielkie lub najmniejsze wynagrodzenie za pracę. Praca i obowiązki spłyną na nich ale niewiele z tego trafi do ich rąk, a wszelkiego rodzaju ludzie wyznający obce wyznanie będą chcieli ich zranić słowem uczynkiem.

23. „A na całym świecie będzie kalający ziemię pochówek umarłych i w cenie będzie odzienie umarłych. (24) I uznają za legalne grzebanie umarłych bezpośrednio w ziemi, mycie umarłych, palenie umarłych, zanoszenie (ciał) umarłych do wody i ognia. I jedzenie martwej sztucznej materii uznają za dobre, i będzie ona w waszych pokarmach i nie powstrzyma się od jej spożywania.

25. „Będą wygłaszać zdania o wielkich uczynkach i obowiązkach, przygotowując niegodziwość i drogę do niegodziwego istnienia; i będą dążyć do niegodziwego istnienia z powodu bezbożności, prostactwa oraz rozproszenia, gniewu i chciwości.

26. „W tym przewrotnym okresie, O Spitamo Zaratusztro! [podczas przewagi Eszma mającego włócznię z wściekłości i kreatorów o splątanych włosach i myślach z nasienia Eszma], „Starsi z tych zniewolonych będą naczelnikami wiosek i miast Ariów

Nawet kiedy będzie tylko jeden na sto, na tysiąc, na dziesięć tysięcy, który uwierzy w tę religię, a nawet ten, kto wierzy, nie będzie postępował zgodnie z nią, gdy ogień Warharan osiągnie nicość i słabość, zachowają ten jeden ogień z tysiąca i nie dostarczą mu również odpowiednio paliwa i kadzidła.

(32) Będzie tak, że człowiek, który przyjmuje święceń i nie zrozumie zasad rytuałów „Nirangistan”, rozpali ogień z dobrej medytacji, będzie to normą. Również to samo będzie z paliwem i kadzidłem.

33. „Bogactwo i szacunek dotrą do tych z obcego wyznania wiary i obcej ścieżki. (34) Cnotliwi czyniących chwalebne uczynki z rodzin szlachetnych i mędrcy uzależnią się od grzechu biegania bez okrycia. (35) Niscy wezmą córki dostojnych, szlachciców i mędrców za żony. (36) Patrycjusze, szlachta i mędrcy dojdą do nędzy i poddaństwa; „zoishes” i niżsi osiągną wielkość i moc, a włóczęgi i niżsi staną na czele i zarządzać będą sprawami świata. (37) Wypowiedzi kapłanów, pieczęć i sąd sprawiedliwego sędziego, wypowiedzi prawdomównych, a nawet sprawiedliwych, będą uważane za podżeganie; rozważą, jako prawdziwe i wiarygodne, wypowiedzi niższych i oszczerców, bezbożnych i szyderców, oraz dadzą posłuch fałszywym osądom. (38) I będą składać kłamliwe przysięgi, krzywoprzysięstwo będzie zwyczajnym.

39. „Ci, którzy będą znani z powodu nauczania i wychowania którym się zajmują, będą sobie wzajemnie szkodzić i wypominać wady, i wynajdować wady między sobą; Aryman i dewy podtrzymają te waśnie i sprawią im i ich uczniom wiele cierpienia. (40) I skalnia, które ludzie popełniają, z pięciu skalań nauczyciele i uczniowie popełnią trzy skalania, będą wrogami dobra, „[to znaczy będą mówić w ten sposób zło i wspominać o swoich wadach;]” i nie będą odprawiać ceremonie „yazishn”, które podejmują, i nie będą się obawiać się niegodziwego istnienia.

41. „A w X wieku, który będzie pod koniec tysiąclecia, O Spitamo Zaratusztro! Wszyscy ludzie będą czcić chciwość i fałszywą religię. (42) I nie będzie możliwe szczęście i obłok świętego wiatru, aby wywołać deszcz we właściwym czasie i porze. (43) Ponura chmura oświetli całe niebo. (44) Nadejdzie gorący i zimny wiatr, i zabierze uprawy i nasiona zbóż. (45) Również deszcz nie będzie padał we właściwej porze roku; Padać będzie bardziej woda z czymś szkodliwym i szkodzić będzi estworzeniom kalać a nie oczyszczć jak woda. (46) A woda rzek i źródeł będzie pomniejszona i nie będzie miała spokoju ni ucieczki przes zbrukaniem (47) Czworonogi, woły i owce urodzą się bardzo karłowate i mniej zręczne, podniosą mniejszy ładunek, będą miały bardzo mało włosów i bardzo cienką skórę, ich mleka będzie mało i będą miały mało tłuszczu. (48) A wół do orki będzie miał mało sił; Szybki koń będzie miał niewiele umiejętności i będzie miał niewiele blasku.

