BUNDAHISZN – księga „Stworzenia”

ROZDZIAŁ 10.
O bitwie z pradawnym wołem.

1. Gdy zostały ustanowione zasady i prawa dotyczące roślin (chiharak) z każdej kończyny (zabitego przez złego ducha) pierwotnego stworzenia wołu, z ziemi wyrosło jeszcze pięćdziesiąt pięć gatunków zbóż i dwanaście gatunków roślin leczniczych, a ich wspaniałość i siła ich nasion została obdarzona wielką energią. (tokhmih) i mocą pierwotnego wołu.
2. A nasienie przeniesione na stację księżyca, gdzie zostało przez księżycowe światło dokładnie oczyszczone i w pełni przygotowane pod każdym względem, a wtedy poczęło ono życie w ciele.
3. Z tego nasienia wyrosły dwa woły, jeden samiec i jedna samica; a z nich następnie na ziemi pojawiły się dwieście osiemdziesiąt dwa gatunki każdego rodzaju zwierząt.
4. Dom (manist) ptaków znajduje się w powietrzu, a dom ryb w wodzie.