GATHY  Stare tłumaczenie

bez komentarzy – 2009

1 GATA AHUNAWAITI
JASNA 29
1
Do Ciebie, o Ahuro, Dusza Stworzenia z płaczem zawołała:
“Dla kogo mnie stworzyłeś i kto tak mnie ukształtował?
Wojny i furia, przemoc i bezczelność siły uciskają mnie;
Nikogo nie mam, kto by mnie chronił, prócz Ciebie;
Zarządź zatem dla mnie błogosławieństwo osiadłego, pokojowego życia.”
2
Skutkiem tego Stwórca spytał Aszę:
“Kogo pragniesz mieć jako zbawiciela dla świata,
aby był jego obrońcą i poplecznikiem ładu?
Kto swoją przenikliwością i zapałem może przynieść pomyślność;
Kogo pragniesz mieć jako jego (świata) pana,
 który przepędzi przemoc,
i rozpędzi siły Zła?”
3
W ten sposób Mądremu Panu –  Asza, Duch Ładu i Prawdy –  odpowiedział:
“Nie jest znany żaden przewodnik, który zdołałby
osłonić świat przed nieszczęściem,
Żaden, który wiedziałby co porusza i urzeczywistnia
 Twe wzniosłe plany.
Najpotężniejszą z istot jest zatem ten ku którego pomocy
Pójdę na wezwanie.”
4
Mazda wie najlepiej, co uczynili sprawcy Zła (dajwy) i ich zwolennicy;
I On wie, co spowodują kiedykolwiek później;
Pan, Ahura – ten, który dokona pomiędzy nimi rozróżnienia.
Dla nas niechaj będzie tak, jak On zarządzi.
5
I tak oto my dwoje, moja dusza i Dusza Stworzenia,
modliliśmy się z wyciągniętymi rękoma do Ahury, ukazując Mu swą przyjaźń;
I tak nalegaliśmy na Mazdę tymi usilnymi prośbami:
“Nie pozwól, aby zniszczenie przemogło żyjących prawym życiem;
Nie pozwól, aby opiekunowie Stworzenia cierpieli w rękach zła.”
6
Wtedy tak oto przemówił Ahura Mazda, Pan zrozumienia i mądrości: “Jako że nie został znaleziony żaden przywódca duchowy, ani sprawiedliwy sędzia (wzór) wedle Aszy, Stwórca, uczynił Ciebie (Zaratusztro) obrońcą i przewodnikiem, dla dobrobytu świata i jego pilnych (w czynieniu dobra) ludzi:”
7
Mazda Ahura wraz z Aszą, Duchem Ładu i Prawości stworzyli te prowokujące do myślenia hymny,  życzliwa Opatrzność dała te dobroczynne nauki dla pomyślności świata i jego prawych ludzi. Kogo, doprawdy (o Mazdo) wyznaczyłeś, aby rozdzielił te dobrodziejstwa  – poprzez Myśl Dobrą – pośród śmiertelników?
8
(Tak oto przemówiła Myśl Dobra):
“Ten, który jako jedyny posłuchał Naszych przykazań,
jest znany Mi jako Zaratusztra Spitama;
Ze względu na Nas i Aszę (Ład i Prawość)
 Pragnie on, o Mazdo, głosić Święte Przesłanie,
Przeto obdarzę go darem pięknej mowy.”
9
Wtedy Dusza Stworzenia z płaczem zawołała:
“W moich nieszczęściach otrzymałam ku pomocy słaby głos
pokornego człowieka,
Podczas gdy pragnęłam potężnego pana!
Czyż kiedykolwiek będzie ktoś, kto pomoże Stworzeniu
 dzięki swej potędze i sile?”

10
O Ahura Mazdo i Ty, Duchu Prawdy i Prawości!
Przyznajcie (mnie) i moim zwolennikom taką władzę i moc poprzez Aszę,
Abyśmy zdołali wraz z Myślą Dobrą ustanowić dobre mieszkanie i pokój,
których Ty  – o Mazdo – jak sądzę, jesteś pierwszym posiadaczem.
11
O, gdzież są Asza, Wohuman i Chszathra,
 Aby pospieszyły ku mnie?
Dopuść mnie o, Mazdo, do tej wielkiej wymiany darów;
Zaprawdę – o Ahuro- udziel teraz nam, Twoim oddanym sługom,
Swej łaskawej pomocy w tej Wielkiej Sprawie!


GATA AHUNAWAITI
JASNA 28
 
1
W pokornym uwielbieniu, z wyciągniętymi rękoma, modlę się do Ciebie, o Mazdo! Wpierw, zapewnij mi wsparcie poprzez Twego Ducha Dobroczynnego;  Po czym, prawość czynów całkowitą dzięki mądrości Dobrej Myśli, abym spodobał się Tobie i Duszy Stworzenia.
2
O Mazda Ahuro, niechaj dostąpię Twej Obecności dzięki Dobrej Myśli. Obdarz mnie błogosławieństwem w obydwu światach, fizycznym i duchowym – zgodnie z Aszą, [i obdarz] Twymi nagrodami, co przynoszą błogie szczęście wiernym, którzy są nimi pobłogosławieni.
3
Jak nikt przedtem, tkać będę dla Was me pieśni, o Aszo i Dobra Myśli, a także dla Mazda Ahury oraz tych, dla których Duch Życzliwości i Pokory sprawi, że rozkwitnie Chszathra, niezniszczalne Boga Panowanie. Przybądźcie przeto na me wezwania o wspomożenie!
4
Duszę przebudzoną zabiorę do Wzniosłego Domu, z pomocą Dobrej Myśli; Znam bowiem błogie nagrody Mazdy Ahury za czyny prawe. Tak długo jak będę miał siłę i zdołam, nauczać będę wszystkich, by szukali Prawdy i Prawości.

O Aszo, kiedyż – uświadomiwszy sobie Myśl Dobrą – Cię zobaczę! I kiedy, dzięki inspiracji Sraoszy, głosu sumienia, znajdę szlak prowadzący do Ahury  – najmocniejszego w swej życiodajnej sile Mazdy! Abyśmy byli w stanie, głosząc te największe prowokujące do myślenia słowa sprawić, że źli zwrócą się ku Tobie, o Mazdo!
6
Przybądź, o Wieczny Panie, poprzez Myśl Dobrą i zapewnij poprzez Aszę długie życie.
A ze względu na Twe wzniosłe słowa, o Mazdo zapewnij Zaratusztrze a także nam wszystkim, o Ahuro Twoje mocne wsparcie, dzięki któremu moglibyśmy pokonać niegodziwość złoczyńców.
7
Obdarz mnie, o Aszo, błogosławieństwami, które są owocem Myśli Dobrej;
Spraw, o Armaiti, aby spełniło się pragnienie skuteczności, jakie żywi Wisztaspa,
 a także to, które ja żywię. I zapewnij, Mazdo moc, dzięki której moglibyśmy sprawić,
Aby zostało usłyszane Twoje prowokujące do myślenia przesłanie.
8
O Najlepszy Panie Życia, który jesteś w zgodzie z Aszą,
Proszę Cię o najlepsze błogosławieństwo dla szlachetnego Fraszaosztry i dla mnie,
A także dla tych, którzy nań zasługują – dar Myśli Czystej na wieczność całą.
9
Pobłogosławieni tymi dobrodziejstwami,
My, którzy ofiarowywaliśmy Tobie zawsze nasze pieśni
(Ciebie) wysławiające;
Obyśmy Cię, o Mazdo, nie zagniewali, ani też Aszy lub Vohu Manah;
Was, którzy jesteście najbardziej pomocni
W głoszeniu Chszathry, Panowania Szczęścia.
10
Tym, których znasz jako w pełni godnych,
Ze względu na ich Prawość i Myśl Czystą;
Spełnij ich pragnienia, o Mazda Ahuro!
Wierzę, że słowa tych hymnów,
Do Ciebie kierowanych w celach prawych,
Skutek będą mieć błogi.
 
11
I dzięki tym boskim pieśniom, niechaj na zawsze zachowam
Prawość i Myśl Czystą dla ludzi.
Abym zdołał, ogłosić (światu) przekaż mi sam, o Mazda Ahuro,
Poprzez Twego Ducha i Słowa Twe,
Wiedzę o stworzeniu pierwotnej egzystencji.

GATA AHUNAWAITI
JASNA 30

1
O Wy, którzy przybywacie, aby zdobyć mądrość,
Obwieszczę wam Przesłanie Mądrego Stwórcy,
Hymny do Ahury i ofiary Myśli Dobrej,
Przechowujące Świętą Prawdę,
I wspaniałą wizję Świateł Niebiańskich,
Dostępnych poprzez Wzniosłą Prawdę.
 
2
Posłuchajcie uszyma swymi tych porad najlepszych,
Rozważcie je osądem jasnym.
Niechaj każdy wybiera wiarę swą z tą
wyboru wolnością, którą każdy mieć musi w Wydarzeniach Wielkich.
O Wy, świadomi bądźcie przesłania mojego!
 
3
Na początku dwa były Duchy,
Bliźniacy żywiołowo działający:
Dobry i Zły; w myśli,
w słowie i w czynie.
Pomiędzy tymi Dwoma, mądry niech wybierze właściwie!
Bądźcie dobrzy, nie zaś źli!
 
4
I kiedy owe dwa Duchy Bliźniacze po raz pierwszy się spotkały,
Życie i Niebyt ustanowiły.
I tak będzie aż po kres istnienia Świata.
A (wtedy) dla czcicieli nieprawości najgorsze bytowanie,
Zaś udział w Najlepszej Świadomości przypadnie tym,
Co prawość posiedli.
 
5
Spośród tych dwu Duchów Bliźniaczych, Zły czynienie najgorszego wybiera,
Najbardziej Szczodry zaś Duch Dobra, w Najtwardszy Kamień odziany,
Wybiera Prawdę i Prawość,
Tak samo Ci, co zadość Ahura Mazdzie uczynią
Prawymi dziełami, z wiarą w Prawdę.
 
6
Nie potrafili rozeznać właściwie Demona Czciciele
Pomiędzy dwoma tymi Duchami.
Przybyło do nich Oszustwo, gdy decyzję podejmowali,
I Myśl Najgorszą wybrali.
Wyruszyli przeto, (gwałt) siejąc,
Aby Życie na Świecie unicestwić.
 
