Gatha Ahunawaiti

Publikujemy pierwszy fragment nowego tłumaczenia gath Zaratusztry z komentarzami pozwalającymi zrozumieć głębię jego przesłanie dla ludzkości. W tekście i komentarzu staraliśmy się w miarę możliwości przetłumaczyć i wytłumaczyć pojęcia i znaczenie zwrotów używanych przez niego w języku awestyjskim. Poetycka i skondensowana treść gath jest trudna do zrozumienia dla czytelnika nie znającego wielu kontekstów oczywistych dla ludzi 3500 lat temu wyznających tak bardzo odmienną, mimo pozorów, religię. W nawiasach zwykłych umieszczone są tłumaczenia słów i zwrotów posiadających wiele znaczeń w języku awestyjskim. W nawiasach kwadratowych umieszczone są dodane przez nas dla jasności podtytuły identyfikujące osoby biorące udział w dialogu.

Jasna, Gatha Ahunawaiti,
Ha 28

  • Werset 0: [Potrójna zasada życia i błaganie Zaratusztry]

(Oto jest) Dobra myśl (ýânîm  manô)
Dobre słowo (ýânîm  vacô)
Dobry uczynek (ýânîm  shyaothnem)
świętego Zaratusztry (stworzone wespół)
z Świętymi Nieśmiertelnymi (Amesza Spentami)
przyjmij (zatem te)  hymny (gathy)
(Niech będą) pozdrowione (te) pieśni święte

  • Werset  1: [Modlitwa do Mazdy, Aszy, Wohu Manah i Geusz Urwan]

Do tego (Ciebie?), modlę się, kołaczę i błagam, proszę w potrzebie.
Cześć Ci oddaję i modlitwę z wyciągniętymi rękami pełen szacunku,
poczucia obowiązku i radości.
Duchu niewidzialnej Mazdy, przed wszystkim święty.
Święty, hojny, [dający] wzrost dobrego bytu, którego działanie jest korzystne.
Aszo najlepsza [pełna] wszelakiej prawości i prawdy, o myśli uważnej
i dbającej o wszystko dzięki władzy rozumu.
(Wesprzyjcie) mój rozum i zapał, i chęci i zamiar (plan),
ten na który się porwę z Dobrą Myślą (Vohu Manah),
którym chcę zadowolić Duszę Wszelkiego Stworzenia (Geusz Urvan). O to was proszę!

  • Werset 2 [Prośba o wsparcie w świecie materii i ducha]

O Mazda Ahuro, niechaj dostąpię Twej Obecności dzięki Dobrej Myśli (Vohu Manah). Obdarz mnie błogosławieństwem w obydwu światach, fizycznym i duchowym (getig i menog) – zgodnie z Aszą, [i obdarz] Twymi nagrodami, co przynoszą błogie szczęście (uszta) wiernym, którzy są nimi pobłogosławieni.

  • Werset 3 [Deklaracja Zaratusztry, wezwanie Armaiti i Chszatry]

Jak nikt przedtem, tkać będę dla Was me pieśni, o Aszo i Dobra Myśli, a także dla Mazda Ahury oraz tych, dla których Duch Życzliwości, Miłości i Pokory (Armaiti) sprawi, że rozkwitnie Chszathra (Chszatra Wairja), niezniszczalne Boga Panowanie. Przybądźcie przeto na me wezwania o wspomożenie!

Werset 4 [Dom pieśni nagrodą za wysiłki w szukaniu prawdy i prawości]

Duszę przebudzoną zabiorę do Wzniosłego Domu (garō.dəmāna), z pomocą Dobrej Myśli; Znam bowiem błogie dary Mazdy Ahury za czyny prawe. Tak długo jak będę miał siłę i zdołam, nauczać będę wszystkich, by szukali Prawdy i Prawości.

  • Werset 5 [Dobra myśl i głos sumienia pomocne w konfrontacji z przeciwnikami przesłania]

O Aszo, kiedyż – uświadomiwszy sobie Myśl Dobrą – Cię zobaczę! I kiedy, dzięki inspiracji twego posłańca Jazata Sraoszy, głosu sumienia, znajdę szlak prowadzący do Ahury  – najmocniejszej w swej życiodajnej sile Mazdy! Obyśmy byli w stanie, głosząc te największe prowokujące do myślenia słowa sprawić, że źli przeciwnicy twego przesłania (Xrafstra) zwrócą się ku Tobie, o Mazdo!

Werset 6 [Prośba o długie życie dla spełnienia misji]

Przybądź, o Wieczny Panie, poprzez Myśl Dobrą i zapewnij poprzez Aszę długie życie.
A ze względu na Twe wzniosłe słowa, o Mazdo zapewnij Zaratusztrze a także nam wszystkim, o Ahuro Twoje mocne wsparcie, dzięki któremu moglibyśmy pokonać niegodziwość złoczyńców (dvaêshå taurvayâmâ).

  • Werset 7 [prośba o błogosławieństwo dla Zaratusztry]

Obdarz mnie, o Aszo, błogosławieństwami, które są owocem Myśli Dobrej;
Spraw, o Armaiti, aby spełniło się pragnienie skuteczności, jakie żywi Wisztaspa,
a także to, które ja żywię. I zapewnij, Mazdo moc, dzięki której moglibyśmy sprawić,
Aby zostało usłyszane Twoje prowokujące do myślenia przesłanie. 

Werset 8 [prośba o błogosławieństwo dla współwyznawców]

O Najlepszy Panie Życia, który jesteś w zgodzie z Aszą,
Proszę Cię o najlepsze błogosławieństwo dla szlachetnego Fraszoasztry i dla mnie,
A także dla tych, którzy nań zasługują – dar Myśli Czystej na wieczność całą.

Werset 9 [Prośba do Mazdy o wyrozumiałość]

Pobłogosławieni tymi dobrodziejstwami,
My, którzy ofiarowywaliśmy Tobie zawsze nasze pieśni
(Ciebie) wysławiające;
Obyśmy Cię, o Mazdo, nie zagniewali, ani też Aszy lub Vohu Manah;
Was, którzy jesteście najbardziej pomocni
W głoszeniu Chszathry, Panowania Szczęścia.

Werset 10

Tym, których znasz jako w pełni godnych,
Ze względu na ich Prawość i Myśl Czystą;
Spełnij ich pragnienia, o Mazda Ahuro!
Wierzę, że słowa tych hymnów,
Do Ciebie kierowanych w celach prawych,
Skutek będą mieć błogi.

Werset 11

I dzięki tym boskim pieśniom, niechaj na zawsze zachowam
Prawość i Myśl Czystą dla ludzi.
Abym zdołał, ogłosić (światu) przekaż mi sam, o Mazda Ahuro,
Poprzez Twego Ducha i Słowa Twe,
Wiedzę o stworzeniu pierwotnej egzystencji.

Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 29 na następnej stronie