Gatha Ahunawaiti

Jasna, Gatha Ahunawaiti
Ha 31

Werset 1 [O reakcji ludzi na objawienie]

O wy, którzy szukacie wiedzy, by uczyć się,
ogłaszam wam to przesłanie, 
o którym do tej pory nikt nie słyszał.
I nie spodoba się ono tym, którzy niszczą świat, 
słuchając i wierząc w kłamstwa Złego Ducha,
znęceni jego nagrodami. 
Przesłanie to za to uraduje, i jest  najbardziej oczekiwane
przez Twoich zwolenników, 
Którzy sercem są już z Tobą, o Mazdo!

Werset 2 [O stanie ludzkiej świadomości i o przesłaniu dla świata]

Jako że oszukani przez nęcące wizje Nieprzyjaciela
nie uświadamiacie sobie odwiecznych prawd Mazdy, 
I nie rozpoznajecie ścieżki prowadzącej do dobrego życia,
Przychodzę do was wszystkich by poprowadzić was do słusznego wyboru
Pomiędzy dwoma stronami 
Abyśmy mogli żyć zgodnie z Prawdą, Prawem i Sprawiedliwością. [Asza]

Werset 3 [Prośby Zaratusztry]

Powiedz mi, o Mazdo – 
Co będzie nam dane przez Ogień twojego Ducha,
Jakie błogosławieństwo, przeznaczysz przez Prawdę Aszy
dla tych, którzy działają z roztropnością, 
jak mędrcy zgodnie ze świętym Prawem Oświecenia. 
Daruj mi to w Swym natchnionym Słowie
Abym był językiem ust twoich głosząc twe słowo
Abym mógł tym samym przynieść jego zrozumienie wszystkim.

Werset 4 [Prośby Zaratusztry]

Jako, że wzywać będziemy Ciebie w modlitwie,
o Panie, Daj nam Prawdę, 
Zapewnij nam pomoc Boskich Duchów, Ahurów i Jazatów, 
Daj nam błogosławieństwo Armaiti Amesza Spenta, 
Świętej nieśmiertelnej, Życzliwości, pokory, miłosierdzia i miłości 
I przez pracę i Miłość Najlepszego Umysłu [Vohu Manah], 
Daj nam takie potężne Zwierzchnictwo, 
Abyśmy rozwijając te dary w sobie
mogli pokonać  Złego Ducha Nieprawdy i wyznawców fałszu.

Werset 5 [Prośby Zaratusztry]

Pokaż mi o Wszechwiedzący! najlepszą ścieżkę, 
Zgodną z Aszą, którą Wyznaczyłeś dla mnie jako lepszy udział; 
Naucz mnie, z pomocą Dobrego Umysłu, 
Odsłoń dla mnie zdrowym umysłem to co mnie dosięgnie jako zapłata, 
Uświadom mi wszystko, O Mazdo Ahuro,
co wydarzyło się w przeszłości i może się wydarzyć w przyszłości, 
I co ma być i nie być.

Werset 6 [Odpowiedź Ahura Mazdy]

Mędrzec, który głosi prawdę i religię dobra
i uświadamia ludziom moje święte przesłanie,
prowadzi ludzi do doskonałości i nieśmiertelności,
sprawia, że będą się cieszyć najwyższym szczęściem.
Bez wątpienia cieszyć się będzie także mocą Ahurów [Amesza Spentów i Jazatów],
która wzrastać będzie w nim dzięki czystemu umysłowi.

Werset 7 [objawienie Boga]

On to jest, który u Prapoczątku w ten sposób pomyślał:
– Niechaj wspaniałe niebiosa zostaną ubrane w Niekończące się światło; 
Ona to jest, która ogłosiła prawo Prawdy
Przez, które On wspiera ludzi o czystym umyśle
Umożliwiając tym samym śmiertelnikom zachować Dobry Umysł.
O Mazdo Ahuro, o zawsze -ten- sam Ahuro!
Przez Twojego Dobroczynnego Ducha
Spraw, aby wszystkie królestwa zakwitły.

Werset 8 [objawienie Boga]

Pojąłem Ciebie, o Mazdo wewnętrznym wzrokiem i sumieniem
Jako Pierwszego i Ostatniego, 
Jako Ojca Dobrego Umysłu, 
Jako prawdziwego Twórcę Prawdy i Prawości. 
Zobaczyłem w Tobie Sędziego,
który zna nasze czyny sprawiedliwe w tym życiu, 
Spostrzegłem to moimi własnymi oczyma!