7
Ku wspomożeniu Życia Armaiti przybywa, Duch
Życzliwości i Myśli Prawej.
Razem z Duchem Świętej Mocy, Myślą Dobrą i Prawdą,
Aby dusza, co przez Test Prawdy przechodzi,
Z Tobą była, o Panie!
 
8
A gdy nadejdzie czas ostatecznej Złym odpłaty,
Wtedy, z Twego nakazu,
Myśl Dobra Królestwo Niebios ustanowi, o Ahuro!
Dla tych, co Nieprawdę w ręce Prawdy wydadzą.
 
9
Bądźmy jak Ci, co Świat ku doskonałości prowadzą;
Niechaj Mazda i Duchy Boskie pomogą nam
I przewodzą wysiłkom naszym poprzez Prawdę.
Człowiek myślący przebywa tam, gdzie Mądrość ma Swe Mieszkanie.
 
10
A potem Podmuch Zniszczenia dosięgnie Nieprawdę,
Zaś Ci o dobrej sławie do Przyobiecanego Domu
Przyjęcia doznają,
Domu Błogosławionego Myśli Dobrej, Prawości i Mazdy Ahury.
 
11
O Wy, Śmiertelni! Rozważcie te przykazania,
Przykazania, które Mazda Ahura dał ku szczęściu i boleści:
Długie cierpienie udziałem Zło czyniącego, błogość zaś
Dla stronnika Prawości;
Blask Światła Zbawienia dla prawych po wsze czasy.
 

GATA AHUNAWAITI
JASNA 31
 
1
O wy, świadomi, by uczyć się, ogłaszam wam to przesłanie,
Nie słyszane, jak dotąd przez tych, którzy niszczą
Cywilizację Prawości,
Poprzez złe działania Ducha Nieprawdy,
Przesłanie, najbardziej oczekiwane przez Twoich zwolenników,
Którzy poświęcili się Tobie, o Mazdo!

2
Jako że nie uświadamiacie sobie wiecznych prawd,
I nie rozpoznajecie lepszego życia,
Przychodzę do was wszystkich prowadzić was do słusznego wyboru
Pomiędzy dwoma stronami
Abyśmy mogli żyć zgodnie z Prawdą i Sprawiedliwością.
3
Powiedz mi, o Mazdo –
To, co Ty nadasz przez Twojego Ducha i Ogień,
Błogosławieństwo, które wyznaczysz przez Prawdę dla
Tych, którzy działają z roztropnością,
Święte Prawo dla ich oświecenia.
Oddaj to w Swym natchnionym Słowie
Abym mógł tym samym przynieść jego zrozumienie wszystkim.
4
Jako, że słyszysz naszą modlitwę, o Panie,
Daj nam Prawdę,
Zapewnij nam pomoc Boskich Duchów,
Daj nam błogosławieństwo Armaiti,
Ducha Życzliwości,
I przez pracę Najlepszego Umysłu,
Daj nam potężne Zwierzchnictwo,
Abyśmy dzięki temu mogli pokonać
Złego Ducha Nieprawdy.
5
Oznajmij mi, co poprzez Prawość,
Wyznaczyłeś dla mnie jako lepszy udział;
Naucz mnie, z pomocą Dobrego Umysłu,
Poznawać i zrozumieć mój stan,
I poinformuj mnie, o Mazda Ahuro, o wszystkich tych rzeczach,
Które mają być i nie być.
6
Tego zaprawdę jest Najlepszy Stan, który oświadcza prawdziwie
Posłanie świętej mądrości:
Posłannictwo doskonałości bycia i sprawiedliwej nieśmiertelności,
Królestwa Mazdy, które zawsze kwitnie poprzez Dobry Umysł.
7
On, który u Prapoczątku w ten sposób pomyślał:
Niechaj wspaniałe niebiosa zostaną ubrane w światło;
On przez Swe najwyższe zrozumienie stworzył
Zasady Prawdy i Światła;
Umożliwiając tym samym śmiertelnikom zachować Dobry Umysł.
O Mazda Ahuro, o zawsze -ten- sam Ahuro, przez Twojego Dobroczynnego Ducha
Spraw, aby te królestwa zakwitły.
8
Nie tylko pojąłem Ciebie, o Mazdo
Jako Pierwszego i Ostatniego,
Jako Ojca Dobrego Umysłu,
Jako prawdziwego Twórcę Prawdy i Prawości.
Zobaczyłem w Tobie Sędziego, Pana naszych działań w tym życiu,
Spostrzegłem to moimi własnymi oczyma!
9
Twój był Armaiti, Duch Życzliwości,
Twoja była Mądrość, która stworzyła Życie,
Twoim był Boski Duch, który ustanowił wybór
Między pilnym Obrońcą stworzenia i
Jego przeciwnikiem.
10
Spośród tych dwu, Stworzenie wybrało owego pilnego,
Dbającego o bydło obrońcę.
Jako prawego mistrza posiadającego Dobry Umysł.
Oszukujący i bezczynny, nie – obrońca, nie ma żadnego udziału
W Świętym Posłannictwie.
 
11
Przez Twoją doskonałą Inteligencję, o Mazdo
Stworzyłeś najpierw nas mających ciała i
Duchową świadomość,
I przez Twoją Myśl dałeś nam władzę
Myśli, słowa i czynu.
W ten sposób pozostawiłeś nam wolność,
By wybrać naszą wiarę samodzielnie.
12
Przemawia, zarówno głoszący prawdę,
 Jak i głoszący kłamstwo,
Ten, który wie i ten, który nie wie,
Każdy według swego serca i umysłu,
Niechaj Armaiti przemówi do duchów drżących w wątpliwości.
13
Doktryny i czyny, wyraźne i oczywiste albo ciemne i nierozpoznane,
Te, który narzucają wielką pokutę za błahą obrazę;
One wszystkie, poprzez Twojego Aszę, nie umkną Twego wzroku.
14
O to pytam Cię, Ahuro!
O Wydarzenia zdarzające się i wydarzenia, które mają się zdarzyć,
Jaka odpłata jest, w zgodzie z ich czynami,
Wyznaczona dla prawdomównych prawych
A jaka dla kłamliwych grzeszników?
15
O to pytam Cię, Ahuro!
Jaka pokuta jest przeznaczona dla tego, kto stara się
O władzę dla Kłamcy;
Dla człowieka złych czynów, który zabiega o korzyści w życiu
Ze szkodą dla pasterza stada;
A jaka zapłata dla dobrego, który nie słucha głosu Nieprawdy?
16
I o to pytam Cię, o Mazda Ahuro!
Prawdomówny i prawy starający się ustanowić zwierzchnictwo
Rozprzestrzeniające pomyślność jego domu,
Jego prowincji i jego kraju,
W jaki sposób jego duch może upodobnić się do Twego?
Kiedy będzie godny Ciebie?
Które z jego działań najbardziej Cię zadowolą?
 17
Powiedz mu, aby wiedział,
Która wiara jest lepsza,
Wiara prawego czy wiara kłamcy?
Aby ten, który nieoświecony, już nie oszukiwał!
Obdarz nas, o Mazda Ahuro, Dobrą Myślą.
18
I spraw, aby nikt nie słuchał słów złego kłamcy,
Kłamcy przynoszącego nieszczęście i zniszczenie do domu i
Klanu, do prowincji i całej ziemi.
Odeprzyj go, tedy, używając swej siły.
 19
Posłuchaj mówiącego Prawdę, uzdrowiciela istnienia,
Posłuchaj tego, który myśli o Prawości,
Posłuchaj tego, który oświecony i wiedzący,
Kto, stając przed Twoim świętym Ogniem,
Swymi potężnymi słowami i płynnym językiem,
Ujawnia prawdę spierającym się stronom.
20
Zwolennik prawości osiągnie Królestwo Światła;
Ale ten, który oszukał dobrego i prawego,
Dla niego przyszłość będzie długim żywotem w niedoli i
Ciemności, nieszczęściu i rozpaczy,
O wy, którzy źle żyjecie! Wasze własne czyny zaprowadzą was do
Tej mrocznej egzystencji.
 
21
Temu, który jest Twoim prawdziwym przyjacielem w duchu i w
Działaniu, o Mazda Ahuro!
Temu dasz doskonałość integralności
I nieśmiertelności;
Dasz wieczną wspólnotę z
Aszą i Chszathrą,
I obdarzysz wspierającą mocą Dobrego Umysłu.
22
Jasne jest to wszystko, dla człowieka mądrego,
Oraz dla tego, kto myśli z rozwagą:
Ten, kto podtrzymuje Aszę całą potęgą swej mocy,
Kto podtrzymuje Aszę najbardziej, w swym słowie i czynie,
On, naprawdę, jest Twym najwartościowszym pomocnikiem,
o Mazda Ahuro!

JASNA 32
1
Idący za radą Nieprawdy w
Społeczności i w klanie
Modlili się o najwyższe błogosławieństwo, tak jak to my czynimy.
Niechaj my będziemy Twymi posłańcami
Abyśmy przepędzili zło Twoich kłamliwych oponentów!
2
Ahura Mazda inspirujący Dobrym Umysłem,
Ahura rządzący w Swej Boskiej Suwerenności,
Pan Najwyższy, obrońca Prawdy i Prawości,
W ten sposób odpowiedział:
“Ze względu na wasz rozkwit, zdecydowaliśmy
Że przyjmiemy wasze szczere oddanie”
3
O wy – dajwy!
Jesteście produktami Złego Umysłu
Arogancji i perwersji;
I takimi są ci, którzy was darzą szacunkiem!
Wasze złe czyny od dawna są znane w
Siedmiu regionach ziemi.
 
4
Wy, kłamcy gmatwacie ludzki umysł,
I sprawiacie, że ludzie czynią to, co najgorsze,
Powodujecie, że przemawiają jak miłośnicy Zła,
Oddzieleni od Dobrego Umysłu,
Oddaleni od woli Ahura Mazdy,
Gubiący ścieżkę Prawdy i Prawości.
5
W ten sposób kłamcy okradli ludzkość z życia
Szczęśliwego i nieśmiertelnej błogości;
Zły Duch przemawia i namawia przy pomocy Złego Umysłu i Złego Słowa
Do złych uczynków kłamliwą duszę, obiecując zwycięstwo,
Lecz doprowadzając do ruiny.
 
