BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 6
Bitwa z niebem

1.O konflikcie stworzeń świata z przeciwnikiem jaki był Zły duch jest powiedziane w objawieniu, że zły duch, gdy wtargnął do świata i spojrzał na czystość odwagę Świętych Nieśmiertelnych i własną przemoc, chciał się cofnąć.

2.Duch nieba jest sobą jako jeden z wojowników, który włożył zbroję; ustawił niebo przeciwko złemu duchowi i przewodził w walce, aż Ormazd ukończył wał wokół, silniejszy od nieba które było przedtem.

3.A duchy opiekuńcze (farohar) jego wojowników i prawych na koniach bojowych z włóczniami w ręku krążyły po niebie; podobne gęstym włosom – włosy na głowie są podobne (anguni-aitak) do tych, którzy pilnują wału.

4.I żadne przejście nie zostało znalezione przez Złego Ducha, który runął z powrotem; i widział unicestwienie demonów i własną niemoc, gdy Ohrmazd odniesie swój ostateczny triumf, powodując odnowienie wszechświata na wieczność i zawsze.

Rozdział 7 na następnej stronie