WENDIDAD

FARGARD 2VENDIDAD

YIMA NOE ZARATUSZTRIAN I JEGO PODZIEMNA ARKA

Fargard można podzielić na dwie części.
I. Pierwsza część (1-20). Ahura Mazda proponuje Yimie, synowi Wiwanghaty (Wiwańgaty), by przyjął odeń prawo i przyniósł je ludziom. Yima odmówił, prosił jednak Ahura Mazdę, by pomóg mu zachować swoje stworzenia i sprawił, że będą prosperować. Ahura Mazda zgadza się i ustanawia Yimę opiekunem żywych stworzeń. Nastaje złoty wiek bez chorób i śmierci, który trwał 300, 600 i 900 zim. Yima sprawia, że stworzenia rozwijają się, a ziemia Airyana Vaejo (
Arjana Waedżo) mocą Armaiti powiększyła się na prośbę Yimy trzykrotnie by pomieścić nowe byty ludzi, zwierząt i roślin.

fargard 2 – OPOWIEŚĆ O YIMIE

1. Zaratusztra zapytał Ahurę Mazdę: O Ahura Mazdo, Duchu najkorzystniejszy, Stwórco świata materialnego, Święty! Kto był pierwszym śmiertelnikiem, przede mną, Zaratusztrą, z którym ty, Ahura Mazda, rozmawiałeś, którego uczyłeś wiary Ahury, religii Zaratusztry?
2. Ahura Mazda odpowiedział: Był to Sprawiedliwy Yima, dobry pasterz, o święty Zaratusztro! był pierwszym śmiertelnikiem, przed tobą, Zaratusztro, z którym ja, Ahura Mazda, rozmawiałem, którego uczyłem Religii Ahury, Wiary Zaratusztry. 

3. Do niego, Zaratusztro, ja, Ahura Mazda, mówiłem: „Cóż powinieneś uczynić, piękny Yimo, synu Wiwańgaty, bądź posłańcem i mówiącym i głosicielem mojej Wiary!”. A piękny Jima, Zaratusztro, odpowiedziała mi, takimi słowami: „Nie urodziłem się po to by to czynić, nie nauczono mnie niczego, abym mógł zostać Twoim kaznodzieją i głosicielem twojej religii”.
4. Wtedy ja, Ahura Mazda, tak mu odrzekłem o Zaratusztro: „Ponieważ nie chcesz być moim posłańcem i głosicielem mojej Religii, zostań tedy, rządcą który czuwa nad światem moim, który stworzyłem, bo dobrym jesteś pasterzem. A zatem powiększaj mój świat, powiększaj swój świat: zgódź się by ten świat żywić, rządzić nim i czuwać nad nim.

5. I piękny Yima odpowiedziała mi o Zaratusztro, taką składając obietnicę: „Tak! Sprawię, że świat twój wzrośnie, sprawię, że świat twój rozrośnie się. Tak! Będę odżywiać, rządzić i strzec twego świata. Będę jego władcą i rządcą. Gdy będę królem tego świata, ani zimny wiatr, ani gorący wiatr, ani choroba, ani śmierć nie znajdą do niego dostępu skoro taka jest Twoja wola Ahuro.
6. Potem ja, Ahura Mazda, przyniosłem mu dwa przedmioty by sprawował władzę: złoty pierścień na którym jest pieczęć i święty miecz rycerski, który noszą szlachetni inkrustowany złotem. Oto w ten sposób o Yimo przejmujesz władzę królewską! [Boś jest mimo braku nauki moim wiernym przyjacielem i świątobliwym człowiekiem.(ostatnie zdanie dopisane przez tłumacza dla lepszego rozumienia tekstu)*****]
7. [Niejasne.]

8. Tak więc pod panowaniem Yimy minęło trzysta zim, a ziemię zapełniono trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami, a miejsca dla setek osad, tysięcy stad i milionów sludzi.

9. Wtedy ostrzegłem sprawiedliwą Yimę, mówiąc: „O piękna Jimo, synu Vivańgaty, ziemia zapełniła się trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami i nie ma już miejsca dla stad , osad i ludzi. Musisz użyć mocy, którą ci dałem”.
10. Wtedy Yima postąpił naprzód, i rozjarzony blaskiem mocy, uczynił krok na południe w stronę rajskiej krainy, idąc drogą słońca, a następnie odcisnął w Ziemi pieczęć złotym pierścieniem i spłazował ją mieczem, mówiąc takimi słowy: „O Spenta Armaiti, uczyń to z dobroci dla wszelkiego stworzenia otwórz się, podziel na kawałki i rozciągnij się sama z siebie w dal, abyś mogła pomieścić osady i stada i ludzi.
11. I Jima powiększył ziemię o jedną trzecią, ponadto co było wcześniej, i pomieściły się osady, stada i ludzie, według ich woli i woli, tego jak on chciał.

