WENDIDAD

FARGARD 13 PIES (FRAGMENT)

Wendidad FARGARD 13. Pies*, czyli Jeż, czyli Jeżozwierz

*DO KATEGORII PSÓW W DAWNYCH CZASACH ZARATUSZTRIANIE ZALICZALI WIELE ZWIERZĄT MIĘDZY INNYMI JEŻA

1. Jakie dobre ze stworzeń wśród stworzeń Dobrego Ducha, zbija od północy do wschodu słońca na swej drodze tysiące tworów Złego Ducha?

2. Ahura Mazda odpowiedział: „Pies z kolczastym grzbietem, z długim i cienkim pyskiem, pies Vangapara [10] , którego złośliwi ludzie nazywają Duzaka [2] ; jest to dobre stworzenie wśród stworzeń Dobrego Ducha [Spenta Mainyu], on od północy do wschodu słońca wschodzi i zabija tysiące stworzeń Złego Ducha.

3. „A ktokolwiek, Zaratusztro! zabije psa z kolczastym grzbietem, z długim i cienkim pyskiem, psa Vangapara, którego złośliwi ludzie nazywają Duzaka, zabija własną duszy przez, i dziewięć pokoleń nie znajdzie drogi przez most Czinwad [3] , chyba że za życia zadośćuczynił za swoje skalanie [4].

4. O Stwórco świata materialnego, o Święty! Jeśli człowiek zabije psa kolczastym grzbietem, z długim i cienkim pyskiem, psa Vanghapara, którego złośliwi ludzie nazywają Duzaką, jaka jest kara, jaką zapłaci?

Ahura Mazda odpowiedział: „Tysiąc batów z Aspahe-astrą, tysiąc batów z Sraoszo-charaną”.

przypisy

* Przypuszczalnie chodzi nie o jeża, a o Jeżozwierza Indyjskiego zamieszkującego m.in. Wyżynę Irańską. Inna teoria głosi że przepis prawny jest bardzo stary i pochodzi z czasów, gdy Ariowie nie wyruszyli na południe, a więc mieszkali w regionach gdzie występuję jeż.

1. Jeż. — Jeż, według Bundahiszn. 19.28 , jest tworzony w opozycji do jadowitej mrówki, która wykrada ziarno, ponieważ mówi, że jeż, za każdym razem, gdy oddaje mocz do gniazda mrówek, zniszczy tysiąc tych szkodliwych mrówek (Bund. 19.28; por. Sad-dar 57 ). Kiedy Arabowie podbili Sistan, mieszkańcy prowincji zgodzili się zaprzestać dalszego oporu pod warunkiem, że jeże nie będą zabijane, ani nie będzie wolno na nie polować, ponieważ dzięki nim pozbyli się żmij, od których wcześniej roiło się w tym kraju. Każdy dom miał swojego jeża (Yaqout, Dictionnaire de la Perse , s. 303). Plutarch zalicza jeża do zwierząt poświęconych Mędrcom – magom ( Quaestiones Conviviales , IV, 5, 2)

2. Dusaka to popularna nazwa jeża (pers. zuza). Nie bez znaczenia jest to, jakie imię nada się jakiejś istocie: „Kiedy nazywa się ją chlubnym imieniem, jest potężna”; por. § 6 i Vd18.15 .

3. Most prowadzący do do Domu Pieśni Ahura Mazdy, „Raju”; patrz Vendidadd19.30 .

4. Por. § 54. Framji tłumaczy: „Nie może za to odpokutować w swoim życiu, nawet składając ofiarę Sraoszy”{sędziemu, jednemu ze strażników mostu Czinwad (por. Vd9.56, tekst i przypis ).

 1. indeks
  1. Fargard 1
   1. PRZYPISY
    1. [1]
  2. fargard 2 – OPOWIEŚĆ O YIMIE
  3. FARGARD 5 – VENDIDAD
  4. FARGARD 13 PIES (FRAGMENT)
  5. FARGARD 19 – Wendidad