Werset 9 [objawienie Boga – stwórca, prawo wyboru]

Twoja jest Armaiti, Duch Życzliwości, 
Twoja jest Mądrość, która stworzyła Świat i Życie, 
Twoim jest Boski Duch, Ty, Mazda Ahura,
przyznałeś żyjącym istotom moc wyboru ścieżki dobra lub zła,
ścieżki, którą [człowiek] podąża za prawdziwym przywódcą
lub daje się prowadzić osobie,
która nigdy nie była prawdziwym przywódcą
ani obrońcą stworzenia

Werset 10 [objawienie Boga -obrońca stworzenia]

Spośród tych dwu, Stworzenie wybrało owego pilnego, 
Dbającego o bydło obrońcę.
Jako prawego mistrza posiadającego Dobry Umysł.
Oszukujący i bezczynny, nie – obrońca, nie ma żadnego udziału 
W Świętym Posłannictwie.
O Mazdo, nie ma udziału w potędze Twojej pamięci
choć ukazuje siebie jako pobożnego,
który posiadł moce nieziemskie.

Werset 11 [objawienie Boga – dar pełnej wolności]

Przez Twoją doskonałą Inteligencję, o Mazdo 
Stworzyłeś najpierw nas mających ciała i 
Duchową świadomość, 
I przez Twoją Myśl dałeś nam władzę 
Myśli, słowa i czynu.
W ten sposób pozostawiłeś nam wolność, 
By wybrać naszą wiarę samodzielnie.

 Werset 12 [objawienie Boga – o wątpliwościach]

Przemawia, zarówno głoszący prawdę,
 Jak i głoszący kłamstwo,
Ten, który wie i ten, który nie wie,
Każdy według swego serca i umysłu,
Tam gdzie są wątpliwości posłuchaj [Spenta] Armaiti,.

Werset 13 [objawienie Boga – pokuta „wzrok” Ahury]

O Ahuro ty znasz Doktryny i czyny, jawne, wyraźne i oczywiste
albo ciemne tajne i nierozpoznane,
Te, które wymagają wielkiej pokuty za [pozornie] błahą obrazę,
I te gdzie wymierzono [niewspółmiernie] wielką pokutę za małe skalanie;
One wszystkie, poprzez Twojego Aszę, nie umkną Twego wzroku.

Werset 14 [Pytania Zaratusztry]

O to pytam Cię, Ahuro!
O Wydarzenia zdarzające się i wydarzenia, które mają się zdarzyć,
Jaka odpłata jest, wyznaczona dla prawdomównych prawych 
A jaka dla kłamliwych i skalanych zgodnie z ich czynami?

Werset 15 [Pytania Zaratusztry]

O to pytam Cię, Ahuro!
Jaka pokuta jest przeznaczona dla tego, kto stara się
O władzę dla Kłamcy;
Dla człowieka złych czynów, który zabiega o korzyści w życiu
Ze szkodą dla pasterza stada;
A jaka zapłata dla dobrego, który nie słucha głosu Nieprawdy?

Werset 16 [Pytania Zaratusztry]

I o to pytam Cię, o Mazda Ahuro! 
Prawdomówny i prawy starający się ustanowić zwierzchnictwo 
Rozprzestrzeniające pomyślność jego domu,
Jego prowincji i jego kraju, 
W jaki sposób jego duch może upodobnić się do Twego? 
Kiedy będzie godny Ciebie?
Które z jego działań najbardziej Cię zadowolą?

Werset 17 [Zalecenia Zaratusztry – wiara prawości i sprawiedliwości]

Która wiara jest lepsza,
Wiara prawego i sprawiedliwego czy wiara kłamcy?
Powiedz mu, aby wiedział, [wiara Prawego]
By ten, który jest nieoświecony, dłużej już nie oszukiwał!
I Obdarz nas, o Mazdo Ahuro, Dobrą Myślą.

Werset 18 [Odpowiedź Mazdy – prawo do obrony]

Niech nikt nie słuchał słów złego kłamcy,
Kłamcy przynoszącego nieszczęście i zniszczenie do domu
i klanu, do prowincji i całej ziemi.
Odeprzyj go, tedy, używając swej mocy i broń siebie i innych.

Werset 19 [Odpowiedź Mazdy –  – autorytet]

Posłuchaj mówiącego Prawdę, uzdrowiciela istnienia,
Posłuchaj tego, który myśli o Prawości, 
Tego co pojmuje Aszę
Posłuchaj tego, który jest oświecony i wiedzący,
Kto, stając przed Twoim świętym Ogniem,
Swymi potężnymi słowami i płynnym językiem,
Ujawnia prawdę spierającym się stronom.

