Gatha Ahunawaiti

Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 32

Werset 1 (32,1) [Zaratusztra Odrzuca złą magię dewów i wypowiada życzenie]

Jego krewni i jego współpracownicy,
jego słudzy i podwładni demonów
wznoszą [swoje] modły, błagania i prośby,
ale w moim umyśle [mimo to]  jest o Ahuro radość Mazdy.
Obyśmy się stali twoimi godnym posłańcami, [Mazdo]
a ich odstraszyli i odrzucili precz,
[skoro] wypowiadamy twoje słowa.
W udręce i cierpieniu.

Werset 2 (32,2) [Odpowiedź Mazdy]

[I rzekł Mazda Ahura]
– Dla tych, którzy [cieszą się] Mazdy Ahury panowaniem i przywództwem
– Dla tych, dla  których jestem pierwszym w ich umysłach,
– Dla tych, , dla  których przez dobrą, szczęśliwą myśl
jestem królem, rządcą, szczerym przyjacielem i przywódcą w Prawdzie–Aszy.
Za ich szczodre oddanie, chwalebną dobroczynność i pokorę świętej Armaiti,
Dam im doskonałą nieśmiertelność i błogosławieństwo.
Niechaj one nasze będą
[Tak rzekł Mazda Ahura Bendwie i jego poplecznikom]

Werset 3 (32,3) [Zaratusztra obnaża naturę Dewów]

[A na to Zaratusztra rzekł]
Ale wy dewy [i ludzie o naturze dewów] sadzonki wyrosłe
z niecnotliwych myśli, obok tych samozwańczych mistrzów,
 którzy was czczą i zachowują się zgodnie z Kłamstwem )Drudż)
Jesteście ze Złej Myśli Akomana (Aka Manah),
Wasze umysły są jego potomstwem.
Zapłodnionym nasieniem tego, który sam jest śmiercią,
Któremu oddajecie cześć, który sam jest oszustwem,
Zarozumiałym pyszałkiem nadętym coraz większym kłamstwem
Jesteście znani w siedmiu (haptaithê) [regionach Ziemi], [i siedmiu Amesza Spentom],
Z waszych czynów, które ciągle powtarzacie.

Werset 4 (32,4) [jak działają dewy]

Ponieważ jako kłamcy mącicie i wypaczacie umysły ludzi,
Człowiek, który was posłuchał zwraca się ku czynom najgorszym [tracąc rozsądek],
Wypowiada [za`wami] słowa najgorsze i kłamstwa [wypełniają jego wypowiedzi],
Przemawia jak przyjaciel dewów i staje się przyjacielem dewów
[Oddzielony] od Ahura Mazdy, sprowadzony na manowce,
Odmawia dobru, dobrej myśli, mądrości i prawdzie

Werset 5 (32,5) [spustoszenie kłamliwej duszy]

W ten sposób wy, dewy, oszukujecie śmiertelników
I odwodzicie ich od życia cnotliwego i błogosławionej Amertat (nieśmiertelności)
I przez złego ducha i złe myślenie wraz z złymi słowami i działaniami, sprowadzacie na niejednego rujnujące opętanie, by stał się drudżawanem
A Angra Mainju był mu wladcą (dregvantem khshayô}
 

Werset 6 (32,6) [prawo Aszy wobec nikczemnych, żądnych chwały i władzy]

Ci skalani złem, [każdy z nich] zostanie ukarany,
Z powodu szukania [próżnej] chwały [i władzy],
Ponieważ pamiętasz o [prawdziwych] zasługach każdej osoby.
Zatem, O Ahura Mazdo, przez to co w tobie najlepsze,
Ty wiesz dzięki doskonałości swojego umysłu, O Ahuro!
Że [tylko] twoje jest Prawo Aszy (ashâicâ)
I Twoje Mazdo są suwerenność i Chwała (vê mazdâ xshathrôi),
Dla Prawdy i wiary uczynione na zawsze, [ustalone na wieki wieków]

Werset 7 (32,7)[Zapowiedź Fraszokereti]

Ci, nikczemnicy którzy żyją [nie świadomi] twojej mocy i potęgi, a ich [umysł/dusza] są mroczne i wątpiące w ciebie, którzy z tego powodu nie chcą Cię wysłuchać, których ty Ahuro, winy znasz, poniosą tego konsekwencje dla nich [będzie] czysty metal w żelaznym garncu, twoja jest Mazdo wiedza, ty wiesz!