6
Ci złoczyńcy, osiągający rozgłos przez swą agresję
Otrzymają z pewnością swą odpłatę, przed Tobą, o Ahuro,
Panie Najlepszego Zrozumienia, zawsze świadomy ludzkiego zbłądzenia.
Rządy Prawości zaś obdarzone będą szacunkiem, kiedy Prawda
Zwycięży w Twoich królestwach, o Mazdo!
7
Grzesznicy ci… żaden z nich, nie zna końca jaki ich czeka.
Żaden z nich nie wie o zniszczeniu zła przez
Rzekę roztopionego metalu.
Ostateczny koniec zaprawdę znany jest Tobie, o Mazda Ahuro!
8
Jednym z takich grzeszników był Yima, syn Vivahvanta,
Który, aby zadowolić ludzi, usankcjonował (spożywanie) ciała Krowy (Stworzenia).
Pozwól mi stać z dala od tych grzeszników
Podczas Twego Sądu, o Mazdo.
9
Nauczyciel zła niszczy Zrozumienie,
On niszczy wzorzec życia,
Uniemożliwia błogosławioną realizację Dobrego Umysłu.
Tymi głęboko przeżywanymi słowami pochodzącymi z mojego ducha,
Wołam do Ciebie, o Mazdo i Duchu Prawości!
10
Ten, który brzydzi się światłem Słońca i unika go,
Ten, który odmawia spoglądania z szacunkiem
 Na żywe stworzenia Boga,
Ten, który prowadzi dobrych ku złu,
Ten, który sprawia, że łąki są bezwodne i pastwiska wyludnione,
Ten, który podnosi swą broń przeciw niewinnemu,
Wrogiem jest mojej wiary, niszczycielem Twoich
Zasad jest on, o Panie!
11
Tkaninę dzieła mego życia oni niszczą,
Złoczyńcy, wychwalani jako mistrzowie i panie,
Którzy wywłaszczają ludzi z ich prawowitego dziedzictwa
I ci, którzy usiłują opóźnić wejście dobrych i prawdomównych
Do królestwa Dobrego Umysłu, o Mazdo.
12
Tym, którzy powstrzymują ludzi od najlepszego działania,
Tym, którzy dokonują zniszczenia z kamiennym sercem,
Tym, którzy przedkładają złych i niegodziwych ponad
Prawdę i Prawość,
Tym, którzy tęsknią do rządów Kłamstwa,
Mazda oświadcza: “Wszyscy należycie do Zła.”
13
Ci złoczyńcy,
Którzy będą mieszkać w Domu Najgorszego Umysłu,
Którzy tęsknią do nieuczciwie nabytego zysku i sapią ze złości i z niezadowolenia,
Którzy chcą tylko niszczyć życie;
Dalecy od Przesłania Twojego Proroka,
Oni nie spostrzegą Prawdy.
14
Zły Grehma i plemienni przywódcy
Od dawna zamyślali promować Kłamstwo,
Składać ofiary z Krowy (istoty żywej) i pustoszyć dobre żywe stworzenie,
Rozpalając ogień napitków dla swej pomocy.
15
Twoje przesłanie unicestwi dzieło złoczyńców,
Już nie będą niegodziwi Kavi i Karpanowie,
Panować nad życiem prawych.
Ale dobrzy będą prowadzeni przez Doskonałość
I Nieśmiertelność
Do Królestwa Najlepszego Mentalnego Istnienia!
16
Postępowanie zgodne z tą niosącą światło nauką jest dla nas naprawdę
Stanem doskonałości,
Nawet, jeśli grozi nam szkoda ze strony mściwych niegodziwców.
Moc Twego nauczania, o Mazda Ahuro,
Odwróci tę szkodę od Twoich wyznawców.

ASNA 33
 
1
Zgodnie z prastarymi prawami tej egzystencji,
Ratu (Sędzia) odda wszystkim doskonałą sprawiedliwość;
Dobrym, którzy wybrali Prawdę,
Złym, którzy wybrali Kłamstwo
I tym, w których dobro i zło są zmieszane.
 
2
Kto sprzeciwia się Złu swoją myślą albo słowem,
Lub dziełem obu swych rąk,
Kto poucza ludzi dla ich dobra,
Ten ofiarowuje Ci godny dar wiary,
O, Ahura Mazdo!
 
3
Kto jest najlepszy wobec prawego,
Czy to szlachetny, czy rolnik, albo zależny,
Kto gorliwie przyczynia się do rozkwitu dobrych, żywych stworzeń,
Ten przybędzie, by zamieszkać z Aszą w Królestwie
Dobrej Świadomości.
 
4
Jestem tym, kto przez oddanie i modlitwę będzie
Trzymał nieposłuszeństwo i Złą Świadomość daleko od Ciebie, O Mazdo,
Bezczelne odszczepieństwo z daleka od ludzi szlachetnych,
Nieufność szerzoną przez oszczerców, z dala od społeczności,
I zło zniszczenia  daleko od pastwisk bydła.
 
5
Przywołuję Twego Sraoszę (Natchnienie),
 jako największą podporę w dążeniu do Doskonałości,
By osiągnąć Życie Wieczne w Twym Królestwie Dobrej Świadomości,
Aby osiągnąć prostą ścieżkę Aszy, gdzie Ty
przebywasz, O Mazda Ahuro!
 
6
Ja, który jako Twój wytrwały kapłan, nauczyłem się
prostej ścieżki Aszy (Prawdy i Sprawiedliwości),
I chciałbym uczyć się od Ducha Najlepszego, jak najlepiej
czynić to, co powinno zostać uczynione;
Proszę Cię, Ahura Mazdo,
Pobłogosław mnie Swym Objawieniem i pozwól mi
się z Tobą naradzić!
 
7
Przyjdź tutaj do mnie, O Mazdo!
Przyjdź na pewno, O, Najwspanialszy; wraz
z Aszą i Vohu Manem!
Spraw, aby moje przesłanie zostało usłyszane poza granicami
wspólnoty Magów.
Spraw, aby wspaniałe dary pełnych czci modlitw
były wszystkim znane.
 
8
Czy sprawisz, że poznam Ostateczne Dobro,
Koniec Końców,
Abym mógł przyczynić się doń z pomocą Dobrej Świadomości?
Przyjmij, O, Mazdo, hołd Swego wiernego czciciela,
Przyjmij, O, Aszo, mój hymn wysławiający Ciebie,
Obdarzcie nas, O, Nieśmiertelności i Ty, Duchu Nieskończonego Szczęścia,
Waszymi dwoma błogosławieństwami.
 
9
I z błogosławieństwami tych duchów braterskich
Niechaj wszyscy postępują ku Tobie, O Mazdo!
Niech wszyscy wspierają sprawę Aszy!
Spraw, aby wszyscy osiągnęli najwznioślejszy Dom Mądrości,
z umysłem najbardziej doń odpowiednim!
Pewne jest poparcie owej Pary, której duchy pracują społem.
 
10
Całe szczęście życia, które było, które jest, i które będzie,
Niechaj przybędzie do nas przez Twą Bożą Łaskę, O Mazdo;
Przez Twą Moc Świętą, pozwól nam osiągnąć upragnione błogosławieństwa,
 Z pomocą Vohu Mana, z pomocą Aszy!
 
11
Posłuchaj mnie Ty, któryś jest Najbardziej Dobroczynny, O, Ahura Mazdo!
I wy, Armaiti i Aszo, którzy błogosławicie nasze istnienie!
A także wy, Vohu Manie i Chszathro!
Bądźcie łaskawi dla nas, kiedy będziemy otrzymywać naszą odpłatę!

12
Powstań dla mnie, O Ahuro!
Poprzez moje oddanie daj mi niezłomność celu,
Przez Twego Ducha Najhojniejszego uczyń mnie czystym w dobroci,
Poprzez Ducha Prawości zapewnij mi
Odwagę rodzącą się z duchowej mocy,
A dzięki Dobrej Świadomości podaruj mi zaufanie ludzi.
 
13
Ze względu na Twe boskie miłosierdzie, Ahuro,
Rozszerz wizję mojego umysłu;
Objaw Swe wieczne cechy;
Ukaż błogosławieństwa Chszathry, Twego Niebiańskiego Królestwa
 i radosną odpłatę Dobrej Myśli – Vohu Mana,
A ty, Święta Armaiti, natchnij naszą świadomość
Ostateczną Prawdą.
 
14
Dla Ahura Mazdy, jako dar,
Zaratusztra poświęca dzieła swego życia,
I całe swe jestestwo.
Najszlachetniejszą istotę swojej Dobrej Myśli.
Aszy, który jest Ładem i Prawością, poświęca posłuszeństwo wobec jego zasad
W słowie i czynie, i wszelką moc swej
duchowej władzy.