Werset 20 [Odpowiedź Mazdy – Los dobrych i złych]

Zwolennik prawości osiągnie Światło Domu Pieśni;
Ale ten, który oszukał dobrego i prawego,
Dla niego przyszłość będzie długim trwaniem w niedoli i
Ciemności, nieszczęściu i rozpaczy,
O wy, którzy źle żyjecie! Wasze własne czyny zaprowadzą was do
Tej mrocznej egzystencji.

Werset 21 [Odpowiedź Mazdy – Los dobrych]

Temu, który jest Twoim prawdziwym przyjacielem
w duchu i w działaniu, o Mazdo Ahuro!
Temu dasz doskonałość integralności i spokoju – Haurwatat
I nieśmiertelność –  Amertat;
I dasz wieczną wspólnotę z prawdą Aszy
I panowanie w chwale – Chszathry,
I obdarzysz wspierającą mocą Dobrego Umysłu – Wohu Manah

Werset 22 [Zaratusztra – o ważności Aszy]

Jasne jest to wszystko, dla człowieka mądrego, 
Oraz dla tego, kto myśli z rozwagą: 
Ten, kto podtrzymuje Aszę całą potęgą swej mocy, 
Kto podtrzymuje Aszę najbardziej, w swym słowie i czynie, 
On, naprawdę, jest Twym najwartościowszym pomocnikiem, 
o Mazda Ahuro!

Komentarz; 

Ha 31 ma skomplikowaną strukturę jednoczesnego dialogu Zaratusztry z Bogiem i równocześnie z jego słuchaczami, nie tylko jemu współczesnymi, ale i tymi w przyszłości. Pytania, które są zarazem odpowiedziami, a w odpowiedziach są zawarte zalecenia i reguły mówiące jak winniśmy żyć by osiągnąć szczęście.

Na wstępie tej pieśni Zaratusztra zwraca się do swoich słuchaczy z oceną swojego przesłania. Ma pełną świadomość, że jest to wiedza, która będzie bardzo, niechętnie, a nawet wrogo przyjęta przez część ludzi, nie tylko jemu współczesnych, ale także w dalekiej przyszłości. Zdaje sobie sprawę, że występując przeciwko tym, których dobrobyt i samozadowolenie opiera się na kłamstwie i czerpaniu korzyści z przemocy, okrucieństwa i egoizmu będzie bardzo niewygodny.

Nazywa bowiem zło po imieniu i je demaskuje jako pierwszy. 

Śmiało ogłasza jednak swoje prawo wyboru bowiem, wie że część ludzi, poszukujących naprawdę odpowiedzi skąd się bierze zło tego świata przyjmie tę wiedzę z radością i nadzieją. Wie że ludzie są „oszukani przez nęcące wizje Nieprzyjaciela” który cały czas kusi: Zajmij się sobą, dbaj tylko o siebie, inni są nieważni, cel uświęca środki, jak nie ty ich, to oni Ciebie. Ma wiele takich formułek, które pozwalają się pogrążyć w samozadowoleniu i często po trupach innych. Dlatego i dziś tak ważne są jego słowa.

W trzecim, czwartym i piątym wersecie opowiada o swoich pytaniach do Mazdy Ahury, pytaniach uniwersalnych. Dlaczego, być prawym, uczciwym, prawdomównym i dobrym człowiekiem i odrzucić łatwą drogę Angra Mainju. Prosi też Boga o rzecz najważniejszą: „o Panie, Daj nam Prawdę, Zapewnij nam pomoc Boskich Duchów”. Daj nam prawdę, a będziemy wiedzieć jak żyć i pomóż nam jeśli możesz wespół z Twoimi stworzonymi przez Ciebie bytami. Lęka się jak każdy, że bez wiedzy i sojuszu wszystkich sił dobra losy świata i ludzi mogą być straszliwe. Zna też lęk ludzi przed nieznaną przyszłością, śmiercią, cierpieniem i pustką. W tych pytaniach, pokazuje również, gdzie i jakiej szukać pomocy. Dlatego kieruje nas najpierw ku Armaiti.