Werset 8 (32,6) [o odstępstwie Yimy i spożywaniu ciała zwierząt]

Skalanych, zmieszanych w prawie, czynach i reakcjach
[Co]słuchali Yimy syna Wiwańganthy,
Których to ludzi [i tych] z nas, [których Yima] zadowolił w ich umyśle,
Bydłem,[zwierzęciem dobroczynnym, ziemią] (gâush)
Zasmuci serca Tych skalanych bóg dawca
[Ja] jestem [ci] posłuszny i należę do Ciebie
Twoje są Przykazania i twoje są wyroki Mazdo

Werset 9 (32,9) [o mowie złych ludzi]

Kiedy niecnotliwi przemawiają, niszczą nie tylko siebie [i swoje] postrzeganie,
Ale także skażają umysły innych żyjących. Bezczeszczą  ducha oświeconych.
Och, Mazdo i Asza, posłuchaj o tych kłopotach, które są plagami mojego ducha

Werset 10  (32,10) [deprawacja i zniewolenie, kradzież]

Kiedy wypowiadają swoje okropne słowa, plugawią swoje postrzeganie
I nie mogą spoglądać już na życiodajne stworzenia
Swoimi niegodziwymi oczami,
Tak jak nie mogą też spoglądać [na to co skąpane] w świetle słońca
Deprawują tych, którzy chodzą w sprawiedliwości
I zamieniają ich w sługi tych, którzy kroczą z Kłamcą (Drudż),
Kradną zapasy żywności i uderzają w tych,
Którzy są sprzymierzeni z Aszą

Werset 11 (32,11) (pycha i profanacja, zniszczenie życia]

O Mazdo, oni dążą do zrujnowania [samej] istoty życia,
Ci kłamliwi ludzie [drudżawanie] wszystkich płci,
Którzy przechwalają się swoją wielkością, profanując nasze dziedzictwo,
To oni wyrywają ze śnieżki oświecenia tych,
Którzy są sprzymierzeni z Aszą.

Werset 12 (32,12) [Grechma – zwodzenie kapłanów]

 Mówią w sposób, który sprawia, że śmiertelnicy
Odrzucają swoje najlepsze uczynki, a wtedy to Mazda mówi z odrazą [o tych],
[Którzy] krzywdzą bydło, wpływając na Karapanów (kapłanów),
Aby podążali drogami Graehmy i tych,
Którzy biorą moc od Kłamcy (Drudż), skierowaną przeciw Aszy.

Werset 13 (32,13) [Ignorancja Grechmy)

Och, Mazdo, choć wierzą, że wszystko dzieje się przez Kszatrę klan Graehmy zadomowił się w pałacu ignorancji, z deprawatorami tego, co istnieje,
którzy nie pragną niczego innego, jak tylko przekląć klan twojego orędownika
I uniemożliwić mu dostęp do postrzeganie Aszy.

Werset 14 (32,14) [Kuszenie władców, krwawe ofiary, pijaństwo]

Kawi, zwolennicy Graehmy, [dzień po dniu]
Wkładają w jarzmo swoje umysły i swoją godność,
Wspierając tego Drudżwana, który wzywa do poświęcenia bydła [w krwawej ofierze],
Aby mogli upić się i cieszyć się mocą wspaniałych płomieni.

 Werset 15 (32,15) [Upadek władców i kapłanów]

Zarówno Karapanie, jak i Kawi (królowie-Władcy) zatracili się przez to,
Ponieważ chcą kontrolować to, czego boją się, 
Że będzie kontrolować ich.
Dotrze to do wiadomości tych dwóch,
Którzy mieszkają w pałacu oświecenia.

Werset 16 (32,16) [prośba Zaratusztry]

O Ahura Mazdo, jest niezrównane twoje błogosławieństwo i ty o tym wiesz,
Ponieważ czerpiesz przyjemność z wychowywania pobożnych
I to ty masz władzę nad wszystkimi moimi lękami,
A znając zbrodnie Drudżwana, uczyń to objawienie błogosławieństwem,
Które wzmacnia nas wszystkich. .


Kmentarz i wyjaśnienia do wersu 8

– Jest to jedyny werset Gath wspominający o mitycznym królu Yimie (Dżamszidzie). „W szczególności Yima był znany (jako winny) tych grzechów”. Po tym stwierdzeniu następuje tekst, który był szeroko dyskutowany, chociaż jego dokładne znaczenie wciąż nam umyka, ale który, zgodnie z tradycją Pahlavi, ma oznaczać, że Yima uczył ludzi jeść mięso.