12. I tak więc pod rządami Yimy minęło kolejne sześćset zim, a ziemię zapełniono trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami, i nie było znowu miejsca dla osad, stad i ludzi.

13. I rzekłem sprawiedliwemu Yime: „O piękny Yimo, synu Vivańgaty, ziemia zapełniła się trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami, i nie ma już miejsca dla osad , stad i ludzi ”.

14. Wtedy Yima ponownie postąpił naprzód, i rozjarzony blaskiem mocy, uczynił krok na południe w stronę rajskiej krainy, idąc drogą słońca, a następnie odcisnął w Ziemi pieczęć złotym pierścieniem i spłazował ją mieczem, mówiąc takimi słowy: „O Spenta Armaiti, uczyń to z dobroci dla wszelkiego stworzenia otwórz się, podziel na kawałki i rozciągnij się sama z siebie w dal, abyś mogła pomieścić osady i stada i ludzi.

15. I Yima powiększył ziemię o dwie trzecie, nad to co było wcześniej, i pojawiły się trzody, osady i ludzie, według ich woli i woli Yimy.
16. Tak upłynęło znowu pod władzą Yimy dziewięćset zim, a ziemia została zapełniona trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami, i nie było już miejsca dla osad, stad, i ludzi.
17. I rzekłem sprawiedliwemu Yime: „O piękny Yimo, synu Vivańgaty, ziemia zapełniła się trzodami i stadami, ludźmi, psami i ptakami oraz czerwonymi płonącymi ogniami, i nie ma już miejsca dla osad , stad i ludzi ”.

18. Wtedy Yima ponownie postąpił naprzód, i rozjarzony blaskiem mocy, uczynił krok na południe w stronę rajskiej krainy, idąc drogą słońca, a następnie odcisnął w Ziemi pieczęć złotym pierścieniem i spłazował ją mieczem, mówiąc takimi słowy: „O Spenta Armaiti, uczyń to z dobroci dla wszelkiego stworzenia otwórz się, podziel na kawałki i rozciągnij się sama z siebie w dal, abyś mogła pomieścić osady i stada i ludzi.

19. I Yima powiększył ziemię o dwie trzecie, nad to co było wcześniej, i pojawiły się trzody, osady i ludzie, według ich woli i woli Yimy.
koniec fragardu I.

II. Druga część (2 do końca). TA CZĘŚĆ HISTORII JEST NIESMOWITA, NADAJE SIĘ NA MOTYW FILMU SCIENCE FICTION LUB POWIEŚĆ POST APO: W obliczu straszliwej zimy, która ma zniszczyć każde żyjące stworzenie, Yima, za radą i wskazówkami Ahury, buduje War (podziemną „arkę przetrwania”), aby utrzymać tam przy życiu najlepszych przedstawicieli każdego rodzaju ludzi, zwierząt i roślin, co ocaliło te byty przed „Zimą Arymana”. Dzięki budowie Waru ludzkość przetrwała.

II.
20. Stwórca, Ahura Mazda, zwołał spotkanie niebiańskich Jazatów w słynnej Arjana Waedża za rzeką Vanguhi Daitija.
Uczciwy Yima, dobry pasterz, zwołał spotkanie najlepszych śmiertelników, w słynnej Arjana Waedża, za rzeką Vanguhi Daitija..
21. Na to spotkanie przyszedł Ahura Mazda, w słynnej Arjana Waedża, za rzeką Vanguji Daitja.; przybył razem z niebiańskimi Yazatami.
Na to spotkanie przybył Yima, dobry Pasterz, w słynnej Arjana Waedża, za rzeką Vanguhi Daitija; przybył razem z najlepszymi ze śmiertelników.
22. I rzekł Ahura Mazda do Yimy: “O sprawiedliwy Yimo, synu Wiwańgaty! W tym materialnym świecie nadchodzą złe zimy, które spowodują gwałtowny, morderczy mróz; w materialnym świecie zimy diabelskie, które spowodują, że płatki śniegu staną się gęste, nawet najwyższe szczyty gór przykryje śnieg głęboki nad nimi na 14 paców (czyli ziemię Ariów przykryje lądolód).
23. “A zwierzęta żyjące na pustyni, i te, które żyją na wierzchołkach gór, i te, które żyją w łonie dolin, przyjmą schronienie w podziemnych siedzibach.
24. “Przed tą zimą kraj ten obfitował w trawę dla bydła, zanim zaleją go wody. Po roztopieniu śniegu, O Yimo, miejsce, w którym można by zobaczyć ślad owiec, będzie cudem świata.