Bądźcie pełni Życzliwości, pokory, miłosierdzia i miłości do ludzi, do Boga i jego stworzenia, to pierwsza część odwiecznej prawdy. Zwierzchność nad tymi uczuciami i cnotami ma jednak objąć umysł skierowany ku dobru. To nieprzypadkowe powiązanie umysłu-mądrości z mocą boża i własną oraz miłością, pokorną i miłosierną, oddaną, życzliwą tworzy niezachwianą trójkątną podstawę przesłania. MIŁOŚĆ-MĄDROŚĆ-MOC. każda niezbędna dla sukcesu i doskonałości.  Zaratusztra wie, że miłość bez mocy i mądrości jest ulotna i słaba, skłonna do krzywdzenia innych, egoistyczna, a Moc bez wiedzy, mądrości i miłosierdzia stać się może tyranią i przerodzić w przemoc. Także sama mądrość i wiedza bez pokory, miłosierdzia i miłości, nie wsparta wolą silną i zdolna się bronić, staje się albo cynicznym narzędziem, lub mędrkowaniem i bez woli dotarcia do prawdy ulega kłamstwom i oszustwom staje się pseudo-wiedzą i pseudo-nauką. 

W piąty wersecie Manthran formułuje czego oczekuje od Boga i czego powinni oczekiwać ludzie.

Padają słowa: Pokaż mi! Naucz mnie! odsłoń dla mnie! Uświadom mi! Zaratusztra prosi o wiedzę i mądrość dla siebie i przyszłych pokoleń. Liczy na to, że Ahura będzie jego i ludzi nauczycielem wskazuje też na konieczność uczenia się jako aktu wiary.

W wersie szóstym Mazda potwierdza, że ludzie mądrzy o czystym umyśle otrzymają to o co prosił Zaratusztra. Ogłasza też w objawieniu, że dotyczy to zarówno naszego doczesnego żywota jak i naszego losu po śmierci. Ahura Mazda oświadcza, że w końcu zwyciężą razem ze swoim stwórcą, którego wspaniałość i świetlistą naturę jego i jego dzieł ukazuje Manthran w wersie siódmym i ósmym.

Określa też kim jest Bóg i jaką rolę pełni w naszym życiu i warunki paktu we współdziałaniu z Bogiem, którego winniśmy przestrzegać

  • Jest źródłem Dobrego Umysłu – Nauczycielem i Najwyższym Przywódcą
  • Prawdziwym Twórcą Prawdy – Ostateczną transcendentną prawdą jako naszą ostoją
  • Twórcą Prawości. – Praworządnym prawodawcą
  • Sędzią, który zna nasze czyny sprawiedliwe – Uczciwym sędzią i rozjemcą

W wersecie dziewiątym i dziesiątym prorok kontynuuje objawianie Mazdy. Jego życzliwość i mądrość która przyznała żyjącym istotom moc wyboru ścieżki dobra lub zła. Bóg nie jest despotą, który narzuca rozwiązania i gotowe schematy. Czyni swe twory prawdziwie wolnymi. Równa w prawach siebie i swoje stworzenia. Mazda mówi: jeśli skorzystasz z mądrości, podążysz za właściwym przywódcą. Jeśli nie będziesz używał rozumu oddasz się pogoni za blichtrem i przyjemnościami za wszelką cenę i przestaniesz się zastanawiać nad ceną darów Arymana, staniesz się łupem zła, które przedstawia często siebie jako tego kto cię broni co daje coś, ale jest to przywódca za którym idzie zniszczenie, a jego dary to wolno działająca trucizna.

Oszukujący i bezczynny, nie – obrońca, nie ma żadnego udziału 
W Świętym Posłannictwie.
O Mazdo, nie ma udziału w potędze Twojej pamięci

Zarówno hipokryci jak i ci, którzy bezrozumnie nie przeciwstawiają się złu i przyjmują bierną rolę obserwatora ze strachu lub dla profitu są ukazani jako stronnicy Arymana, których Mazda nie będzie wspierał i są tak samo skalni ciemnością jak aktywni poplecznicy Złego Ducha 

Ahura przekazuje także gorzką prawdę że, źli ludzie to sojusznicy pozorni, a naprawdę zdrajcy i oszuści choć ukazują siebie często jako pobożnych, którzy posiedli moce nieziemskie i wiedzę tajemną. To ważka uwaga, że należy ze szczególną rozumną ostrożnością podchodzić do ludzi twierdzących że zostali oświeceni, lub obdarowani jakąś mocą nadprzyrodzoną, a także bigotów i nadmiernie pobożnych i fanatyków. Przypomina także o świętym posłannictwie człowieka w walce kosmicznej z Mrokiem. Wszak pionek na szachownicy może się bardzo okazać ważny w tej rozgrywce, ma także moc powiedzenia szach i mat!

