BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 2.
O formowaniu świateł niebiańskich

1. Ormazd wytworzył światła między niebem a ziemią, z gwiazdami konstelacji i gwiazdami również spoza konstelacji, potem księżyc, a potem słońcem, jak opowiem.

2. Najpierw stworzył sferę niebieską, a gwiazdy konstelacji są przez niego przypisane; zwłaszcza tym dwunastu, których imiona to Warak (Owca), Tora (Byk), Do − patkar (Dwójka lub Bliźnięta), Kalaczang (Krab), Szer (Lew), Chuszak (Kłos Panny), Tarazhuk ( Równowaga), Gazdum (Skorpion), Nimasp (Centaur łucznik, lub Strzelec), Wahik (Kozioł, Koziorożec), Dul (naczynie na wodę) i Mahik (ryba);

3. Które, od ich pierwotnego stworzenia, zostały podzielone na dwadzieścia osiem poddziałów astronomicznych, których imiona to Padevar, Pesh-Parviz, Parviz, Paha, Avesar, Beshn, Rakhvad, Taraha, Avra, Nahn, Miyan, Avdem, Mashaha, Spur, Husru, Srob, Nur, Gel, Garafsha Varant, Gau, Goi, Muru, Bunda, Kahtsar, Vaht, Miyan, Kaht.

4. I wszystkie jego oryginalne dzieła, które są na świecie, są im powierzone; tak, że kiedy nadejdzie niszczyciel, przezwyciężą przeciwnika i własne prześladowania, a stworzenia zostaną uratowane od tych przeciwności.

5. Stworzył je na wzór wojowniczej armii, która jest przeznaczona do bitwy, rządzą każdą konstelację z tych 6480 tysięcy małych gwiazd jako pomoc; a wśród tych konstelacji wyznaczono czterech wodzów cztery strony są ich wodzami.

6. Z polecenia tych wodzów jest wiele gwiazd nienumerowanych specjalnie przydzielony do różnych dzielnic i różnych miejsc, jako zjednoczona siła i wyznaczająca moc tych konstelacji.

7. Jak jest powiedziane, Tisztar jest wodzem na wschodzie, Satave jest wodzem na zachodzie, Vanand, to wódz południa i Haptoring, to wódz północy.

8. Wielki, który nazywają Gah (pora dnia), o którym mówią, że jest największym z tych na środku nieba, aż do chwili gdy przed Niszczycielem nadeszło południe (lub południe) jednego z pięciu, czyli Rapithwin.

9. Ormazd przeprowadził duchową ceremonię Jasny ze Świętymi Nieśmiertelnymi (amahraspand) w Rapithwin Gah, a w Jaśnie dostarczył wszelkich środków niezbędnych do pokonania przeciwnika.

10. Rozważał to ze świadomością (ciałem) i duchami opiekuńczymi ludzi (farohar/farawahar) i wszechwiedzącą mądrością, którą przyniosą naprzód do ludziom, i powiedział tak:„Co wydaje się wam korzystniejsze, kiedy was przedstawię światu? Że będziecie walczyli w ciele z Kłamcą (drudż), a zły Duch od tego zginie, a na końcu uczynię was ponownie jako doskonałych i nieśmiertelnych, a na koniec oddam was światu, a wy staniecie się całkowicie nieśmiertelnymi, nieugiętymi i niezakłóconymi; lub, że zawsze trzeba będzie wam zapewnić ochronę przed niszczycielem?

11. I duchy opiekuńcze ludzi podzieliły zdanie z wszechwiedzącą mądrością dotyczącą odejścia na świat stworzony, ze względu na zło, które na nie spadnie, na świecie, od kłamcy (drudż) Arymana, by w końcu stać się ponownie niepokonanymi przez przeciwnika, doskonałymi i nieśmiertelnymi w przyszłym życiu, na wieki wieków.