JASNA 34
 
1
Czyny, słowa, uwielbienie,
Za które ustanowiłeś
Nieśmiertelność, sprawiedliwe istnienie i Królestwo Doskonałości;
Wszystkie te czyny i słowa i uwielbienie
Poświęcam przede wszystkim Tobie, O Ahura Mazdo!
2
Natchnione Dobrą Świadomością, czyny te pochodzą od
dobrego ducha cnotliwej osoby,
Której dusza kroczy ścieżką Aszy,
A zbliżając się ku Tobie, O Mazdo, wyśpiewuje
hymny Ciebie sławiące.
3
Tobie i Aszy ofiarujemy nasze dary z
pełną czci adoracją.
W Twoim Królestwie, wszystko, co żyje może osiągnąć swe
przeznaczenie doskonałości, dzięki Dobrej Świadomości.
Zaprawdę bowiem, postępowanie ku Twej wzniosłej obecności jest
na zawsze zabezpieczone pomiędzy myślącymi w sposób prawy, O Mazdo!
4
Twój święty ogień, O Ahuro, mocny przez Aszę,
najszybszy jest i potężny,
Niechaj jego pomocna jasność przynosi radość dobrym;
Ale co do Twych złych i niegodziwych przeciwnikw, niechaj ich unieszkodliwi!
5
Jaka jest Twoja władza? Jakie jest Twe imperium, O Mazdo,
Jak działania ludzkie mogą usprawiedliwić Twoją ochronę, O Mazdo?
Zaprawdę, w ten sposób:
Przez Prawość i przez Umysł Życzliwy,
i przez ochronę Twych ubogich.
Będziemy głosić Twą wzniosłość wszystkim – nawet siłom
zła i niegodziwym niszczycielom spośród ludzi.
 6
Jako żeś naprawdę taki jest, O Mazdo:
Jesteś Istotą Aszy i Dobrej Świadomości,
Zatem daj mi znak podczas tego mojego życia,
Bym mógł przybyć z ufną radością, w czci,
Śpiewając o Twej sławie.
 7
Gdzie są ci, o Mazdo, z autentyczną
jasnością Dobrego Umysłu,
Którzy by nawet w czasach nieszczęścia
Rozprzestrzeniali, za pomocą Twych cennych nauk, Światło?
Nikogo takiego nie znam prócz Ciebie samego;
Ochroń nas, przeto, poprzez Aszę.
 8
Nieprzyjaciele źli swymi wrogimi czynami
rozsiali strach;
Niedolę i ruinę sprowadzili na wielu.
Nie zważając na Twe przykazania, potężni
uciskają słabych, o Mazdo!
Oni nie myślą, niestety, ani o Aszy ani o sprawiedliwości,
Od Dobrej Myśli zawsze pozostają w oddali.
9
Ci, którzy odrzucają szczodrego Armaiti,
Wiedząc jak jest On cenny dla Twych wiernych,
Niegodziwi są przez ich ignorancję i zaniedbanie
Dobrego Umysłu;
Od nich Asza odwraca się tak, jak przed nami ucieka
zwierzyna drapieżna.
10
Człowiek mądry wypraszał będzie
czyny Vohu Mana,
To owocny skutek pełnego wiary życia;
Ten, kto zna zapał Armaiti, jest twórczym
zwolennikiem Aszy,
A On jest naprawdę potężnym impulsem z Twego
Niebiańskiego Królestwa, o Mazdo.
11
Twe bliźniacze Duchy, Doskonałości i Nieśmiertelności
podtrzymują nasze aspiracje.
Gorliwy Armaiti zaś wraz z Aszą, zabezpieczają
trwałość Twego Królestwa Dobrego Umysłu.
Za pomocą tych boskich sił, o Mazdo, pobłogosław
wrogów Swoich wrogów.
12
Jakie są Twe przykazania i czego
pragniesz, o Mazdo?
Jakich inwokacji, jakiego uwielbienia?
Mów przeto, mój Panie, abym mógł Cię usłyszeć!
Bym wiedział, co sprowadzi na nas Twe błogosławione nagrody.
Naucz mnie, poprzez Myśl Dobrą, szlachetnej ścieżki
Prawdy i Sprawiedliwości.
13
Oto jest Ścieżka Dobrego Umysłu, którą
ukazałeś mi, o Ahuro!
Dzięki niej, ci, co czynią prawość, zgodnie z nauczaniem
Duchowych Przewodników, działając
w harmonii z Aszą,
Będą iść naprzód, ku wyznaczonej nagrodzie, którą
Ty obdarzasz, o Mazdo!
14
Tą cenną nagrodą, o Mazdo,
obdarzasz za pomocą Dobrej Świadomości,
obdarzasz ku energicznemu życiu cielesnemu tego, kto
pracuje dla Twego stworzenia i wspiera je,
Kto popiera Twój dobroczynny plan mocą swego
 zrozumienia,
Prowadzony przez Twojego Aszę.
15
Objaw mi, o Mazdo, najlepsze nauki i czyny,
Uruchomione Dobrą Świadomością i natchnione Aszą,
Ja mówię, czego pragnę, w hymnach ku Twej chwale.
Twą Suwerenną Mocą odnów to Istnienie,
poprzez Swą łaskawą Wolę, o Ahuro!

GATA USZTAWAITI
JASNA 43

1
Szczęście jest odpłatą dla tego, kto pracuje dla
szczęścia innych.
Niechaj Pan daruje mu zdrowie i wytrwałość!
Ze względu na wysiłek, by strzec Prawdy, Proszę Cię o te cenne
dary!
Przez Armaiti,
Pobłogosław mnie doskonałością życia kierowanego przez Myśl Dobrą!
2
I abyśmy posiedli to, co najlepszego Pan darowuje;
Ponieważ walczymy o jasny cel, abyśmy to osiągnęli!
Poprzez Twego Dobroczynnego Ducha, O Mazdo,
Natchnij nas Prawdą, objawioną przez Myśl Dobrą,
I pobłogosław nas rzeczami dobrymi, przez wszystkie dni długiego życia!
3
Ten, kto uczy innych prawej ścieżki prawdy i szczęścia,
Zarówno w materialnym świecie jak również duchowym,
Ścieżki prowadzącej do Twego Domu, o Ahuro;
On osiągnie koniec lepszy niż dobry.
Szlachetnym i rozumnym pomocnikiem, wiernym godnym
Ciebie, jest on, O Mazdo.
4
Doprawdy  uważam Cię za Świętego i Potężnego
Dobroczyńcę, o Mazdo.
Ty bowiem zsyłasz zarówno na prawego jak
i na niegodziwego ich rekompensatę,
Od płomiennej chwały Twego Ognia, potężnego
przez Aszę,
Władza Dobrego Umysłu przychodzi do mnie, O Mazdo.

5
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazda Ahuro, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością.
Ponieważ postrzegłem Ciebie jako Pradawne Źródło Stworzenia.
Przez Twą doskonałą mądrość bowiem oddasz tylko
rekompensatę za wszystkie działania,
Dobro dla dobrego, zło dla złego,
W ostatnim zakręcie Tworzenia.
6
Wtedy na końcu, Ty przybędziesz, z Twym 
Szczodrym Duchem, o Mazdo!
Z Twą suwerenną władzą i z Twą Dobrą Myślą,
Dobrą Myślą, która przynosi pomyślność dla świata.
Właściwe poświęcenie uczy Wiecznych Praw Twej Mądrości,
Mądrości, której nikt oszukać nie może.
7
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazdo, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością.
Kiedy Duch Dobrej Myśli przyszedł i spytał mnie:
Kim jesteś?
Czyj ty jesteś?
Jak proponujesz oświecić ludzi
i odpowiedzieć na ich pytania?
8
Odpowiedziałem: -”Po pierwsze, Jestem Zaratusztra”
“Prawdziwy oponent złoczyńcy, ale
potężny przyjaciel dobrego”
„Tak długo jako mogę śpiewać moje pieśni Ciebie wysławiające, o Mazdo!
Tak długo postaram się oświecać i budzić wszystkich do
urzeczywistnienia Twego Wiecznego Panowania.”
9
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazdo, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością.
Kiedy Dobra Myśl przyszła do mnie i spytała:
“Co wybierasz?”
Przed Twym Ogniem w czci, odpowiedziałem:
“Tak długo, jak to jest w mojej władzy, będę cenił dar Sprawiedliwości.”
10
I przyznaj mi Sprawiedliwość, doprawdy odwołuję się do Ciebie!
Bardzo tęsknię do tego, aby przejść przez życie z Armaiti,
Duchem Prawości.
Naucz nas jak pytać Ciebie, ponieważ odpowiedzi Twe pocieszają nas,
Odpowiedzi, które użyczają siły przywódcom w
ich modlitewnych życzeniach.
11
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazdo, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością,
Kiedy Dobra Myśl przyszła do mnie ze światłością,
Kiedy pierwszy raz ją otrzymałem i stałem się mądry Twymi słowami,
I, chociaż zadanie jest trudne i męka może
Kroczyć drogą  moją,
Będę proklamował Twe przesłanie, które, jak oświadczyłeś
jest najlepsze.
12
I kiedy Ty pouczyłeś mnie w Prawości,
Twój rozkaz, by pójść naprzód i głosić Twe
Objawienie nie pozostał niezauważony;
Nawet przed wzniosłym oświeceniem przychodzącym z
Twoim posłańcem Sraoszą,
Przynoszącym nam przeznaczenie naszych odpowiednich nagród.
13
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazdo, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością,
Kiedy Dobra Myśl przyszła do mnie stwierdzając
cel mojego pragnienia.
Przyznaj mi, czego nikt jeszcze nie otrzymał od Ciebie,
Drogę do długiego życia – błogosławionego istnienia dla
Dobrego Stworzenia, które podlega Twemu Panowaniu.
14
Jak mądry i potężny Pan darowałby przyjacielowi
tak samo i Ty daruj mi Twą będącą przyczyną błogości
Mądrość, O Mazdo!
Obdarzony Twym Autorytetem, z Duchem Twej Prawości,
Stanę z wszystkimi zwolennikami Twych nauk
Aby proklamować przesłanie Twej świętej wiary.
15
Doprawdy uwierzyłem, że Ty, o Mazdo, jesteś
Najwyższą Dobroczynną Opatrznością,
Kiedy Dobra Myśl przyszła do mnie i powiedziała mi zapewniając,
że refleksyjny, zadowolony umysł jest najlepszym posiadaniem.
Niechaj przywódcy nie zawierają kompromisu ze złoczyńcami,
ani niechaj nie usiłują ich przebłagać,
Ponieważ złoczyńcy traktują prawych jak wrogów.
16
W ten sposób modli się, o Ahura Mazdo, Zaratusztra i
ci, którzy wybrali podążanie za Twym
Duchem Najżyczliwszym;
Niechaj Prawość wcieli się w wiernych
Razem z trwałą siłą!
Niechaj Armaiti, Duch Prawości, zamieszka w blasku
Twoich jakby słońce rozpalonych królestw!
Niech to zapewni rekompensatę dla prawych w
zgodzie z ich czynami, przez Myśl Dobrą.