W wersecie jedenastym Ahura określa narzędzia jakie dał człowiekowi i swoim dobrym bytom by wypełnić posłannictwo i żyć dobrze: MOC: MYŚLI, SŁOWA I CZYNU, pierwszorzędną trójkątną podstawę etyki i wiary zaratusztriańskiej: HUMATA, HUHTA, HWARSZTA, W TAKIEJ, A NIE INNEJ KOLEJNOŚCI! Ten dar pozostawia znowu fundamentalną wolność wyboru religii jeśli służy to zachowaniu zasady etycznej. Owszem prorok Zaratusztra w objawieniu ukazuje wam prostą i najlepszą drogę do zbawienia, ale decydują o nim wasze, dobre myśli, słowa i czyny, a nie wyznawana religia. To wprost niebywałe i nie spotykane podejście do kwestii wyznania i zbawienia jeśli porówna się je z innymi religiami, które mówią że poza nimi zbawienie jest nieosiągalne. Ma to bezpośrednie przełożenie na wiek i kondycję psychiczną osób przyjmujących wiarę. Stąd wykluczone jest dopuszczanie do aktu przyjęcia wiary osób czyniących to nieświadomie, bez należytego zrozumienia, czy pod przymusem. Nie może być to zatem dziecko, lub osoba nie rozumiejąca przesłania Zaratusztry. Wynika także z tego tolerancyjne podejście do wszystkiego co dobre w innych religiach. Wyklucza to także aktywne nawracanie, narzucanie religii, lub stosowanie jakiejkolwiek presji w kwestii przyjęcia wiary. Objawienie należy udostępniać jak najlepszą księgę na stole, ale nie zmuszać nikogo by ją przeczytał ponieważ przymus, nakazy i zakazy choć nie możemy ich czasem uniknąć w świecie przemieszanym (Gumeznisz), nie są one jednak narzędziami Ahura Mazdy, który zaleca, a nie nakazuję czy zakazuje przez swoją doskonałą inteligencję, która dała nam rozum i wolność wyboru.

Pozornie enigmatyczny werset dwunasty niesie bardzo jasny i klarowny ale typowy dla gath wielowarstwowy przekaz, oto co czynić gdy mamy wątpliwości czy wybór wiary Zaratusztry jest słuszny. Za Mazdą manthran radzi posłuchaj Armaiti [armatoisz].

Bez zrozumienia hipostazy i emanacji a także cnoty jaką jest Armaiti będzie to niezrozumiałe, Armaiti to Święta Pobożność i Harmonia, myślenie, mądrość regulujące, nawiązujące do fizycznych praw natury. uległość, pokora i miłość. Jej poświęcone jest Sepandārmazgān starożytne święto uczczenia wiecznej miłości. Spenta Armaiti jest uosabiana jako żeńska bóstwo, stąd jej związek z kobiecą cnotą oddania (rodzinie, mężowi i dziecku). Spenta sugeruje twórczą i konstruktywną jakość lub siłę, moc. Bardzo proste i  konkretne przesłanie: Rozważ to mądrością ziemską – czy jest to mądre i prowadzi do harmonii czy objaśnia naturę rzeczy?, Użyj rozumu, a potem serca. Czy wydaje ci się to dobre i słuszne, czy niesie posłanie miłości? Czy jest wtym moc? Poczuj moc swojej intuicji (frawaszi) zapytaj się mocy swoje duszy (daena), a znajdziesz odpowiedź. Zaratusztra przekazuje nam Boży klucz do wszelkich wątpliwości i mówi. Rozważ to swoim rozumem, ale nie lekceważ głosu serca-sumienia i mocy intuicji. Dotyczy to wyboru wiary jak i wszystkich innych wyborów i rozstrzygania wątpliwości z tego dobrego myślenia wynikną wtedy dobre słowa i uczynki.

