Teksty Pahlawijskie

 1. Czidag Andarz i Porjotkeszan – KSIĘGA RAD
 2. BUNDAHISZN księga „Stworzenia”
  Rozdział 1 – Pierwotne stworzenie Ohrmazda; antagonizm złego ducha; natura stworzeń świata
  Rozdział 2 – O formowaniu się świateł niebiańskich
  Rozdział 3 – Natarcie Niszczyciela na stworzenie
  Rozdział 4 – Goszorun, pierwotny wół (Dusza Stworzenia)
  rozdział 5 – Planety i kosmologia
  rozdział 6 – Bitwa z niebem
  rozdział 7 – Bitwa z wodą
  rozdział 8 – Bitwa z ziemią
  rozdział 9 – Bitwa z roślinami
  rozdział 10 – O bitwie z pradawnym wołem
  Rozdział 11 – O naturze ziemi
  Rozdział 12 – O naturze gór
  rozdział 13 – O naturze mórz
  Rozdział 14 – O naturze pięciu klas zwierząt
 3. BUNDAHISZN księga „Stworzenia” część 2.
  Rozdział 15 – Pierwsi ludzie
  Rozdział 30 – O naturze zmartwychwstania i przyszłej egzystencji
 4. WIELKI BUNDAHISZN –Zand Akasih
  Czyli wiedza z Zand, albo tradycja
  – Rozdział I.A,
  Stworzenie materialnego świata
  – Rozdział XXXIII i XXXIV, (wprowadzenie)
  – Rozdział XXXIII 33-36 i XXXIV
  – Klęski, które spadną na Iranszahr w kolejnych tysiącleciach.
  – Zmartwychstanie i ostateczne życie wieczne
 5. ZAND-i VAHMAN YASHT Proroctwo dla świata
  – rozdział