Toteż Inne tłumaczenia skupiają się na potępieniu przez Zaratusztrę, króla Yimy za wprowadzenie przez niego w celu zadowolenia ludzi możliwości spożywania mięsa bydła:

„Wiemy, że wśród tych skalanych był Yima, syn Wiwańganty, który pragnąc zadowolić ludzi, dał naszemu ludowi mięso wołu do jedzenia. Od nich odłączam się dla Ciebie, o Mazdo”.

Niewątpliwie więc, Manthran Spitama Zaratusztra promował już 1500 lat p.n.e. wegetarianizm.

*W Aweście z Yimą wiąże się kilka mitów. Rządził światem w złotym wieku; uratował żywe istoty od naturalnej katastrofy, chroniąc je w swoim var – (twierdzy); i obdarzony był największą Chwarenach wśród ludzi i wśród śmiertelników, (słowo trudne do przetłumaczenia: Chwała Bożą, Fortuna, Autorytet, Namaszczenie, Pomazanie, Charyzma – xᵛarənah -, średni pers. xwarrah ), ale stracił je i swoje królestwo w wyniku kłamstwa; i został „przecięty” (na pół?) przez złą istotę. W literaturze średnioperskiej zachowały się dodatkowe mity: Yima i święto Nowego Roku (Nowruz), Yima i jego siostra, Hybris Dżam Dżama, Dżam i Dahāg (Nowr. Żaḥḥāk) i inne; źródła zoroastryjska i perskie zawierają opowieści o Jamšid i Tahmuraṯ oraz odkrycie leczniczej właściwości byczego moczu (gōmēz)

**gâush)

Problem we właściwym rozumieniu wersetu 8. polega głównie na możliwości wieloznacznego odczytania słowa staroawestyjskiego gâush (czytaj Gaausz, lub Geeusz), które może oznaczać pełną dumy krowę, bydło, zwierzę dobroczynne, żywe stworzenia „Uniwersum – Świat”, ale gdzie indziej odpowiadające sanskryckiemu „ziemia”

Zespół zachowanych legend i mitów zawartych w późniejszych tekstach zaratusztriańskich wyraźnie wskazuje na podwójne skalanie Yimy, jakiś występek dotyczący zmieszania ze złem prawa, czynów i reakcji, wymieniane jest kłamstwo ale także inne skalania.

Jak i w innych wersetach Zatausztra wskazuje na wiele problemów, jedzenie mięsa wiąże się z zabijaniem i cierpieniem, ale wydaje się, że nie tylko o zwierzęta chodzi Zaratusztrze ale problem zbijania wszelkiego życia, a dla Zaratusztry wszystko jest żywe i o obdarzone duszą każdy element ziemi i Uniwersum. Późniejsze prawa czystości zakazujące kalania ognia, ziemi, wody i powietrza zdają się potwierdzać tę interpretację. Zaratusztra zdaje się proroczo ostrzegać, że zasoby ziemi są ograniczone: Kto więc nie będzie zważał na prawa natury będzie wśród skalanych Których serca zasmuci bóg dawca i osądzi ich wydając sprawiedliwy wyrok. Zaratusztra występuje tutaj jako odnowiciel praw Ahura mazdy na świecie, promując ekologiczne jak byśmy dzisiaj powiedzieli podejście do świata, w którym żyjemy.

https://indd.adobe.com/view/b90b210c-cc14-43b8-868f-5864bc2f41c6?fbclid=IwAR28LRZ7NBu51dXB9PA4Th5ffXwPQu26QXTYDInU4JbCjmyyE2qUv_3VrAo

 1. źródła 
 2. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 28
 3. Jasna, Gatha Ahunawaiti HA 29
 4. Komentarz do Ha 29;
 5. Jasna, Gatha Ahunawaiti Oracja w HA 30
 6. komentarz 1.
 7. Komentarz 2.
 8. Komentarz 3.
 9. Komentarz 4.
 10. Komentarz 5.
 11. Komentarz 6.
  1. HA 30. tekst awestyjski
 12. Jasna, Gatha Ahunawaiti Ha 31
 13. Komentarz; 
 14. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 32
 15. Kmentarz i wyjaśnienia do wersu 8
 16. Jasna, Gatha Ahunawaiti, Ha 33.