Gatha Ahunawaiti

Jasna, Gatha Ahunawaiti,
Ha 32

Werset 1 [Zaratusztra Odrzuca złą magię dewów i wypowiada życzenie]

Jego krewni* i jego współpracownicy,
posłuszni podwładni demonów
wznoszą (swoje) modły, błagania i prośby,
ale w moim umyśle (mimo to)  jest o Ahuro radość Mazdy.
Obyśmy się stali twoimi godnym posłańcami, [mazdo]
a ich odstraszyli i odrzucili precz,
(skoro) wypowiadamy twoje słowa.
w udręce i cierpieniu.
[*Odniesienie do Bendwy złośliwego przywódcy wyznawców dewów.]

Werset 2 [Odpowiedź Mazdy]

[I rzekł Mazda Ahura]
– Dla tych, którzy [cieszą się] Mazdy Ahury panowaniem i przywództwem
– Dla tych, dla  których jestem pierwszym w ich umysłach,
– Dla tych, , dla  których przez dobrą, szczęśliwą myśl
jestem królem, rządcą, szczerym przyjacielem i przywódcą w Prawdzie–Aszy.
Za ich szczodre oddanie, chwalebną dobroczynność i pokorę świętej Armaiti,
dam im doskonałą nieśmiertelność i błogosławieństwo.
Niechaj one nasze będą
– [tak rzekł Mazda Ahura Bendwie i jego poplecznikom]

Werset 3 [Zaratusztra obnaża naturę Dewów]

[A na to Zaratusztra rzekł]
Ale wy dewy [i ludzie o naturze dewów]
jesteście ze Złej Myśli Akomana (Aka Manah),
wasze umysły są jego potomstwem.
Zapłodnionym nasieniem tego, który sam jest śmiercią,
któremu oddajecie cześć, który sam jest oszustwem,
zarozumiałym pyszałkiem nadętym coraz większym kłamstwem
Jesteście znani w siedmiu (haptaithê) [regionach Ziemi], [i siedmiu Ameszaspentom],
z waszych czynów, które ciągle powtarzacie.

  Werset 4 [jak działają dewy]

Ponieważ jako kłamcy mącicie i wypaczacie umysły ludzi,
człowiek, który was posłuchał zwraca się ku czynom najgorszym [tracąc rozsądek],
Wypowiada [za`wami] słowa najgorsze i kłamstwa [wypełnia jego wypowiedzi],
przemawia jak przyjaciel dewów i staje się przyjacielem dewów
[oddzielony] od Ahura Mazdy, sprowadzony na manowce,
odmawia dobru, dobrej myśli, mądrości i prawdzie

Werset 5 [spustoszenie kłamliwej duszy]

W ten sposób kłamcy okradają ludzkość
z życia szczęśliwego i nieśmiertelnej błogości; 
Zły Duch przemawia i namawia przy pomocy
Złego Umysłu i Złego Słowa
namawia [i skłania] do złych uczynków duszę kłamliwą,
obiecując [jej] zwycięstwo, doprowadza ją do ruiny,
Angra Mainju jest im władcą (dregvantem khshayô)*

  *Wyjaśnienie Drudż Akoman zebrawszy wszystkie Dewy i ich popleczników, przekazał im, że „Podstawą potęgi Arymana jest fałsz, podłość, brak sumienia i brak zahamowań przed złymi uczynki i wszelką niegodziwością, liczy się tylko ich wola. Czyńcie swoją wolę”  Od tego momentu Dewy zachęcają ludzi do wszelkich niegodziwych rzeczy. Akoman–Zła Myśl przewodzi wszystkim Dewom siejącym złe myśli.

Werset 6 [prawo Aszy wobec nikczemnych, żądnych chwały i władzy]

Ci skalani złem, [każdy z nich] zostanie ukarany,
z powodu szukania [próżnej] chwały [i władzy],
ponieważ pamiętasz o [prawdziwych] zasługach każdej osoby.
Zatem, O Ahura Mazdo, przez to co w tobie najlepsze,
Ty wiesz dzięki doskonałości swojego umysłu, O Ahuro!
że [tylko] twoje jest Prawo Aszy (ashâicâ)
i Twoje Mazdo są suwerenność i Chwała (vê mazdâ xshathrôi),
dla Prawdy i wiary uczynione na zawsze, [ustalone na wieki wieków]

Werset 7 [Zapowiedź Fraszokereti]

Ci, nikczemnicy którzy żyją [nie świadomi] twojej mocy i potęgi,
a ich [umysł/dusza] jest mroczny i wątpiący w ciebie,
którzy z tego powodu nie chcą Cię wysłuchać,
których ty Ahuro, winy znasz, poniosą tego konsekwencje
dla nich [będzie] czysty metal w żelaznym garncu,
twoja jest Mazdo wiedza, ty wiesz!