JASNA 44

1
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro,
O wysławianiu Kogoś takiego jak Ty, O Mazdo.
Jak powinienem czcić Ciebie?
Czy nie może Ktoś taki  jak Ty, nauczyć tego,
przyjaciela jak ja?
Niechaj przyjazna pomoc Aszy, przyjdzie
do nas poprzez Myśl Dobrą!
2
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jakie jest źródło Najlepszego Istnienia?
Jak ma, ten kto szuka, otrzymać błogosławioną
odpłatę?
Na pewno ktoś tak szlachetny przez Prawość,
Jest uzdrowicielem istnienia, dobroczyńcą wszystkiego,
prawdziwym przyjacielem, o Mazdo?
3
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Na początku, kto był Ojcem i Stworzycielem
Aszy
Kto określił ścieżki słońca i gwiazd?
Kto, jak nie Ty, tak ułożył księżyc, by przybierał i zmniejszał się?
To, o Mazdo i dużo więcej, z zadowoleniem poznałbym.
4
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Kto tak wyważył Ziemię i Niebo, by trzymać je oddzielnie?
Kto stworzył wody i rośliny?
Kto zaprzągł szybkość do wiatrów i ruch do chmur?
Kto jest Stworzycielem Dobrej Myśli, o Mazdo?
5
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Co za wielki rzemieślnik stworzył światło i ciemność?
Jaki rzemieślnik wyprodukował zjawiska snu i
czuwania?
Kto uczynił świt, południe i noc
Które wołają rozumiejących do ich obowiązków?
6
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Czy coś co ja teraz ogłoszę jest rzeczywiście prawdą,
Czy Armaiti, przez życzliwość naszego
działania, dalej będzie przyczyną Prawdy?
Czy Królestwo Niebieskie spoczywa na fundamentach
Dobrej Myśli?
Dla kogo stworzyłeś ten bogato obdarzony świat?
7
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Kto ustanowił wzniosłe panowanie
błogosławionej Armaiti, Ducha Życzliwości?
Kto przezornie sprawił, że syn jest pełen czci wobec ojca?
W ten sposób staram się pojąć Cię, o Mazdo,
Przez Ducha Życzliwości, o Dawco wszystkiego!
8
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jakie jest Twe przesłanie – aby mnie oświecić, o Mazdo,
W zasadach, których oczekuję od Myśli Dobrej,
Abym zrozumiał cel istnienia przez Prawdę?
Jak ma dusza ma wzrastać do coraz większego
Osiągania Dobra?
9
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jak doprowadzić do doskonałości wgląd w wiarę,
Której Ty, Panie Najwyższej Mądrości
nauczyłeś mnie swym Autorytetem?
Spraw abyśmy my, Twoi zwolennicy,
zamieszkali z Aszą i Myślą Dobrą w Domu Twym!
10
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
O wierze, która jest najlepsza dla wszystkich,
Która, oparta na Aszy,
ma przynieść powodzenie całemu istnieniu,
Która ustanawia prawe i sprawiedliwe działania
natchnione Pobożnością,
I, której mądrym pragnieniem jest
Osiągnięcie Ciebie, o Mazdo!

11
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
O tych do których Twa wiara  będzie głoszona,
Jak Armaiti, Duch Prawości
Ma przyjść do nich?
Ja, Twój prorok, od początku zostałem przeznaczony przez
Ciebie, do tego zadania.
Wszyscy inni, jak widzę, są wyobcowani duchem.
12
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Kto spośród tych z którymi obcuję, jest
prawy a, kto kłamcą?
Z którym spomiędzy nich dwóch jest szkodliwy Duch Kłamstwa?
Albo ten jest sam Nieprawym, kto sprzeciwia się Twoim błogosławieństwom?
Jak to jest, że nie sądzi się, że on jest szkodliwym Złym?
13
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jak przepędzić Ducha Kłamstwa spomiędzy nas?
Niech będzie z niewierzącymi i nieposłusznymi,
Którzy nie starają się być towarzyszami Prawdy,
Którzy nie dbają o to, by słuchać porad Myśli Dobrej.
14
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jak mam dostarczyć Zło do rąk Prawości?
Jak uczynić Je nieefektywnym przez święte
słowa Twej nauki?
Jak sfrustrować zwolenników Zła, o Mazdo,
Aby doszli do swego ślepego wygaśnięcia ?
15
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jeśli rządzisz poprzez Prawdę i zamierzasz mnie ochronić,
Kiedy dwaj gospodarze wrodzy sobie się ścierają,
Wtedy, ze względu na Zasady, które pragniesz utrzymywać
Któremu z dwóch będzie przyznane zwycięstwo?
16
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Kto będzie zwycięski i
 dzięki Twym Zasadom, ochroni to, co żyjące?
Upewnij mnie przez wizję, kogo sobie życzysz aby był
sędzią, który uzdrawia świat,
A potem spraw aby Sraosza, Duch posłuszeństwa, przybył
Do niego z Myślą Dobrą, o Mazdo,
I do tych wszystkich, do których życzysz sobie,
 kimkolwiek by nie byli!

17
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jak spełnić moje pragnienie, by dotrzeć do Ciebie?
Jak mogę osiągnąć Twą Doskonałość, o Mazdo
I sprawić, aby moje wołanie było skuteczne?
Dzięki tym boskim pieśniom,
które otrzymują swoje przewodnie światło od Aszy,
Niechaj wszyscy zostaną doprowadzeni
 do dwóch darów: Szczęścia i Nieśmiertelności!

18
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Jak rzeczywiście zdobyć ostateczną nagrodę
Poprzez Prawdę i Słuszność?
Czy zdobędę kontrolę nad dziesięcioma klaczami zmysłów
 Wiedzionymi przez rumaka myśli,
I czy posiądę wielbłąda wiecznej światłości?
Jak przynieść całej ludzkości dary
Doskonałości i Nieśmiertelności zapowiedziane przez Ciebie?
19
O to Cię pytam, powiedz mi prawdę, o Ahuro;
Ów, kto nie da słusznej odpłaty temu kto zasłuży na nią,
Choćby prawemu człowiekowi,
który dotrzymuje słowa i wypełnia swą pracę,  
 Jaką karę zapłaci najpierw tutaj?
 Wiem dobrze bowiem co on otrzyma Tam na końcu.
20
Czy Dajwy kiedykolwiek były dobrymi władcami, o Mazdo?
Doprawdy, ja pytam o tych, którzy się z nimi przyjaźnią.
Przy ich pomocy, Karpan i Usig, wydają świat przemocy,
Przez nich Kavi rosną w siłę atakiem i grabieżą,
Nie troszcząc się o to, aby pastwiska świata tego
prosperowały dzięki prawu Aszy – prawu porządku i postępu.

JASNA 45

1
Posłuchajcie mnie, wy, którzy przybywacie z bliska i z daleka!
Słuchajcie mnie, jak przemawiam teraz,
Rozważcie te nauki umysłem jasnym.
Nie zniszczy fałszywy nauczyciel istnienia po raz drugi.
Albowiem jego język niemy, widome zamiary.
 
 2
O dwu duchach u początku życia powiem wam teraz.
Ów lepszy i dobroczynny spośród nich to do złego rzecze:
Ani myśli nasze, ni nauki nasze
Ani zamiary, ani wybory,
Ni słowa ani czyny nasze,
Ani świadomość ani dusze nasze nigdy się nie zgodzą.
 
 3
Teraz powiem wam o Pierwszej Życia Zasadzie,
Którą Ahura Mazda, Wszechwiedzący mi oznajmił.
Zaprawdę, dla tych spośród was,
Którzy wymagań świętego Przesłania nie spełnią,
Słów świętych, tak jak ja je pojmuję i im głoszę,
U Kresu Istnienia – biada.
 
 4
O tym, co najlepsze w tym życiu opowiem wam teraz,
Działać zgodnie z Aszą,
Aby zrozumieć Mazdę, który go stworzył.
Mazdę, Ojca Wohu Mana,
Mazdę, Ojca Armaiti,
Pana, który wszystko widzi,
Którego nikt oszukać nie zdoła.
 
 5
Co Najświętszy mi oznajmił, powiem wam teraz,
Że jest najlepsze dla śmiertelnych do słuchania:
„Do tych, którzy poświęcą mi swą uwagę z oddaniem,
Przybędę z błogosławieństwem Doskonałości i Nieśmiertelności,
Dla czynów ich dobrego ducha.”
Tak rzekł Ahura Mazda.

6
W ten sposób zwracam się do Największego,
Śpiewam Jego chwałę poprzez Jego Aszę, dobroczynnego dla wszystkich.
Niechaj Mazda Ahura wysłucha mych hymnów swym Dobroczynnym Duchem,
Ponieważ Myśl Dobra pouczyła mnie, jak Go pojąć.
Za pomocą Swej Mądrości, niech prowadzi mnie aż do ostatecznego Końca.

7
Ci, którzy żyją, ci, którzy przeminęli, i
Ci, co jeszcze żyć będą,
Osiągną zapłatę, którą On zarządzi.
W nieśmiertelności żyć będzie dusza prawego
 Na zawsze, i w chwale.
Ale w niedoli dusza niegodziwego z pewnością żyć będzie.
Te prawa ustalił Mazda Ahura mocą Swej
Suwerennej Władzy.
8
Z pomocą pieśni czci pełnych
Szukam uznania u mojego Pana!
Gdyż teraz naprawdę widzę Go oczyma mymi, jako Pana
Ducha Dobroczynnego, Pana Słowa Dobrego
I Czynu.
Pojąłem Go, dzięki Aszy; Jego, który jest
Mazda Ahurą!
Zaprawdę, oddam Mu hołd w Domu Pieśni.

9
Jego staramy się przebłagać naszym dobrym umysłem,
Dał nam bowiem władzę rozróżniania
Dobra i zła.
Niechaj Ahura Mazda poprzez swą Moc
Przyniesie powodzenie naszym rolnikom, robotnikom i
Naszym stadom.
A Myśl Dobra niechaj ustanowi rządy świętego
prawa Aszy.

10
Jego, tymi naszymi pieśniami oddania wychwalamy,
Jego, znanego na wieki jako Mazda Ahura, Mądry Stwórca!
Gdyż zaprawdę, poprzez swego Ducha Sprawiedliwości
I Dobrej Świadomości zdecydował,
Że w Jego królestwie panować będzie Doskonałość i Nieśmiertelność,
I życie na wieczność w Jego Domu!
11
Kto unika złego kłamcy i śmiertelników, którzy zaprzeczają Panu,
Kto czci Jego, Najwyższego
Za pomocą Świętej Wiary wyznaczonego przezeń (Zbawcy) Saoszjanta,
Temu o Mazdo, będziesz Przyjacielem, Bratem,
Lub nawet Ojcem!


JASNA 46
 
1
Do jakiego kraju mam uciec? Gdzie zwrócić się o wsparcie?
Wykluczono mnie z rodziny i z klanu mego…
Wspólnota, z którą złączony byłem
Nie zaakceptowała mnie, tak samo zepsuci władcy tego kraju…
Jakże teraz uczynię Ci zadość, o Ahuro!..
2
Wiem dobrze, o Mazdo, jak niewiele znaczę…
Mój dobytek jest mały a przyjaciele i ci, co źle mi nie życzą – nieliczni…
Do Ciebie wołam, Ahuro! Jak przyjaciel, co od przyjaciela wsparcia oczekuje…
Daj mi, o Panie, cieszyć się mocą Dobrej Myśli poprzez Aszę!
3
Kiedy, o Mazdo dni szczęśliwe zawitają,
A ludzie świata tego pójdą ku Aszy?
Kiedy Zbawiciele ludzkości poprowadzą ją z pomocą swej mądrości i wiedzy?
Do kogo Vohuman przybędzie
Ciebie, Ahuro, jako swego Nauczyciela i Mistrza wybrałem!
4
Złoczyńca niszczy pomyślność
Zwolenników Aszy w kraju,
Pełen hańby, niebezpieczny poprzez swe czyny!
Ten, kto wyrzuci go z królestwa, usunie go
Z życia ludów,
Niechaj pójdzie naprzód i przygotuje drogę ku dobremu życiu.
 
