Gatha Ahunawaiti

Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 33.

Werset 1 (33,1) [ Ahura Mazda jako Ratu]

On Mistrz, który był przed tym, co jest,
Zadecyduje jako (Ratu) najwyższy sędzia i wskaże,
Tych, którzy wybrali Kłamstwo (Drudż) tych, którzy wybrali Prawdę Aszę,
A nawet tych, którzy są na prostej ścieżce nie dokonując zwrotu i wyboru,
Wady każdego zostaną zmierzone wraz z zasługami.

Werset 2 (33,2) [metody działania]

Kłamcy (Drudżawan) działają [głównie] poprzez [swoje] słowa,
[Mniej] przez myśli lub czyny, tak są tacy,
[Ale tacy], którzy działają mniej przez słowa,
Lecz przez skuteczne czyny i czynią to z myślą pełną serdeczności
To oni odpowiadają na wezwanie Ahura Mazdy
I oni zamieszkają w rozkoszy z jego woli.

Werset 3 (33,3) [nagroda cnotliwych]

O Ahura, niezależnie od tego,
Czy ich cnotę odzwierciedla przyjaźń (Airjaman} w ich rodzinach,
Czy ich klanie, czy też ich gorliwa opieka nad bydłem,
Oni są tymi, którzy będą mieszkać na polach Aszy,
Gdzie znajduje się oświecenie

Werset 4 (33,4) [Obawy Zaratusztry]

O Mazdo, modlę się i staram się odsunąć z przed twojego wzroku
Ignorancję i porywczość, wraz z nienawiścią do czyjegoś rodu
a także nienawiść Drudża ujawnioną przezprzez Airyamana,
Oraz tych, którzy nienawidzą swojego klanu
I udzielają pogardliwych rad, jak traktować bydło.

Werset 5 (33,5) [błagania Zaratusztry]

Przywołuję Twego Sraoszę [Natchnienie],
Jako największą podporę w dążeniu do Doskonałości,
By osiągnąć Życie Wieczne w Twym Królestwie Dobrej Świadomości,
Aby osiągnąć prostą ścieżkę Aszy, gdzie Ty
Przebywasz, O Mazda Ahuro!

Werset 6 (33,6)

Nawet we śnie szukam twojej chwały,
Która pochodzi od Sraoszy, ja, który jestem teraz stary,
Ale zostałem oświecony przez Kszatrę Wairję (Amesza Spenta),
[I] co [jest] właściwe obrałem ścieżki Aszy (prawdy)
[By] podążać w kierunku miejsca,
W którym rezyduje Mazda.

Werset 7 (33,7)

Jestem twoim Zaotarem, stworzonym przez z Aszę.
Tak więc, dzięki temu cnotliwemu duchowi,
Napełnia mnie przyjemność, gdy pojawia się zatroskanie,
Jakiego doświadczam myśląc o własnych czynach
Och, Ahura Mazdo,mówię do ciebie,
Błagam cię o zesłanie mi wizji i rady.

Werset 8 (33,8)

O, chwalebne istoty, przyjdźcie do mnie.
Och, Mazdo, obecna i odważna, przyjdź do mnie,
Z Aszą i Vohu Manah, którzy tego słuchają,
Tego co mówię ponad wszystkimi innymi ofiarnikami.
Obdarz [nas] wszystkimi wspaniałymi dowodami i objawieniami,
Które napełnią nas inspiracją i czcią

 1. źródła 
 2. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 28
 3. Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 29
 4. Komentarz do Ha 29;
 5. Jasna, Gatha Ahunawaiti Oracja w HA 30
 6. komentarz 1.
 7. Komentarz 2.
 8. Komentarz 3.
 9. Komentarz 4.
 10. Komentarz 5.
 11. Komentarz 6.
  1. HA 30. tekst awestyjski
 12. Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 31
 13. Komentarz; 
 14. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 32
 15. Kmentarz i wyjaśnienia do wersu 8
 16. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 33.