BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 8.

0. Bitwa z ziemią.

1. Gdy zły duch wtargnął w świat stworzony przez Ormazda, cała ziemia zatrzęsła się lecz przciw niemu została stworzona substancja gór.
2. Najpierw wypiętrzyła się potężna góra Alburz; po niej inne pasma gór (kofaniha) po środku ziemi; gdy rósł Alburz, wszystkie inne góry poruszały się i drżały, ponieważ wszystkie wyrosły z korzenia niebotycznej Alburz.
3. I tak oto, w tym czasie góry wschodziły z korzenia Alburz rosnąc z ziemi niby drzewa sięgające obłoków, a korzenie ich rozrastały się we wszystkie strony kiełkując jeden od drugiego i układały się we wzajemnym związku.
4. Powiadają, że gdy góry otrząsały się z ziemi, Wielka Góra Alburz ustanowiona została węzłem lądów; a przejście dla wód uczynione zostało w korzeniach gór, tak by wody; opuszczają górne partie, mogły płynąć jak w korzeniach drzew; tak jak (anguni-aitak) krew w tętnicach ludzi, który daje siłę całemu ciału.
5. Poza górą Alburz, wszystkie inne góry wyrosły z ziemi w ciągu osiemnastu lat, z czego wynika doskonałość wieku dojrzewania ludzi.