5
Kto ma władzę z boskiego zrządzenia lub z ludzkiej umowy
A jest zwolennikiem Prawdy,
Jeśli spotka obcego człowieka i rozpozna go jako
Zwolennika Kłamstwa,
Winien ujawnić mu zasady szlachetnego, prawego życia.
Ochroń go od zniszczenia, o Mazda Ahuro!
6
Ale ten, kto nie pomoże przekształcić Zła,
Będzie z mieszkańcami Domu Kłamstwa,
Ponieważ ten, kto spogląda na niegodziwca z tolerancją jest
Sam spomiędzy złoczyńców.
Jest zaś naprawdę prawy ten, kto wspiera prawego.
Takie są Twe Prawa od Świtu Stworzenia, o Ahuro.
7
Kiedy zło oznacza mnie jako przedmiot swego ataku,
Kto będzie obrońcą takich jak ja,
Kto, jeśli nie Twój Ogień i Twoja Myśl.
Doprawdy przez ich potężną siłę Asza
 Spotka się z uznaniem.
O Ahuro, objaw tę wiedzę memu sumieniu!
 8
Kto zamierza szkodzić temu, co posiadamy,
Niechaj jego działania nie przyniosą nam żadnej szkody!
Niech powrócą do niego z wrogością,
Przeciw jego własnej osobie.
Wrogie działania niech trzymają go z dala od Dobrego Życia,
 Nie od złego, o Mazdo!
9
Kim jest ten wierny człowiek, który pierwszy pouczył nas,
 Abyśmy czcili Ciebie jako najpotężniejszego do pomocy,
 Jako Świętego Prawego Pana przez czyny?
Co Twój Asza, co Ty, Stwórco oznajmiłeś mi poprzez Aszę,
Oni z zadowoleniem usłyszeliby dzięki Twej Dobrej Myśli.
10
Ktokolwiek, mężczyzna albo kobieta, czyni to, co Ty,
O Mazda Ahuro, wiesz że jest w Życiu najlepsze;
Ktokolwiek postępuje w sposób prawy ze względu na Aszę,
Ktokolwiek władzę posiada i rządzi za pomocą Dobrego Umysłu;
Przyprowadzę ich wszystkich, by przyłączyli się do pieśni Twej Chwały,
I przejdę z nimi Most Rozdzielenia.
11
Swym panowaniem Karpanowie i Kawi styranizowali ludzkość,
Ich złe działania niszczą Życie.
Doprawdy, sumienie takich ludzi zamęczy ich duszę.
I w ten sposób, kiedy przyjdą do Mostu Rozdzielenia,
Ich mieszkanie, przez niekończące się wieki, będzie w Domu Kłamstwa.
 12
Gdy między krewnymi i potomkami
Sławnego Turańczyka, Fryany, Asza powstanie,
Gdy, dzięki duchowej sile Armaiti,
Będą oni rozszerzać dobrobyt kraju,
Wtedy Ahura Mazda przyniesie im światło
Dobrego Umysłu,
I pokaże im ścieżkę Odnowienia.
13
Kto spośród śmiertelników spodoba się Spitamie Zaratusztrze
 Przez swe szlachetne działania,
Ten naprawdę będzie godny proklamować
Doktryny Twojej Wiary, o Ahuro!
Ahura Mazda pobłogosławi go Dobrym Życiem,
On zakwitnie dzięki Vohumanowi,
Doprawdy, on jest Twym wiernym przyjacielem, o Aszo!
14
“Zaratusztro, ktory sprawiedliwy wierny będzie
 Twoim przyjacielem przy wypełnianiu się owej Wielkiej Sprawy?
Kto pragnie, aby twa misja była głoszona?”
Doprawdy, to Kawi Wisztaspa!
Do tych, których zbierzesz w Swym Domu, o Mazda Ahuro,
Zwracał się będę słowami Dobrego Umysłu.
15
O wy Spitamowie, potomkowie Hajczataspy,
Oświadczam wam:
Kierując się mądrością rozróżniajcie właściwie
Między słusznością a tym, co błędne.
Niechaj wasze czyny wzmacniają Aszę,
W zgodzie z pradawnymi prawami Ahura Mazdy.
16
O Fraszaosztro, z klanu Hvogva,
Pójdź z tymi wiernymi, dla których obaj
Pragniemy Promiennego Szczęścia,
Gdzie Armaiti będzie połączony z Aszą,
Gdzie Dobry Umysł będzie dzierżył suwerenną władzę,
Gdzie mieszka chwała Ahura Mazdy.
 17
 Gdzie opowiem o twych zasługach, a nie o twych potknięciach,
O Dżamaspo Hvogva,
Który wykonujesz modlitwy w doskonałym posłuszeństwie,
Przed Tym, który rozdziela mądrych od niemądrych,
Przy pomocy rozważnego Ducha – Aszy.
 18
Temu, który trwa ze mną w najwyższym naszym pragnieniu,
Nadam, przez Dobry Umysł,
To, co jest najlepsze w mojej władzy;
Ale męka będzie udziałem tego,
Kto wobec nas jest dręczącym napastnikiem.
O Ahura Mazdo i ty Duchu Prawdy, wysiłek, aby zadowolić Waszą wolę
Wynika z mej decyzji opartej na zrozumieniu i myśli.
 19
Ten, kto idąc za Aszą, dokonuje tego,
 Co zgodne z wolą moją – Zaratusztry,
Aby doprowadzić nas do Wielkiego Odnowienia,
 W zgodzie z Twoim celem,
Dla tego wszelki honor i zadowolenie na tym świecie
I odpowiedni stan w życiu przyszłym.
Tak jak mi zaprawdę objawiłeś,
O, najwięcej wiedzący Mazdo.

GATA SPENTA MAINJU
Jasna 47

1
Za przyczyną Dobroczynnego Ducha (Spenta Mainju) i Myśli Najlepszej,
Zgodnie z Aszą a poprzez czyn i słowo,
Niechaj Mazda Ahura dzięki Swej Mocy (Chszathra) i Armaiti (Życzliwości), da nam
Doskonałość (Haurwatat) i nieśmiertelność (Ameretat).
2
Ów Duch (Dobroczynny) najlepsze swe dzieła
Wykonuje językiem poprzez słowa Myśli Dobrej,
Wykonuje rękoma dzięki Życzliwości (Armaiti),
Wiedząc, że Ty, Mazdo jesteś Ojcem Aszy (Porządku, Sprawiedliwości).
3
Tyś jest Ojcem tego Ducha, który jest Dobroczynny,
Który dla nas stworzył przynoszące szczęście bydło,
A jego (bydła) pastwiskom tworzącą pokój Armaiti (Życzliwość),
Gdy poradził się Dobrej Myśli.
4
Od tego Ducha niegodziwi precz odrzuceni,
Lecz prawi – nie, o Mazdo.
Czy własność czyjaś jest wielka czy mała,
Niechaj okaże on miłość prawemu,
 Lecz od niegodziwego niechaj się odżegna.
5
Przez tego Dobroczynnego Ducha obiecałeś prawemu
Wszystkie najlepsze rzeczy, o Mazda Ahuro;
Czy niegodziwiec będzie w nich uczestniczył mimo braku Twej woli,
 On, który wskutek swych działań jest po stronie Złej Myśli?
6
Przez tego Dobroczynnego Ducha, o Mazda Ahuro i przez Ogień,
Podzielisz dobro pomiędzy dwie strony,
Wspierając się Armaiti (Życzliwością) i Aszą (Prawem, Ładem Boskim).
To doprawdy przemieni wielu, którzy gotowi są, by usłyszeć.

JASNA 48
 
1
Kiedy, w czasie odpłaty, Prawda (Asza) zwycięży Kłamstwo;
Kiedy to, co było od dawna znane,
Zostanie proklamowane dajwom i śmiertelnikom na wieczność,
Wtedy, gdy nadejdzie zbawienie, nastąpi pełne
Uwielbienie Twojej, Ahuro, Chwały!
2
Powiedz mi, gdyż Ty jesteś wiedzący, o Ahuro:
Czy, zanim nadejdzie odpłata, którą żeś zaplanował,
Sprawiedliwy, o Mazdo, pokona niegodziwca?
To byłoby, naprawdę, błogosławione dla świata wydarzenie.
 
3
Dla wiedzącego najlepsza to nauka,
Której szczodry Ahura udziela poprzez Aszę,
Dobroczynny i Wiedzący,
O, Ty, który masz wiedzę innym niedostępną, Mazdo,
Dzięki Mądrości Dobrego Umysłu.
4
Ten, kogo umysł kieruje się raz ku lepszym myślom,
Raz ku tym gorszym,
Tak samo jego sumienie przez słowa i czyny;
Idąc za swymi życzeniami, skłonnościami, wyborami.
On będzie na końcu, zgodnie z Twą Mądrością
W oddzielnym miejscu.
5
Niechaj rządzą nami dobrzy władcy,
Niech nie rządzą źli władcy,
Niech działając kierują się Dobrą Wiedzą, o Armaiti!
Wydoskonal śmiertelnikowi przyszłe narodziny, o Najlepsza,
A krowie zapewnij dobrą opiekę,
Aby dobrze się miała, by mogła nas żywić.
 6
Oto Ona (Pokorna Ziemia: Armaiti) daje nam szczęście,
Daje nam młodzieńczość, i moc Dobrej Myśli.
O, godna czci Armaiti!
Dla niej przeto, a dzięki Aszy (Boskiemu Ładowi i Prawości)
Mazda sprawił, że rośliny rosną,
On – Ahura – u Narodzin Pierwszego Życia. 
7
Precz z przemocą! Precz z okrucieństwem!
Porzućcie niechęć i waśnie!
– Byście pewni byli nagrody
Myśli Dobrej, poprzez Aszę.
(W Aszy towarzystwie) człowiek szlachetny,
Który wejdzie do Twego Domu, o Ahuro!
 
