BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 9.
Bitwa z roślinami

1. Gdy zły duch wtargnął w świat stworzony przez Ormazda wszystkie rośliny całkiem wyschły.
2. Ale Święta Nieśmiertelna Ameszaspenta Amerdad, ktorej opiece podlegała wszelka roślinność, zmiażdżyła najmniejsze z roślin i zmieszała je z wodą, którą pochwycił JazatTisztar, on to sprawił, że woda ta opadła na całą powierzchnię ziemi.
3. Na całej ziemi rośliny jęły na nowo rosnąć jak włosy na głowach ludzi.
4. Z nich wyrosło dziesięć tysięcy roślin–ziół w jednym szczególnym celu, i spisano je aby powstrzymać dziesięć tysięcy rodzajów chorób, które zły duch wypuścił na stworzenia; a z tych pierwszych dziesięciu tysięcy wyrosło 100 tysięcy gatunków roślin.
5. Z tego samego zarodka roślin które uczyniła Amerdad w bezkresnym oceanie wyrosło jeszcze drzewo wszystkich zarodków roślin, z którego to (drzwa?, oceanu?) odtąd zawsze wyrastały zarodki wszystkich gatunków roślin.
6. A w pobliżu tego drzewa wszystkich zarodków wyrosło jeszcze drzewo Gokard, aby obronić rośliny przed wszelkimi deformacjami i ułomnościami sprowadzonymi przez Arymana (dushpad); i w ten oto sposób powstała pełna doskonałość świata (roślin).