25. “Uczyń więc sobie War czworokątny, długi i szeroki na bieg konia (około 3,3 km, byłby to kwadrat mieszący w sobie większy obszar niż stare miasto, z Wawelem, Kazimierzem i Kleparzem w Krakowie / według niektórych badaczy 8 km***) po każdej stronie, i przynieś tam ziarna owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk.I przeto uczyń sobie War, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, aby był siedzibą taże dla człowieka; i taże War, długi i szeroki na bieg konia po każdej stronie, dla wołów i owiec. (mowa tu o 3 poziomach Waru)
26. “Tam sprawisz, że wody płyną w środku niego jako strumień na na bieg konia długi; tam osiedlisz ptaki, wśród zielonych roślin, które nigdy nie przeminą, z jedzeniem, które nigdy nie zawiedzie. Tam założysz mieszkania, składające się z domów z tarasami, dziedzińcami i galeriami (?).
27. “Tam przyniesiesz nasiona ludzi i kobiet, z tych największych, najlepszych i najdoskonalszych na tej ziemi; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najdoskonalszego na tej ziemi.
28. “I przyniesiesz nasiona każdego rodzaju drzewa, największej w wielkości**** i najsłodszym zapachu na tej ziemi****; tam przyniesiesz nasiona wszelkiego rodzaju owoców, o najlepszym smaku i najsłodszym zapachu. Wszystkie te nasiona przyniesiecie dwóm rodzajom (istot), aby tam pozostały niewyczerpane, tak długo, jak długo pozostaną w Warze.
29. “I nie będzie w Warze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczy tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
30. “W największej części tego miejsca uczynisz dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniesiesz tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części, trzysta. War zapieczętujesz swoją złotą pieczęcią, i uczynisz drzwi i okno jaśniejące w środku.

31. Wtedy Yima powiedział: “Jak mam sprawić, że War, który kazał mi uczynić Ahura Mazda będzie bezpieczny i z czego mam go zbudować?” Ahura Mazda powiedział do Yimy: “O, piękna Yimo, synu Vivanghat! Zmiażdż ziemię pieczęcią i stemplem twojej pięty, a następnie ugniataj ją rękoma, tak jak garncarz robi wyrabiając glinę garncarską”.
32. I Yima zrobiła tak, jak chciał Ahura Mazda; zmiażdżył ziemię stempelem pięty, ugniótł go dłońmi, jak robi to garncarz przy wyrabianiu gliny garncarskiej.
33. I Yima stworzyła War, długą jako na bieg konia po każdej stronie placu. Tam przyniósł nasiona owiec i wołów, ludzi, psów, ptaków i czerwonych ognistych ognisk. Uczynił wszystko jak nakazał Ahura
34. Tam sprawił, że wody płynęły w łożysku długim na hatrę; tam osiadły ptaki, na zielonym, które nigdy nie znika, z jedzeniem, które nigdy nie zawodzi. Tam założył mieszkania, składające się z domów z tarasem, dziedzińcem i galerią.
35. Tam przyniósł nasiona mężczyzn i kobiet, największych, najlepszych i najlepszych na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju bydła, największego, najlepszego i najlepszego na tej ziemi.
36. Tam przyniósł nasiona każdego rodzaju drzewa, największej wielkości i najsłodszego zapachu na tej ziemi; tam przyniósł nasiona każdego rodzaju owocu, najlepszego smaku i najsłodszego zapachu. Wszystkie te nasiona, które przywiózł, każde z nich, pozostały niewyczerpane, dopóki pozostawały w Warze.
37. I nie było w Warze ludzi zdeformowanych ani z przodu ani z tyłu, żaden taki nie wkroczył tam; ani niepłodny, ani szalony; ani zły, ani kłamca, ani złośliwy, ani żaden zazdrośnik; Ani żaden skalany jakimkolwiek piętnem, którym Aryman naznacza śmiertelników.
38. W największej części Waru Yima zrobił dziewięć ulic, sześć w środkowej części, trzy w najmniejszej. Na ulice największej części przyniósł tysiąc nasion mężczyzn i kobiet; na ulice środkowej części, sześćset; na ulice najmniejszej części trzysta. Ten War zapieczętował złotym pierścieniem, potem on stworzył drzwi i wielki okno, które świeciło w środku.