8
Które tego, o Mazdo, Dobrego Królestwa posiadłości,
Które z nich, z Twego przydziału, o Ahuro – będą moimi?
Który przejaw Twej Aszy będzie przez (ludzi) szczerych powitany
I zainspiruje ich do czynów Dobrego Ducha?
9
Kiedy się dowiem, czy masz władzę, o Mazdo i Aszo
Nad każdym, którego niszczycielska (siła) mi zagraża?
-Niechaj objawienie Dobrej Myśli zostanie mi potwierdzone.
-Niechaj wie Saoszjant, jaki będzie jego własny los.
10
Kiedy, o Mazdo, ludzie możni zrozumieją to posłanie?
Kiedy uderzysz w plugastwo tej trucizny,
Za pomocą której źli Karapanowie podle zwodzą
Nikczemnych władców krain?
11
Kiedy, o Mazdo, Asza (Prawda) przybędzie z Armaiti (ze Zbożnością),
A z Królestwem (otrzymamy) szczęśliwe do życia miejsce,
W pastwiska bogate?
Kim są ci, którzy zapewniliby pokój od krwiożerczych kłamców?
Do kogo przybędzie Mądrość Dobrej Myśli?
 
12
Ci są Wybawcami (Saoszjantami) krain,
Którzy starają się, kierując się Myślą Dobrą,
 Poprzez czyny, o Aszo, spełnić swą powinność,
Zgodnie z Twym, Mazdo, rozkazem.
Oni są, zaprawdę, wojownikami
Wyznaczonymi do walki z terrorem.

JASNA 49

1
Bendwa był dla mnie zawsze największą przeszkodą,
 Dla mnie, który pragnę zaspokoić tych,
 O których nikt nie dba, o Aszo, o Mazda Ahuro!
 Z dobrym darem przybądź do mnie, wesprzyj mnie mocno.
Jemu zaś zgotuj upadek, o Dobra Myśli.
2
Nauczyciel owego Bendwy czynił mi przeszkody,
Kłamca, odstępca od Aszy.
Ani nie troszczy się o to, aby Dobroczynna Armaiti była jego,
Ani nie radzi się Myśli Dobrej, o Mazdo.
3
I zgodnie z naszą wiarą, o Mazdo, Prawość (Asza) dana jest po to,
By wzmacniać (dobrą) naukę, Kłamstwo – prowadzi do zagłady.
Przeto dążę do wspólnoty z Dobrą Myślą,
Wyrzekam się wszelkich relacji z niegodziwcami.
4
Ci, którzy kierując się złym swym umysłem,
Swoimi językami promują okrucieństwo i przemoc,
Nie są dobrymi pasterzami pośród pasterzy;
Nie czyniąc dobra zapewniają zwycięstwo złu.
To oni wspierają Dewów (naukę),
Która jest religią człowieka niegodziwego.

Ci, którzy w złej mądrości wzmagają przemoc i okrucieństwo własnymi językami, nie Stockraiserowie pośród stockraserów, przez których niepowodzenie w dobrych uczynkach dominują złe uczynki, ustanawiają Daeva, którzy są religią niewłaściwą.
5
Ale ten, o Mazdo, posiądzie obfitość i dobrobyt,
Kto wiarę (swą) połączy z Dobrą Myślą,
Będąc, poprzez Aszę, zaufanym Armaiti,
Tacy (jak on) wszyscy żyć będą w Twym Królestwie, o Ahuro.
6
Proszę Was obydwoje, o Mazdo i Aszo, oznajmijcie
Co Mądrość Umysłu Waszego powiada,
Abyśmy właściwie wybrali, jak głosić
Religię taką jak Twoja, Ahuro.
7
Niech posłucha tego Umysł Dobry,
Niechaj posłucha Asza i Ty, o Ahuro.
Kto spośród przyjaciół, kto spośród krewnych Prawom posłuszny,
Który by wspólnocie Naukę dał Dobrą?
 
8
Feraszaosztrze daj towarzystwo Aszy
Najszczęśliwsze, o to Cię, Mazda Ahuro proszę.
Mojemu ludowi (ludziom prawym) zaś Dobro,
Które w Twym Królestwie się znajduje.
Pragniemy być po wsze czasy (Twymi) wysłannikami.
9
Niechaj usłyszy ten nakaz Pomocnik
 Stworzony po to, by wyzwolenie przynieść:
Niechaj prawdę mówiący nawet nie myśli
O przymierzu z niegodziwcem.
Na Sądzie bowiem Dusze uczestniczyć będą
W najlepszej nagrodzie dzięki Aszy (Prawdzie i Prawości),
 O Dżamaspo!
10
I to, o Mazdo w Domu Twym pod opieką spoczywa-
Myśl Dobra i dusze (ludzi) prawych
I uwielbienie, które wraz z Armaiti i z zachwytem (przybywa),
-Chronione w Wielkim (Twym) Królestwie nieśmiertelną władzą.
11
Lecz źle rządzący, zło-czyniący, zło-mówiący,
Ci o złym sumieniu, o złej myśli, niegodziwi –
Dusze wyjdą im na spotkanie, ze złym jadłem;
W Domu Kłamstwa zaprawdę będą towarzyszami.
 12
Jaką pomoc masz dla mnie Aszo, dla Zaratusztry,
Który (Cię) wzywa? Co dla mnie masz, Myśli Dobra,
(Dla tego,) który Was, o Mazda Ahuro, hymnami (pełnymi)
Uwielbienia wysławia?
Tego, ktory prosi o to, co w Waszym Posiadaniu najlepsze.

JASNA 50

[Zaratusztra:] Czyż dusza ma na pomoc kogokolwiek liczyć może?
Kogóż innego znaleziono na Opiekuna dla mego stada (ludzkości),
Dla mnie samego, prócz Twego Aszy (Sprawiedliwości), o Mazda Ahuro,
— ze względu na wołanie moje, – i Myśli Najlepszej?

2
Powiedz mi, o Mazdo, jak powinni działać i pracować
Ci, którzy troszczą się o ten dający radość świat z jego pastwiskami?
[Mazda Ahura:] Ktokolwiek żyje sprawiedliwie pośród innych, zgodnie z Aszą, w skąpanych słońcem regionach,
Temu dam mieszkanie w Domu, gdzie mądrzy zamieszkają.

3
[Zaratusztra:] To zatem, o Mazdo, spotka owego (człowieka), dzięki Aszy,
Jak przyobiecali Chszathra (Boża Władza) i Wohu Manah (Dobra Myśl Boża),
Tego, który rozszerza pomyślność na sąsiednie włości,
Które Kłamcy teraz w swym posiadaniu mają.

4
O Mazda Ahuro, w hymnach będę czcił Ciebie,
Wespół z Aszą, Wohumanem i Chszathrą.
Nie szczędząc starań, stać będę na ścieżce Prawdy i wychwytywać tony,
Które miłujący Cię w Domu Pieśni wznoszą.
5
Ze względu na wysławianie Ciebie, o Mazda Ahuro i Aszo,
Jeśli jesteś zadowolony z Twego Manthrana,
Zapewnij nam pomoc widoczną,
Twymi potężnymi rękoma, które dadzą nam szczęście.

6
Temu, kto słowa Manthry (Przesłania) o Mazdo, niesie
-Aszy przyjacielowi i (Twemu) czcicielowi – Zaratusztrze,
Niechaj Stwórca Mądrości pokieruje mym językiem,
Abym nauczał Jego poleceń poprzez Myśl Dobrą (Wohumana).

7
Dla Ciebie zaprzęgnę chyże rumaki,
Na drogach Twego uwielbienia,
O Mazdo, (ja) mocny Aszą i Myślą Dobrą,
A Ty, dzięki ich inspiracji, przybędziesz mi z pomocą.

8
Z wersami pieśni ofiarnych, z wyciągniętymi rękoma,
Zbliżę się do Ciebie, o Mazdo,
Z uwielbieniem, oświecony Prawością i Myślą Dobrą
Osiągnę Mazdo Twą obecność.

9
Z tymi hymnami zatem przybędę do Ciebie, i będę Cię wychwalał,
O Mazdo i Ciebie, Aszo! Wspomożony czynami Dobrego Umysłu,
Starając się gorliwie o nagrodę za dobroczynność i otrzymując ją,
Będę kierować swym własnym przeznaczeniem.

10
Te czyny, których dokonałem i te, których dokonam,
O, Myśli Dobra; te, które wielką mają wartość w Oczach Twoich,
A także promienie Słońca i migotliwy blask poranka,
Wszystko to dla Twej Chwały, o Aszo i Mazda Ahuro!

11
Piewcą Twej chwały zwę się, o Mazdo,
I pozostanę nim, jak długo sił mi starczy.
Niechaj Stwórca Świata spełni poprzez Myśl Dobrą
Najbardziej sprzyjające Odnowieniu Świata życzenia tych, co dokonują czynów prawych!

Vohu Khshathra Gâthâ
JASNA 51.