49. „A w tym przewrotnym okresie, O Spitamo Zaratusztro! dla których doczekali tego czasu, ich życie nie będzie wiele warte. (50) A młodzi mężczyźni i dzieci będą mieli przerażające zachcianki i (?) nastrój; radosny ruch i sport i radość nie będą płynąć z ich serc.

51. „I będą odprawiać święta i i kultywować starożytne rytuały , wotywne ofiary dla Boga, kult, rytuał, święta sezonowe i ceremonie upamiętnienia Frawaszi, w różnych miejscach, i nie będą wierzy bez wątpienia w to, co czynią. (52) I nie będą zgodnie z prawem wynagradzać, nie będą dawać darów i jałmużny, i odbiorą nawet to czym pierwej obdarowali tych, co dawali.

53. „Nawet ci ludzie dobrej wiary, którzy wyznają tę dobrą religię kultu Mazdy, oddalą się od swojej drogi i zwyczaje zamkną w martwych ukrytych ruchach; nie będą wierzyć we własną religię. (54) A dostojni, szlachetni i dobrzy przywódcy odejdą, na wygnanie, ze swojej wioski i miejscowości, z pierwotnej siedziby i rodziny, i żebrać będą o cokolwiek od podrzędnych i niegodziwych i z powodu pragnienia popadną w ubóstwo i wygnanie. (55) Dziewięciu na dziesięciu z tych ludzi zginie w kierunku północnym.

56. „Z powodu ich złych rządów wszystko osiągnie nicość, wygnanie, urodzenie w próżni i splamienie. (57) Ziemia Spandarmad rozewrze usta; wszystkie klejnoty i metale, takie jak złoto, srebro, mosiądz, miedź i ołów staną się widoczne. (58) Dominacja i suwerenność przejdą na nie–Ariów, takich jak Turcy, Ludy Turanu i Heftalici, tacy jak Audrak (?) Hindusi, Tybetańczycy,* Chińczycy, Mongołowie, Sogodyjczycy, ludy Rzymu i Arabowie, a Biała Armia okaleczać będzie na czerwono (?) będzie miała suwerenność nad moimi irańskimi wioskami; ich władza rozłoży się na cały świat.

59. „Władza nadejdzie do nich od tych z pasami skórzanymi, Arabów (muzułmanów) i Ludy Rzymu (Chrześcijan). (60) Będą tak źle rządzili, że kiedy zabiją prawego dobrego człowieka lub muchę, oba działania będą takie same w ich oczach. (61) I ochrona, świeżość, dobrobyt, terytorium, rodzina, bogactwo i dzieło, strumienie, rzeki i źródła wiernych Ariów przyjdą do tych nie-Irańczyków; ich wojsko, ziemia i znaki nadejdą i będą oni chodzić po świecie by zaprowadzić panowanie ich gniewnych pragnień. (62) A ich chciwe oczy nie nasycą się bogactwem, i zgromadzą bogactwo świata i ukryją go pod ziemią. (63) I poprzez niegodziwość popełnią wiele nienaturalnych praktyk i wiele stosunków z kobietami, praktykując wiele bezbożnych występków.

64. „I w tym przewrotnym okresie noc będzie jaśniejsza, a rok, miesiąc i dzień zmniejszą się o jedną trzecią; ziemia Spenta Armaiti spuchnie od trucizny, a cierpienie, śmierć i ubóstwo będą bardzo dotkliwe na świecie. „

65. On, Ahura, rozmawiał ze Spitamą Zartusztrą: „Oto, co przepowiadam. (66) Ten niegodziwy czas Arymana będzie pełen ucisku i tyranii, kiedy trzeba będzie go wreszcie zniszczyć”.

67. Tak, Ona Mazda, przemawiała do Spitamy Zartusztry: „Recytuj i ucz się na pamięć, nauczaj za pomocą komentarza, i komentarza do komentarza i interpretacji, mów do nauczających i uczniów, a oni będą głosić: światu: „[będą rozmawiać z tymi, którzy nie będą świadomi stulecia]”, że dla nadziei na ostateczne materialne istnienie i dla zbawienia ich dusz muszą znosić i cierpieć kłopoty, zło i ucisk tych obcych wyznawców ducha.

* Przepowiednia tybetańskiej Kalaczkratantry.
„Królestwo Szambali i jego święta wojna z barbarzyńcami”.
Tybetańska buddyjska Kālaczkratantra zawiera fragmenty, które odnoszą się do królestwa buddyjskiego o nazwie „Szambala” Tekst przepowiada wojnę toczoną przez ogromną armię buddystów i hinduistów, dowodzoną przez króla Raudrę Kalkina, przeciwko barbarzyńcom z zachodu. Dalajlama, reprezentujący tę tantrę i Część uczonych twierdzi, że chodzi o muzułmanów, a wojna odbywać się będzie nie realnie na ziemi, a w przestrzeni duchowej.

Tłumaczył: Jacek