W wersecie trzynastym manthran ukazuje nam wszechwiedzę Boga przed którą również nie ukryją się nasze intencje, dlatego sami powinniśmy wnikliwie oceniać nasze postępowanie zarówno jasne i oczywiste jak i takie które potrafimy pokrętnie przed innymi tłumaczyć. Jeśli zadośćuczynienie czy forma pokuty za zły czyn, albo słowo została przez otoczenie uznana za wystarczające albo nadmierne musimy spojrzeć jak to wygląda ze względu na Boskie prawo i sprawiedliwość. Czasem więc winniśmy większego zadośćuczynienia innym za wyrządzone im cierpienie niż wymierzył to ludzki sąd i ludzka sprawiedliwość, a czasem, winniśmy domagać się większego zadość uczynienia niż o tym mówi ludzkie prawo. Nie zawsze bowiem prawo ludzkie oznacza sprawiedliwość, jest bardzo zmienne i często naginane przez złych ludzi. Zaratusztra mówi bóg zna twoje ale i innych cierpienie, pokuta i zadośćuczynienie powinny być adekwatne do wyrządzonej krzywdy. Czasem coś z pozoru dla jednego może być błahą sprawą a dla drugiego dramatem. Z kolei czyn wydawało by się dramatyczny z wyglądu może być dal kogoś kłamliwym lub niewiele znaczącym incydentem. Łzy łzom nierówne, ale Ahura Mazda widzi to wszystko, więc nie możemy okłamywać siebie i innych ponieważ skalanie jest jakie jest i jeśli go nie zmyjemy poniesiemy jego konsekwencje To wielkie wezwanie do większej sprawiedliwości, samokontroli, odpowiedzialności i empatii.

W następnych czterech wersetach Zaratuszra zadaje znowu Bogu pytania zasadnicze. Jak mamy pstępować? Dlaczego mamy tak postępować i jakie będą konsekwencję naszego złego bądź dobrego postępowania? Ahura mazda na początek w wersecie osiemnastym formułuje prawo do obrony przed ludźmi nieprawymi, tymi którzy niosą zniszczenie, kłamstwo i nieszczęście innym. masz prawo się bronić i dochodzić swoich praw i nie słuchać ludzi nieprawych i kłamliwych. masz prawo wypowiedzieć tym ludziom posłuszeństwo, bronić siebie i innych. Nie daj się zniszczyć, reaguj adekwatnie do agresji. Masz do tego niezbywalne prawo. Ahura mazda wie, że w świecie gdzie zło i dobro są przemieszane i czasem możemy się znaleźć w sytuacji kiedy nawet nasze agresywne zachowanie jest usprawiedliwione. Mazda ufa, że naprawy człowiek nie użyje tego prawa pokrętnie i kto pamięta poprzednie wersy jasno może sobie uświadomić, że to są naprawdę skrajne przypadki, ale są. Użycie mocy nie oznacza także częstego użycia fizycznej siły, mądry potrafi to rozróżnić. Głupiec i kłamca użyją tego jak maczugi i ich skalanie będzie ogromne.

Wers 20 i 21 brzmi zatem także jako ostrzeżenie przed nadużywaniem i naginaniem prawa bożego. W tych wersetach Mazda ogłasza, że ludzie nikczemni obciążeni skalaniami sami na siebie sprowadzą zły los, albo już w życiu doczesnym gdy Arymanowi przestaną być potrzebni, albo po śmierci. Mazda i Zaratusztra  objawiają to już w Ha 30

„O Wy, Śmiertelni! Rozważcie te wskazania,
Przykazania, które Mazda Ahura dał ku szczęściu i boleści:
Długie cierpienie udziałem Zło czyniącego, błogość zaś
Dla stronnika Prawości; (ashavabyô)” Gatha Ahunawaiti Ha 30.11. 

i w tych wersach ha 31

„Jaka pokuta jest przeznaczona dla tego, kto stara się
O władzę dla Kłamcy;” Gatha Ahunawaiti Ha 31.15

Użycie słowa pokuta, wyraźnie wskazuje że nawet najwięksi zbrodniarze będą pokutować za swoje zło, ale pokuta nie jest słowem równoznacznym z wiecznym potępieniem. 

„Ale ten, który oszukał dobrego i prawego,
Dla niego przyszłość będzie długim trwaniem w niedoli” Ha 31.20

Mazda mówi o długim lecz nie wiecznym cierpieniu, a także o pokucie: Ten stan będzie się utrzymywał dla wszystkich nikczemnych aż do dnia Fraszokereti – Odnowy świata gdy siły dobra pokonają ostatecznie zło. gdy nastąpi zmartwychwychwstanie i bolesne dla złych oczyszczenie, o którym wspomina w Ha 32.

„Żaden z nich, nie zna końca jaki ich czeka.
Żaden z nich nie wie o zniszczeniu zła przez
Rzekę roztopionego metalu.” Ha 32.7

Werset 22 zamyka Ha 31 klamrą Aszy, która towarzyszy jako jedno z najważniejszych pojęć całym Gathom