1
Chszathra, Boska Moc i Królestwo jest najcenniejszym darem,
który spada niczym delikatny deszcz na naszą ziemię,
 dodając otuchy duszom tych,
którzy poświęcają swe życie służbie ludzkości,
poprzez Aszę – odwieczną zasadę Sprawiedliwości i Prawości.
O Mazdo, tego najlepszego dzieła zamierzam teraz dokonać.
2
Nade wszystko, o Mazda Ahuro, Tobie i Aszy, która jest Ładem i Prawdą,
poświęcam moje dobre uczynki,
a potem także i Tobie, o Armaiti, gdyż jesteś Wiarą i Czystą Miłością.
 Naucz mnie mocy Twej Woli, o Ahuro, i obdarz wybawieniem,
 które Wohuman przynosi Twojemu wiernemu czcicielowi.
3
Niechaj Ahura kieruje ku waszym uszom słowa
 jednoczące się z naszymi czynami,
poprzez ład mojego rytuału, poprzez wypowiedzi mego dobrego umysłu,
 wiedzionego przez mój język; myśli i słowa,
których pierwszym Poruszycielem jesteś Ty, o Mazdo!
4
Gdzie zamieszkuje Twa wszystko obejmująca Miłość?
 Skąd spływa na Twojego wiernego czciciela?
Gdzież odnajdziemy Aszę, która jest Prawdą i Ładem?
A gdzie znajdziemy Twą Świętą Armaiti, Miłość i Wiarę?
Gdzież przebywa Twój obdarzający miłością Wohuman,
i dokąd promieniuje moc Twej Władzy i Panowania, o Mazdo? 
5
O to wszystko pytam,
Abym mógł, pokierowany przez Aszę, pracować
Dla postępu stworzenia;
Zawsze w swoim poświęceniu mądry,
Zawsze w swoich czynach prawy,
Uznając Nauczyciela Prawdy, wyznaczonego
Dla pomyślności ludzi.
6
Mazda Ahura, Pan Życia i Mądrości
wyznaczy w Swej Suwerennej Władzy to,
co jest lepsze od dobrego temu,
 kto dokona wyboru zgodnie z Jego wolą i prawem,
lecz temu, kto nie wypełnia Jego woli
 i nie walczy o sprawę Dobra, wyznaczy to,
co jest gorsze od złego – na ostatecznym Życia zakręcie.
7
O Ty, któryś stworzył Świat, Wody i Rośliny – o Mazdo,
 Obdarz mnie Doskonałością i Nieśmiertelnością,
Poprzez Swego Dobroczynnego Ducha;
Pobłogosław mnie mocą i młodzieńczością, o Ahuro,
Bym głosił Twe nauki – poprzez Myśl Dobrą.
8
W Twoim Imieniu przemówię, o Mazdo,
Jak ten, który wie – do tego, który się dowie:
Jakże zły los czeka kłamców i nikczemników,
Zaś szczęście – tego, kto podtrzymuje Aszę.
Niechaj zatem ten, kto zna to Przesłanie,
Głosi je z radością temu, kto się dowie. 
9
Obydwie grupy, stronnicy Aszy i stronnicy Kłamstwa,
 poddani zostaną próbie Twego Ognia Płomiennego o Mazdo,
 i Roztopionego Metalu, i ta próba będzie znakiem
oddzielenia każdej z grup,
wskazując Twoją Odpłatę. Zniszczenie będzie udziałem Kłamcy,
 a błogość – prawego.
10
Ten, kto usiłuje mnie unicestwić, o Mazdo,
Bez przyczyny i niesprawiedliwie,
Jest potomkiem zła, szkodliwym dla wszystkiego, co żyje.
Oto ja wzywam ducha Prawdy – Aszę
Aby przybył do mnie z Twą szlachetną nagrodą, o Mazdo!
11
Gdzież jest ów człowiek, o Mazdo
Który przybędzie jako przyjaciel Spitamy Zaratusztry,
Który zaczerpnie rady u Aszy,
Który pełen zapału Dobroczynnej Armaiti,
Który natchniony Myślą Dobrą,
Właściwym będzie do szerzenia Wielkiej Sprawy?
12

Na tym moście przemijającego, ziemskiego życia
Nie spodobali się Zaratusztrze Spitamie
Zwolennicy niegodziwych panów;
Twój sługa, dążący ku wzniosłym celom
Będzie się szczerze starał udaremnić ich wysiłki.
13
Stojąc na Moście Rozdzielenia,
Dusza złego obserwuje szlak prawych,
Lecz zło jego uczynków,
Słowa jego złego języka stają się jego kajdanami,
W strachu odkrywa, że jest zgubiony.
14

Nikczemni Karpani (fałszywi kapłani) nie głoszą praw osiadłego,
spokojnego życia.
Przyczyniają cierpień ziemi i jej stworzeniom,
Ich czyny i nauki sprowadzą ich ostatecznie
do Domu Kłamstwa.
15

Dom Pieśni, gdzie najpierw przebywał Ahura Mazda
Jest błogosławioną nagrodą, wyznaczoną przeze mnie – Zaratusztrę
Dla tych, którzy wesprą Wielką Sprawę!
Zostaniecie nią obdarowani,
Jeśli przyjmiecie światło Dobrej Myśli,
Jeśli pójdziecie ścieżką Aszy.
16
Kawi Wisztaspa osiągnął to zrozumienie
dzięki sprawiedliwej władzy Braterstwa i pieśniom Dobrej Myśli.
To Mądrość, którą pomyślał poprzez Aszę:
„Mazda Ahura daje życie” – ażeby w ten sposób
objawiło się dla nas szczęście.
17
Fraszaosztra Hwogwa stale ukazuje mi swoje oddanie
Dobrej Świadomości.
Niechaj Mazda Ahura obdarzy go
dającą siłę tęsknotą za osiągnięciem Aszy.
18
Dżamaspa z rodu Hwogwów, który pragnął pełnej Światła duchowej mocy poprzez Aszę,
Wybrał Mądrość Twej Wiary;
Dokonując takiego wyboru osiągnął Królestwo Dobrej Myśli.
O, Ahura Mazdo obdarz mnie tym wsparciem, które pochodzi od Ciebie.
19
O, Maidhjoi-mangha z rodu Spitama,
Ten człowiek poświęca się zrozumieniu tego –
Poprzez swoją daenę, który
Pragnąc osiągnąć dzięki modlitwie istnienie dane przez Mazdę, mówi:
„Przy pomocy uczynków ustanowicie lepsze życie”.
20

Ze względu na tę waszą życiodajną siłę,
o wy wszyscy, mający to samo szczęście,
 które ma być nam dane,
 ofiarujemy Aszy naszą Dobrą Myśl i nasze słowa,
dzięki czemu przybędzie tutaj pokorna Armaiti;
My składamy je w ofierze jako nasz hołd,
 byśmy otrzymali podarunki od Mazdy,
który ofiaruje jako swój dar wsparcie.
21

Ten jest człowiekiem dobroczynnym dla życia, poprzez zrozumienie:
„Z mych słów wychodzą czyny pokornej Armaiti,
Dzięki mej duszy Ład znów pełen jest życia;
Dzięki mej Dobrej Myśli Mazda Ahura ustanawia Swe Królestwo”
– przeto proszę Go o dobrą nagrodę.
22
Tym, który zna nagrodę dla mnie – zgodną z Aszą
– za ofiarę, jaką Mu złożyłem, jest Mazda Ahura.
Wszystkim tym, którzy (kiedykolwiek) byli, i którzy są,
złożę teraz ofiarę wypowiadając ich własne imiona,
 i okrążę ich w geście zwycięstwa.

52?????

WAHISZTO-ISZTI GATHA
JASNA 53


1
Najlepsze pragnienia Zaratusztry Spitamy doznają urzeczywistnienia
Wtedy, gdy Ahura Mazda obdarzy go – ze względu na jego prawość –
Błogim bytem przez wszystkie czasy;
A także tych wszystkich, którzy zwrócą się ku niemu,
Ażeby przyjąć i praktykować słowa i czyny Dobrej Religii.
2
I niechaj oni (wszyscy) postępują w myśli, słowie i czynie
ku zadowoleniu Mazdy z pełnym czci uwielbieniem,
Tak jak Kawi Wisztaspa – Zaratusztrianin i Spitama,
 ażeby ustanowić prostą ścieżkę tej religii,
którą Ahura obdarował Saoszjanta – Ożywiciela.

3
O, Puruczysta Hajczataspa Spitama,
 najmłodsza córko Zaratusztry:
Niechaj On odda cię temu, kto trwale uchwycił się Dobrej Myśli
i jest zjednoczony z Aszą (Prawością i Ładem) i z Mazdą.
Przeto poradź się swej mądrości.
I działaj (w zgodzie) z najbardziej życiodajną i szczodrą Armaiti  (Pokorą i Miłością).

4.
(Puruczista:) Tego wybiorę – i ów akt będzie zaszczytem
 dla ojca, małżonka, osadników i dla rodziny.
Jako kobieta podtrzymująca Aszę – Boski Ład i sprawiedliwość
 – pośród ludzi podtrzymujących Aszę,
 niechaj zdobędę promienną błogość Dobrej Myśli.
Niech Mazda Ahura obdarzy tym Dobrą Religię przez wszystkie czasy!

5.
(Zaratusztra:) Te słowa wypowiadam do panien młodych,
 i do was – panowie młodzi.
Miejcie je na uwadze. Obejmijcie je waszą świadomością (i sumieniem).
Prowadźcie życie, które należy do Dobrej Myśli.
 Prześcigajcie (i oświecajcie) siebie nawzajem w Aszy (Boskim Ładzie i prawości). Zaprawdę, to będzie dla każdego z was dobry zysk.

6.
O, mężczyźni i kobiety! To prawda, że Kłamstwo (i niegodziwość) wydaje się atrakcyjne i korzystne. Lecz wyobcowuje człowieka z jego własnej natury. Kończy się zaś smutkiem i złą opinią. Zatraca się szczęście tego, kogo posiadło Kłamstwo, i kto okaleczył Aszę. Poprzez te (uczynki, słowa i myśli) niszczycie życie swego umysłu.


7.
I dla was będzie nagroda tej Wspólnoty jak długo całym swoim sercem pozostaniecie połączeni w dobru i złu związkiem małżeńskim, gdy tymczasem „duch” nikczemnika zaniknie. Jeśli jednak porzucicie Wspólnotę, to waszym ostatnim słowem będzie „biada!”


8.
Niechaj złoczyńcy, ze względu na owe uczynki zostaną powstrzymani i ośmieszeni. I niech zostaną zmieszani. Niechaj dobrzy władcy zapobiegną zabijaniu i krwi rozlewowi, i niech przyniosą pokój domom i osadom. Niech przeminą nieszczęścia. Największym (człowiekiem) jest ten, kto powstrzymuje gwałtowną śmierć. I niech się to stanie rychło!


9.
Ludzie złej wiary i złego umysłu gardzą wartościowymi. W swoim gniewie okaleczają Ład i są przestępcami. Gdzież Ahura, który postępuje za Aszą, i któryby pozbawił ich środków do życia i swobody panoszenia się? Oto, o Mazdo, Twoja Władza, poprzez którą obdarzysz lepszym bytem żyjącego w prawości ubogiego.

JASNA 54.1
ZAKOŃCZENIE GATH
HYMNÓW ZARATUSZTRY

 airyęmâ ishyô

â airyęmâ ishyô rafedhrâi jańtű
nerebyascâ nâiribyascâ zarathushtrahę
vanghęush rafedhrâi mananghô
ýâ daęnâ vairîm hanât mîzhdem ashahyâ
ýâsâ ashîm ýăm ishyăm
ahurô masatâ mazdao.


PRZEKŁAD POLSKI

Niechaj przybędzie upragniony Airjaman
Ku pomocy mężczyzn i kobiet Zaratusztry,
Aby wesprzeć ich dobrą myśl.
Dla sumienia, zasługującego na pożądaną odpłatę
Upraszam o upragnioną nagrodę za prawość.
Odmierzy ją Ahura Mazda.