39. O Stwórco materialnego świata, Święty! Jakie światła dają światło w Warze, które stworzył Yima?
40. Ahura Mazda odpowiedział: “Są niestworzone światła i stworzone światła. (światła stworzone to ogień świecący od dołu rozpalany przez człowieka, a światła niestworzone to światła „świecące z góry” [pojęcie niejasne]) Jednej rzeczy, brakowało w Warze; widoku gwiazd, księżyca i słońca bowiem War był pod ziemią, a rok wydawał się jednym niekończącym się dniem.

41. “Co czterdziesty rok, każdej parzy rodziło się dwoje dzieci mężczyzna i kobieta. I tak było także w przypadku każdego rodzaju bydła. A ludzie z Waru, który Yima stworzył, żyli najszczęśliwszym życiem w taki sposób przez 150 lat.

42. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim jest ten, który wprowadził Religię Mazdy do Waru, którą Yima stworzył? Ahura Mazda odpowiedział: “To był ptak Karszipta,* O święty Zaratusztro!”
43. O Stwórco materialnego świata, Święty! Kim był Pan i Mistrz Waru? Ahura Mazda odpowiedział: „Urvatat-nara”** (Ptak Karszipta mieszkający w niebiosach: gdyby żył na ziemi, byłby królem ptaków. Wprowadził religię do Waru Yimy), O Zaratusztro.

Tłumaczenie z angielskiego Jacek

* Karszipta , (Śr pers. Karszift) Święty ptak Zaratusztrian, który wprowadził prawo Mazdy do Waru (człowieka). „Karszipta jest zarazem ludzką duszą-umysłem i jej geniuszem, symbolizowanym w starożytności przez ptaka, tak jak u Greków symbolizował go motyl. Gdy Karszipta wszedł do Waru lub w człowieka, ten zaczynał rozumieć prawo Mazdy, czyli Boska mądrość … Stąd przypuszczalnie w kabale podobny symbol: „ptak” Stał się hebrajskim synonimem i symbolem Anioła, Duszy, Ducha lub Dewy, a „Ptasie Gniazdo” było z zarówno Niebem, jak i Boskim łonem w Zohar ”(SD 2: 292). Egipcjanie mówili także o duchowym połknięciu, ptaka duszy – manas.

** Urwatat-nara (awestyjskie) Słonecznolicy, Słoneczna tarcza, o twarzy gorejącej jak słońce, jaśniejący, oświecony, człowiek doskonały, przyjazny ludziom (częste imię chłopców zaratusztriańskich), także imię jednego z synów Zaratusztry. (Mówi się, że wszyscy kapłani pochodzą od syna Zaratusztry, Estawasztry, podczas gdy Urwatatnara jest patronem wszystkich rolników)

*** „Bieg konia w galopie wyliczano w starożytnej Persji jako dwie hathry, czyli 2 hatry z każdej strony” Hathra jest odpowiada angielskiej mili (1609,344 m x 2 = 3219 m, co oznacza że War miał mieć powierzchnię 3,22 km2. (W porownaniu z nim Arka Noego to prywatna mała żaglówka).

**** Dosłownie drzewa, największej w wielkości i najsłodszym zapachu na tej ziemi (największej jako platan i najwyższy cyprys, najsłodszym zapachu róży)

***** Vd 2.6 składa się z niepowiązanych cytatów Avesty, które nie są częścią tekstu i są wprowadzane przez komentatora w celu pokazania, że ​​„chociaż Yima nie uczył prawa i nie szkolił uczniów, był jednak wiernym i świętym człowiekiem i dlatego Ahura Mazda powierzył mu władzę i moc przekraczającą ludzkie możliwości. Jest to zarazem próba komentatora by wyjaśnić dlaczego mimo odmowy szerzenia nauki, Yima zostaje obdarzony zaufaniem”

 1. indeks
  1. Fargard 1
   1. PRZYPISY
    1. [1]
  2. fargard 2 – OPOWIEŚĆ O YIMIE
  3. FARGARD 5 – VENDIDAD
  4. FARGARD 13 PIES (FRAGMENT)
  5. FARGARD 19 – Wendidad